Connect with us

НБРМ

Годишен раст од 8,1 проценти на вкупните депозити и од 6,7 проценти на вкупната кредитна поддршка

Објавено

на

Вкупните депозити во октомври, на годишна основа, се повисоки за 8,1 проценти, при раст кај двата сектора што е поизразен кај секторот „домаќинства”.

Како што објави Народната банка, вкупните кредити во октомври, забележаа месечен раст од 0,6 проценти, како резултатна растот на кредитирањето на двата сектора, при поголем придонес на корпоративниот сектор. На годишно ниво, вкупните кредити, во октомври, бележат раст од 6,7 проценти, при зголемено кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства”.

Во октомври кај кредитите на домаќинствата е остварен раст на месечна и годишна основа од 0,5 и 7,3 проценти, соодветно. Анализирано според валутната структура, кредитите во денари имаат поголем придонес кон растот по двете основи.

Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во октомври, потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, бележат месечно зголемување од 0,5 проценти и 1, процент, соодветно, како и годишен раст од 6,3 проценти и 16 проценти, соодветно. Автомобилските кредити, во октомври, се зголемени за 0,7 проценти на месечна основа, додека на годишна основа се пониски за 14,1 проценти.

Овој месец, кредитите одобрени на кредитни картички бележат надолна месечна и годишна промена од 0,5 проценти и 10,8 проценти, соодветно. Кај негативните салда на тековните сметки, во октомври, е остварен раст на месечна и годишна основа, од 1,5 проценти односно 1,3 проценти, додека кредитите одобрени врз други основи забележаа месечно и годишно намалување од 1,3 проценти односно 29,8 проценти.

Паричната маса во октомври 2021 година, забележа месечен пад од 0,5 проценти, којшто во најголем дел произлегува од намалувањето на депозитните пари, а во помала мера и на долгорочните депозити
до две години и готовите пари во оптек, при раст кај краткорочните депозити. Годишниот раст на паричната маса изнесува 9,7 проценти и главно произлегува од зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити, при помал раст и на готовите пари во оптек и на долгорочните депозити до две години.

НБРМ

Следната недела ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост

Објавено

на

Следната недела, од 1 до 3 декември, ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските регулаторни институции во соработка со приватните финансиски компании. Конкретно, организаторите се Народната банкаМинистерството за финансииКомисијата за хартии од вредностАгенцијата за супервизија на капитално пензиско осигурување ‒ МАПАС и Агенцијата за супервизија на осигурување, а се очекува вклучување и на приватниот финансиски сектор. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Вицегувернерката Митреска: Нов глобален предизвик е дигиталната финансиска инклузија

Објавено

на

Дигиталната финансиска вклученост е еден од новите глобални предизвици. Новите времиња и дигитализацијата носат нови можности за поголема финансиска инклузија, како и нови предизвици за повисок степен на финансиска едукација. Во услови на потреба од натамошно унапредување на финансиската вклученост и финансиските познавања на населението во нашата земја, годинава, заедно со другите финансиски регулатори, ја усвоивме првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија, која предвидува голем број активности и кооридиниран пристап. Ова го посочи вицегувернерката Ана Митреска во својата презентација на работилницата организирана од германската Шпаркасе фондација за меѓународна соработка, која беше одржана за да го означи почетокот на активностите на оваа фондација во нашата земја во областа на финансиската инклузија. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Средба Аранитаси ‒ Ангеловска-Бежоска: Транспарентноста и успешното работење на Народната банка се предуслови за одржување поволен економски амбиент

Објавено

на

Ценовната и финансиската стабилност се предуслов за економскиот развој и обезбедуваат простор којшто треба да се искористи од другите носители на политики за остварување структурни реформи коишто ќе придонесат за стабилен и долгорочен економски раст. Притоа, успешното работење на Народната банка е клучно за македонската економија. Ова се докажа особено од почнувањето на корона-кризата наваму, кога се потврди дека капацитетот којшто го има изградено Народната банка ѝ овозможи навремено и ефикасно да дејствува во рамките на својот мандат, за да ја поддржи економијата во справувањето со ефектите од кризата. Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) преку своите проекти дополнително овозможува поддршка за создавање поволни услови за економско закрепнување. (more…)

Продолжи со читање


Популарно