Connect with us

Странски банки

Во година со корона пандемија, Ерсте Групацијата оствари нето добивка од 783 милиони евра

Објавено

на

Ерсте Групацијата, водечки кредитодавател во централна и источна Европа, ја заврши 2020 година која ја обележа и коронавирусот со добар оперативен резултат од 2,9 милијарди евра (-1,3% во однос на претходната година). Оваа Групација, чии акции се истакнати на берза, издвои резервации за ризик во вредност од 1,3 милијарди евра за потенцијални загуби во иднина поради намален платежен капацитет предизвикан од пандемијата. Како последица на оваа мерка, нето приходот забележа пад од 46,7% на 783 милиони евра. Кредитите на клиентите од друга страна, забележаа раст од 3,6% на 166,1 милијарди евра, а вкупните депозити на клиентите забележаа пораст од 9,9% на 191,1 милијарди евра. 

Финансискиот директор (CFO) на Ерсте Групацијата, Стефан Дерфлер вели: „Постигнавме добри резултати на сите свои пазари во година која пред нас постави неверојатни предизвици. Нашите оперативни резултати останаа стабилни, а нашата пазарна капитализација и понатаму е одлична. Сакаме нашите акционери да учествуваат во тие резултати и поради тоа ќе предложиме согласно препораките на ЕЦБ да се подели дивиденда од 50 центи по акција за 2020 година, а дополнително ќе резервираме и по едно евро за акција за потенцијална идна исплата на дивиденда.

ДОБИВКАТА ВО БЛАГ ПАД

Нето приходите од камати пораснаа воглавно во Австрија, но и во Романија и Унгарија за 0,6% во однос на претходната година, на 4,8 милијарди евра. Нето приходот од камати во Чешка забележа значителен пад заради намалувањето на каматните стапки. Нето приходите од надоместоци и провизии опадна за 1,2% на 1,98 милијарди евра. Зголемениот приход од тргувања со хартии од вредност и управување со активата делумно го наомести намалениот приход од останатите категории на надоместоци и провизии – во најголема мера кај услугите за платен промет. Вкупните приходи од нето резултатите на тргувањето и ставките за добивка/загуба од финансиските инструменти по фер вредности низ билансот на успех забележаа значителен пад од 32,1% на речиси 200 милиони евра. Оперативниот приход поради тоа забележа пад од 1,4% на 7,2 милијарди евра.

ТРОШОЦИТЕ ИСТО ТАКА ВО БЛАГ ПАД

Банката истовремено успеа да ги намали општите административни расходи за 1,5% на 4,2 милијарди евра. Расходите за вработени опаднаа за 0,6% на 2,5 милијади евра, како резултат на влијанието на позитивните курсни разлики и намалувањето на бројот на вработени. Ова намалување најмногу се должи на склучувањето на Договор за транспорт на готовина и административни услуги на трети лица во Романија. Останатите административни расходи се намалени за 3,8% на 1,2 милијарди евра. Уплатите во системот за осигурување на депозити кои се опфатени како други административни расходи забележаа пораст на 132 милиони евра.

Останатиот оперативен резултат се зголеми на -278 милиони евра. Расходите за годишни уплати во фондовите за реструктуирање на банките кои се вклучени во оваа ставка, пораснаа, особено во Австрија – на речиси 94 милиони евра. Падот на данокот за банкарско работење и финансиски трансакции на 118 милиони евра, најмногу се должи на укинувањето на данокот за банкарско работење во Романија.

Даноците на добивка се намалија на 343 милиони евра. Дел од нето добивката која припаѓа на малцинските удели опадна за 45% на 242,3 милиони евра поради значително намалени даноци на добивка на средните банки. Нето резултатот опадна за 46,7% на 783,1 милиони евра.

КРЕДИТИРАЊЕТО И ДЕПОЗИТИТЕ ВО ПОРАСТ

Билансната сума се зголемила за 12,9% на 277,4 милијарди евра. На страната на активата, готовината и готовинските салда пораснале (воглавно во Австрија) на 35,8 милијарди евра, што претставува пораст од 235,2%. Кредитите и побарувањата за одобрени кредити на јавни институции опаднале за 6,9% на 21,5 милијарди евра. Кредитите и побарувањата дадени на клиентите пораснале за 3,6% на 166,1 милијарди евра како резултат на посебно силниот раст на кредитната активност во Хрватска, Словачка, Австрија и Србија.

Домашни банки

Групацијата Штаермеркише Шпаркасе оствари нето добивка од 80 милиони евра во 2020 година

Објавено

на

„Минатата година бараше многу од сите нас. Сите моравме да покажеме истрајност, подготвеност за промена, генијалност и храброст. Главно помагавме во области каде што луѓето беа особено погодени од кризата, и во многу случаи бевме во можност да им понудиме на нашите клиенти приспособени решенија: регионално, во нашите локални експозитури и центри за поддршка, како и преку нашите дигитални платформи. И покрај предизвикувачките услови за работа, Штаермеркише Шпаркасе постигна охрабрувачки стапки на раст. Да се ​​биде во можност да се забележи раст на депозитите, кредитите и на вкупниот биланс на состојба во вакви времиња е голема победа за Штаермеркише Шпаркасе и за сите нејзини вработени. Кај трансакциите со хартии од вредност, дефинираните цели беа дури и надминати. Проектите за спојување со Охридска банка во Северна Македонија и Банкхаус Крентшкер ни отвораат нови можности што сакаме да ги искористиме и ќе ги искористиме. Подготвени сме да го продолжиме патот на раст во 2021 година, па дури и да го надминеме“, вели Герхард Фабиш, главен извршен директор и претседател на Управниот одбор на Штаермеркише Шпаркасе. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

1200 банкарски службеници ќе работат од дома засекогаш!?

Објавено

на

Најголемата европска банка „HSBC” одлучи да префрли повеќе од 1.200 вработени во Велика Британија на постојана работа од дома. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

И Јапонија ќе воведува своја дигитална валута!?

Објавено

на

Јапонската централна банка објави дека започна експерименти за проучување на можноста за издавање сопствена дигитална валута. Со овој потег им се придружува на другите глобални централни банки во истражувањето на опциите во дигиталниот сектор. (more…)

Продолжи со читање
Популарно