Connect with us

НБРМ

Во Народната банка презентирана Анкетата за работењето на надзорните одбори на банките

Објавено

на

Членовите на надзорните одбори во банките покажуваат релативно високи познавања за својата улога во целиот процес на корпоративно управување со банките. Најголем дел од испитаниците сметаат дека нема потреба од измени на поставеноста на регулативата за добро корпоративно управување и регулативата за управување со ризиците. Повеќе од половина од испитаниците се изјаснуваат дека банката има стратегија за дигитализација. Дел посочуваат на потребата од поголема родова застапеност, со оглед на тоа дека застапеноста на жените во надзорните одбори е малку под 25%.

Ова се дел од одговорите од Анкета за работењето на надзорните одбори на домашните банки што ја спроведе Народната банка со цел да се согледаат одредени аспекти поврзани со надлежностите и улогата на надзорните одбори, а којашто беше презентирана денес пред членови на надзорните и управните одбори на банките во земјата. Инаку, вакви анализи спроведуваат повеќе централни банки, вклучувајчи ја и Европската централна банка.

Ефикасното корпоративно управување на банките е основен предуслов за стабилноста на банкарскиот систем. Тоа го потврдуваат и податоците за банкарскиот систем, кои покажуваат дека солвентноста, ликвидноста и квалитетот на кредитното портфолио на вкупниот банкарски систем во континуитет се одржуваат на стабилно и солидно ниво. Согласно со првичните податоци со крајот на јуни, стапката на адекватност на капиталот изнесува 17,3%, а учеството на нефункционалните во вкупните кредити на нефинансискиот сектор е ниско и изнесува 3,2%. Показателите за ликвидноста и натаму се на задоволително ниво и упатуваат на соодветно управување на банките со ликвидносниот ризик.

Одговорите на Анкетата покажуваат висок степен на запознаеност на членовите на надзорните одбори со барањата на регулативата за корпоративното управување и регулативата за управување со ризиците, постапувањето во случаите на постоење судир на интереси и политиката на наградување. Исто така, од одговорите на Анкетата може да се согледа дека значаен дел од членовите на надзорните одбори немаат дополнителен ангажман во други институции или имаат дополнителен ангажман во обем којшто не ја нарушува нивната способност да можат да посветат доволно време во извршувањето на обврските коишто произлегуваат од членството во надзорниот одбор.

Повеќе од половина од испитаниците се изјаснуваат дека банката има стратегија за дигитализација, што значи дека банките го следат трендот на дигитализација на финансиските услуги, кој особено се засили со појавата на пандемијата. Сепак, според одговорите на испитаниците, дигитализацијата на финансиските услуги и ЕУ регулативата се посочуваат како области за кои тие имаат потреба од дополнителни познавања. Најголем дел од испитаниците сметаат дека во наредниот среднорочен период би преовладувале ризиците поврзани со КОВИД-кризата и ризиците од макроекономското окружување.

НБРМ

ММФ објави Извештај за аранжманот ПЛЛ – високи оцени за монетарната политика, финансискиот сектор и банкарската супервизија

Објавено

на

Во најновиот извештај на ММФ во врска со одобрувањето средства од Инструментот за претпазливост и ликвидност објавен на 28.11.2022 година се наведува дека Народната  банка постојано води соодветни политики и соодветно реагира на различни шокови, одржувајќи ја успешно стабилноста и бранејќи го девизниот курс на денарот. Во однос на финансиската стабилност, банкарскиот систем е добро капитализиран и отпорен на шокови. За ова, како што се наведува во Извештајот, придонесува и ефективната супервизија, којашто работи по високи меѓународни стандарди, има силна правна и регулативна рамка и соодветни оперативни практики. При спроведувањето на своите функции, Народната банка применува силни стандарди за одговорно работење и висок степен на транспарентност во работењето. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Советот на Народната банка ја донесе Програмата за работа за 2023 година, со којашто се предвидуваат програмските активности преку кои ќе се придонесе за остварување на стратегиските цели на Народната банка

Објавено

на

Советот на Народната банка ја донесе Програмата за работа за 2023 година, во којашто се предвидени активности и нови проекти, а во функција на понатамошно успешно исполнување на поставените стратегиски цели. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Во Народната банка беа доделени наградите од Конкурсот за ученици од основното и средното образование посветен на Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

Објавено

на

Народната банка и Министерството за финансии денеска во Музејот на Народната банка ги доделија наградите освоени од учениците во рамките на Конкурсот за избор на најдобри ликовни и литературни творби по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври. На традиционалниот настан којшто годинава се одржува по десетти пат, пред присутните се обратија гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и министерот за финансии, Фатмир Бесими. (more…)

Продолжи со читање

Популарно