Connect with us

НБРМ

Во август продолжи падот на каматните стапки кај кредитите и депозитите

Објавено

на

Просечната каматна стапка на вкупните кредити во август годинава изнесува 4,73 проценти и бележи месечен пад од 0,02% и годишен од 0,4 проценти, објави Народната банка во своето редовно месечно статистичко соопштение. Според обајвените податоци, каматите кај депозитите бележат пад од 0,06 процентни поени на месечно ниво и просечната каматна стапка изнесува 0,99 проценти. На годишно ниво, оваа каматна стапка е пониска за 0,39 процентни поени.

Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити овој месец изнесува 3,94 проценти и има месечно и годишно намалување од 0,04%, односно 0,67%. Просечната каматна стапка на новопримените  депозити забележа месечен пад од 0,15 процентни поени и се сведе на 0,54%. Споредено со истиот период од минатата година, таа е намалена за 0,56 процентни поени.

Кај корпоративниот сектор просечната каматна стапка на вкупните кредити во август изнесува 3,85% и на месечна основа има намалување за 0,04 процентни поени. Надолната промена се должи на падот кај сите компоненти на оваа каматна стапка: каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,05 процентни поени), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 процентни поени) и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,02 процентни поени). Во споредба со истиот период од претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,53 процентни поени.

Во август годинава, каматната стапка на новоодобрените кредити на  корпоративниот сектор бележи месечен пад од 0,06 процентни поени и изнесува 3,58 проценти.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во август бележи намалување за 0,14 процентни поени на месечно ниво и изнесува 1,15%. Месечниот пад произлегува од намалувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,42 процентни поени) и каматните стапки на депозитите во денари без валутна клаузула (за 0,04 процентни поени), при непроменета каматна стапка на денарските депозити со валутна клаузула. Во споредба со август минатата година, оваа каматна стапка бележи пад од 0,43 процентни поени.

Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор во август изнесува 0,41% и оствари месечно намалување од 0,16 процентни поени, во споредба со јули.

Кај домаќинствата каматната стапка на вкупните кредити, во август забележа месечен пад од 0,01 процентни поени и изнесува 5,55%. Надолната промена е како резултат на пониските каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,02 процентни поени) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 процентни поени), во услови на непроменета каматна стапка на денарските кредити без валутна клаузула. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е остварен пад од 0,29 п.п.

Во август, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 4,37%, што претставува месечно намалување од 0,11 процентни поени. Месечната промена се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,11 процентни поени) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,09 процентни поени), при непроменета каматна стапка на денарските кредити без валутна клаузула. На годишно ниво, просечната каматна стапка на новоодoбрените кредити на домаќинствата забележа намалување за 0,85 процентни поени.

Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата во август има месечен пад од 0,05 процентни поени и изнесува 0,98%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата изнесува 0,66% и во споредба со јули годинава забележа пад од 0,13 процентни поени. Просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата е пониска за 0,57 процентни поени, споредено на годишна основа.

НБРМ

Состанок со новиот извршен директор во ММФ, Хилберс: Професионализмот и високите стандарди во работењето на централната банка се клучни за ММФ

Објавено

на

„Претставувајќи ја Конституенцата на којашто припаѓа Северна Македонија ќе се залагам ММФ и натаму да дава силна поддршка за вашата земја, во спроведувањето на реформите и во активностите за надминување на актуелната криза којашто е глобален предизвик.“ – истакна новиот извршен директор во ММФ, Пол Хилберс –  член на Извршниот одбор на ММФ и задолжен за нашата земја, на првиот состанок со раководството на Народната банка, по започнување на неговиот мандат. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Денес е последен ден за пријавување за Деновите на финансиска писменост

Објавено

на

Денес е последен ден за пријавување за едукативните видео презентации на тема Монетарна политика, Финансиска стабилност и Платен систем и платежни услуги, што ќе ги организира Народната банка во рамки на 4-тото издание на Денови на финансиска писменост. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Народна банка: Раст на годишна основа на депозитите и на кредитите во октомври

Објавено

на

Народната банка објави дека на годишна основа, вкупните депозити забележаа раст од 5,5 проценти, при раст на депозитите и на домаќинствата и на компаниите. Вкупните кредити бележат годишен раст од 6,7 проценти, што произлегува од зголеменото кредитирање кај двата сектора. (more…)

Продолжи со читање

Популарно