Connect with us

Странски банки

Во година со корона пандемија, Ерсте Групацијата оствари нето добивка од 783 милиони евра

Објавено

на

Ерсте Групацијата, водечки кредитодавател во централна и источна Европа, ја заврши 2020 година која ја обележа и коронавирусот со добар оперативен резултат од 2,9 милијарди евра (-1,3% во однос на претходната година). Оваа Групација, чии акции се истакнати на берза, издвои резервации за ризик во вредност од 1,3 милијарди евра за потенцијални загуби во иднина поради намален платежен капацитет предизвикан од пандемијата. Како последица на оваа мерка, нето приходот забележа пад од 46,7% на 783 милиони евра. Кредитите на клиентите од друга страна, забележаа раст од 3,6% на 166,1 милијарди евра, а вкупните депозити на клиентите забележаа пораст од 9,9% на 191,1 милијарди евра. 

Финансискиот директор (CFO) на Ерсте Групацијата, Стефан Дерфлер вели: „Постигнавме добри резултати на сите свои пазари во година која пред нас постави неверојатни предизвици. Нашите оперативни резултати останаа стабилни, а нашата пазарна капитализација и понатаму е одлична. Сакаме нашите акционери да учествуваат во тие резултати и поради тоа ќе предложиме согласно препораките на ЕЦБ да се подели дивиденда од 50 центи по акција за 2020 година, а дополнително ќе резервираме и по едно евро за акција за потенцијална идна исплата на дивиденда.

ДОБИВКАТА ВО БЛАГ ПАД

Нето приходите од камати пораснаа воглавно во Австрија, но и во Романија и Унгарија за 0,6% во однос на претходната година, на 4,8 милијарди евра. Нето приходот од камати во Чешка забележа значителен пад заради намалувањето на каматните стапки. Нето приходите од надоместоци и провизии опадна за 1,2% на 1,98 милијарди евра. Зголемениот приход од тргувања со хартии од вредност и управување со активата делумно го наомести намалениот приход од останатите категории на надоместоци и провизии – во најголема мера кај услугите за платен промет. Вкупните приходи од нето резултатите на тргувањето и ставките за добивка/загуба од финансиските инструменти по фер вредности низ билансот на успех забележаа значителен пад од 32,1% на речиси 200 милиони евра. Оперативниот приход поради тоа забележа пад од 1,4% на 7,2 милијарди евра.

ТРОШОЦИТЕ ИСТО ТАКА ВО БЛАГ ПАД

Банката истовремено успеа да ги намали општите административни расходи за 1,5% на 4,2 милијарди евра. Расходите за вработени опаднаа за 0,6% на 2,5 милијади евра, како резултат на влијанието на позитивните курсни разлики и намалувањето на бројот на вработени. Ова намалување најмногу се должи на склучувањето на Договор за транспорт на готовина и административни услуги на трети лица во Романија. Останатите административни расходи се намалени за 3,8% на 1,2 милијарди евра. Уплатите во системот за осигурување на депозити кои се опфатени како други административни расходи забележаа пораст на 132 милиони евра.

Останатиот оперативен резултат се зголеми на -278 милиони евра. Расходите за годишни уплати во фондовите за реструктуирање на банките кои се вклучени во оваа ставка, пораснаа, особено во Австрија – на речиси 94 милиони евра. Падот на данокот за банкарско работење и финансиски трансакции на 118 милиони евра, најмногу се должи на укинувањето на данокот за банкарско работење во Романија.

Даноците на добивка се намалија на 343 милиони евра. Дел од нето добивката која припаѓа на малцинските удели опадна за 45% на 242,3 милиони евра поради значително намалени даноци на добивка на средните банки. Нето резултатот опадна за 46,7% на 783,1 милиони евра.

КРЕДИТИРАЊЕТО И ДЕПОЗИТИТЕ ВО ПОРАСТ

Билансната сума се зголемила за 12,9% на 277,4 милијарди евра. На страната на активата, готовината и готовинските салда пораснале (воглавно во Австрија) на 35,8 милијарди евра, што претставува пораст од 235,2%. Кредитите и побарувањата за одобрени кредити на јавни институции опаднале за 6,9% на 21,5 милијарди евра. Кредитите и побарувањата дадени на клиентите пораснале за 3,6% на 166,1 милијарди евра како резултат на посебно силниот раст на кредитната активност во Хрватска, Словачка, Австрија и Србија.

Странски банки

First Citizens Bank ја купува Silicon Valley Bank за 72 милијарди долари

Објавено

на

Американската банка „First Citizens Bank” ќе ги откупи за 72 милијарди долари преостанатите кредити и депозити на „Silicon Valley Bank” (SVB), која беше преземена од американските регулатори поради банкрот на почетокот на месецот. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

Се разгледуваат дисциплински постапки против менаџерите на Credit Suisse!?

Објавено

на

Швајцарскиот финансиски регулатор (ФИНМА) објави дека размислува дали да покрене дисциплинска постапка против извршниот директор на „Credit Suisse”, откако втората по големина банка во Швајцарија минатата недела мораше да биде откупена од најголемата швајцарска банка, „UBS”, со цел да се избегне колапс на банкарскиот сектор. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

Централната банка на Албанија ја зголеми основната каматна стапка

Објавено

на

Централна банка на Албанија ја зголеми основната каматна стапка за 0,25 проценти, како чекор да обезбеди економска и финансиска стабилност во земјата, јави државната агенција АТА. (more…)

Продолжи со читање

Популарно