Connect with us

НБРМ

Годишен раст од 8,1 проценти на вкупните депозити и од 6,7 проценти на вкупната кредитна поддршка

Објавено

на

Вкупните депозити во октомври, на годишна основа, се повисоки за 8,1 проценти, при раст кај двата сектора што е поизразен кај секторот „домаќинства”.

Како што објави Народната банка, вкупните кредити во октомври, забележаа месечен раст од 0,6 проценти, како резултатна растот на кредитирањето на двата сектора, при поголем придонес на корпоративниот сектор. На годишно ниво, вкупните кредити, во октомври, бележат раст од 6,7 проценти, при зголемено кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства”.

Во октомври кај кредитите на домаќинствата е остварен раст на месечна и годишна основа од 0,5 и 7,3 проценти, соодветно. Анализирано според валутната структура, кредитите во денари имаат поголем придонес кон растот по двете основи.

Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во октомври, потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, бележат месечно зголемување од 0,5 проценти и 1, процент, соодветно, како и годишен раст од 6,3 проценти и 16 проценти, соодветно. Автомобилските кредити, во октомври, се зголемени за 0,7 проценти на месечна основа, додека на годишна основа се пониски за 14,1 проценти.

Овој месец, кредитите одобрени на кредитни картички бележат надолна месечна и годишна промена од 0,5 проценти и 10,8 проценти, соодветно. Кај негативните салда на тековните сметки, во октомври, е остварен раст на месечна и годишна основа, од 1,5 проценти односно 1,3 проценти, додека кредитите одобрени врз други основи забележаа месечно и годишно намалување од 1,3 проценти односно 29,8 проценти.

Паричната маса во октомври 2021 година, забележа месечен пад од 0,5 проценти, којшто во најголем дел произлегува од намалувањето на депозитните пари, а во помала мера и на долгорочните депозити
до две години и готовите пари во оптек, при раст кај краткорочните депозити. Годишниот раст на паричната маса изнесува 9,7 проценти и главно произлегува од зголемувањето на депозитните пари и краткорочните депозити, при помал раст и на готовите пари во оптек и на долгорочните депозити до две години.

НБРМ

Граѓаните сѐ повеќе ги користат дигиталните канали за плаќање во земјава

Објавено

на

Плаќањата од страна на граѓаните во трговијата во земјата со платежни картички издадени од издавачи во земјата, во вториот квартал од 2022 година, забележаа годишен раст кај вредноста и бројот на остварените трансакции од 22,9% и 17,8%, соодветно. Притоа, бројот на извршени трансакции забележа годишен раст од 18,3% на физичките места на продажба, односно од 12,6%, на виртуелните (интернет) продажни места, во споредба со вториот квартал од 2021 година. Овие податоци укажуваат дека граѓаните и натаму сè повеќе ги користат дигиталните канали за вршење на плаќањата. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Извештај за финансиската стабилност на Народната банка: Обемот на трансакции со недвижности и цените се над претпандемичното ниво, засега нема посериозно зголемување на ризиците за финансиската стабилност, но потребно е внимателно следење

Објавено

на

Обемот на трансакции со недвижности во 2021 година значително го надмина претпандемичното ниво, а растот на цените на становите забрза и е над долгорочниот просек и долгорочниот тренд. Цените на становите во текот на 2021 година пораснаа за 6,1%, при што растот е позначителен од второто полугодие на годината. Стапката на раст на цената на становите во домашната економија е малку пониска од просекот за Европската Унија којшто изнесува 8,3%. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Следната недела ќе се одржи 44. сесија на Клубот на истражувачите на Народната банка

Објавено

на

На 26 септември 2022 година (понеделник), со почеток во 14 часот, ќе се одржи 44. сесија на Клубот на истражувачите во просториите на Народната банка. (more…)

Продолжи со читање

Популарно