Connect with us

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу НЛБ Банка и Кроациа Осигурување – Живот

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Веќе подолго време на пазарот опстојува и успешно функционира партнерството помеѓу НЛБ Банка АД Скопје и Кроациа Осигурување – Живот.

Поразговаравме со Љупка Ѓоргиевска, Директор на Сектор за развој на понуда и маркетинг во НЛБ Банка АД Скопје и Христина Џамбазовска Анастасов, Директорот на Сектор за деловни операции и потпорни процеси во Кроациа Осигурување – Живот.

Банкарство.мк: Што точно претставува банкоосигурувањето?

Љупка & Христина: Банкоосигурувањето претставува партнерство помеѓу банка и осигурителна компанија која на клиентите им овозможува купување на осигурителни продукти во банка. Ова партнерство нуди низа бенефити за сите три инволвирани страни, за клиентите тоа подразбира сеопфатна финансиска понуда на банкарски и осигурителни продукти, осигурителната компанија добива нов моќен канал за пласирање на своите продукти, а банката има можност за проширување на своето продуктно портфолио со цел задоволување на сите финансиски потреби на клиентите. Силната страна на банкоосигурувањето е широката клиентска база која ја имаат банките, како и одличното познавање на нивните финансии, при што, на клиентите им се нудат финансиски продукти соодветно на нивните потреби и можности.

Почетоците во банкоосигурувањето на НЛБ Банка датираат уште од 2007 година кога Банката започна со продажба на полиси од сегментот на неживотното осигурување. Во 2015 година понудата е проширена со осигурителни продукти од сегментот на животно осигурување, кога започна успешното партнерство и соработка со Кроација осигурување – Живот. НЛБ Банка и Кроациа Осигурување – Живот како лидери во својата дејност на финансискиот пазар, придонесоа за поставување на повисок стандард на услугите за клиентите, истовремено нудејќи им повисоко ниво на финансиска сигурност.

Љупка Ѓоргиевска, Директор на Сектор во НЛБ Банка АД Скопје

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Љупка & Христина: Поврзувањето на кредитните со осигурителни продукти нуди низа придобивки за клиентите, кои пред сѐ се насочени кон обезбедување на дополнителна финансиска заштита на личните и семејните финансии. Од широката палета на продукти би ги издвоиле кредитите врзани со ризико полиса за осигурување на живот на кредитокорисниците. Најголемиот бенефит кај овие кредити е осигурувањето на живот, што би значело дека во случај на немил настан корисникот на кредит нема да остави финансиски обврски на своето семејство. Покрај тоа, клиентите имаат можност да уживаат и други поволности преку добивање на поповолни услови при одобрување и користење на кредитите (пониски каматни стапки, пониски трошоци за одобрување итн.). Со континуирана едукација и ангажман од страна на нашите вработени при продажба на кредитни продукти со животно осигурување, клиентите веќе самостојно ги препознаваат придобивките од нивното користење, па побарувачката за нив сѐ повеќе се зголемува. Сѐ оди во таа насока, корисниците на кредит да не го чувствуваат осигурувањето како товар, туку како бенефит и додадена вредност за нив.

Банкарство.мк: Во моментов клиентите можат да се осигураат само при подигнување на потрошувачки кредит. Дали во иднина може таа соработка да се прошири и кај останатите кредитни производи, како станбени кредити, хипотекарни кредити, кредитни картички итн…

Љупка & Христина: НЛБ Банка има широка палета на кредитни продукти поврзани со осигурување, при што покрај потрошувачки, нуди и станбени и хипотекарни кредити со полиса за осигурување на живот. Потрошувачките кредити беа првите кредитни продукти кои ги поврзавме со животно осигурување, но имајќи ги предвид сите придобивки при користењето на животното осигурување со кредит, понудата набрзо беше проширена и на сите останати кредити.

Како компании континуирано посветени на развој и следење на светските трендови, и во иднина ќе продолжиме да работиме на развој на целокупната понуда во сегментот на банкоосигурувањето. Насочени сме кон креирање и поврзување на продукти и сервиси кои значат намалување на неизвесноста од иднината и обезбедуваат идни бенефити. Нашиот фокус останува на креирање пакет продукти и сервиси кои на најдобар начин и со најголеми придобивки за клиентите ги комбинираат банкарските и осигурителните продукти. Паралелно со развојот и воведувањето на нови банкоосигурителни продукти, ќе работиме и на развој на алтернативните канали за продажба. Дигиталните канали за комуникација и продажба, заради нивната достапност, флексибилност и брзина, претставуваат неизбежен и составен елемент во процесот на дистрибуција на финансиски услуги. Мултиканалниот пристап претставува еден од клучните елементи за успех во ситуација кога интернетот и дигиталната продажба полека ја преземаат водечката позиција на пазарот.

Христина Џамбазовска Анастасов, Директорот на Сектор во Кроациа Осигурување – Живот.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Љупка & Христина: Овие партнерства се важни за банките и осигурителните компании од повеќе аспекти. Со поврзување на банкарските и осигурителните услуги, се овозможува сеопфатна понуда на финансиски услуги, нудејќи го концептот “One stop shop“ за клиентите.

Продажбата на осигурителни продукти претставува многу значаен сегмент од процесот на финансиско советување на клиентите. Имајќи ги на увид целокупните финансии на клиентот, банкарскиот комерцијалист може да понуди пошироко финансиско советување, не само во сегментот на користење на банкарски продукти, туку и насочување на неговите финансии во користење на осигурителни производи. Од друга страна довербата како основна компонента во односот помеѓу клиентите и банката им дава повисок степен на сигурност на клиентите при купување на осигурителни продукти преку Банката.

За банкоосигурувањето да биде успешен модел на соработка, еден од клучните предуслови е континуирано вложување во едукација и надградување на професионалното знаења на вработените со цел да се овозможи вистинско препознавање на потребите и можностите на клиентите, квалитетна продажба и понуда на најоптимални продукти.
Продажбата на осигурителни продукти преку банките, покрај тоа што претставува добитна комбинација за банките и за осигурителните компании, има големо влијание и на развојот на финансискиот сектор во целост. Со вклучување на осигурителните продукти во процесот на финансиско советување, се работи на финансиска едукација на населението, подигнување на свесноста за осигурувањето и подигнување на нивото на финансиска писменост воопшто.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Љупка & Христина: Во светски рамки постои глобална експанзија на банкоосигурувањето, како и масовно поврзување на банкарските и осигурителните продукти.Банкоосигурувањето во Р.Македонија сѐ уште е во својот почетен стадиум на развој, со голем потенцијал за иден раст. Самото по себе претставува револуционерен чекор кој меѓу другото ќе придонесе и за поголема финансиска сигурност на кредитно-задолженото население. Затоа, интензивно работиме на подигнување на свесноста на клиентите за потребите и придобивките од поврзувањето на банкарските и осигурителните продукти. Со градење на свесноста за осигурување, се приближуваме кон светските стандарди каде има многу висок степен на пенетрација на осигурувањето во банкарскиот сектор и каде кредитите со животно осигурување се застапени во многу широки размери.

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Мартин Теов и Хелена Цветкоска: Бувчето Винко е најдобриот начин да штедите и да го осигурате вашето дете

Објавено

на

Бувчето Винко е производ за осигурување на деца, резултат на успешна соработка на Винер Лајф  и СН Осигурителен Брокер. Во овој случај покрај тоа што носи среќа за секој дом, се грижи за сигурноста и образованието на децата.

Позборувавме со раководителот за животно осигурување во СН Осигурителен Брокер, Хелена Цветкоска и Мартин Теов, Член на УО на Винер Лајф и одговорен за успешниот развој на продажните мрежи во сегментот на животното осигурување. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange