Connect with us

Останато

Бошевска [ЕБА]: Домашната законска легислатива сѐ уште не e целосно усогласена со Извештајот на ЕК

Објавено

на

Економските аспекти на објавениот извештај за Северна Македонија од страна на Европската комисија со посебен осврт на конкурентноста и развојот на пазарот денеска беа анализирани и презентирани од Европската бизнис асоцијација (ЕБА). 

Од ЕБА истакнаа дека Кластерот 2 се однесува на внатрешниот пазар и подетално разработува прашања поврзани со слободно движење на капитал, материјални добра и работна сила, право на поставување и извршување на услуги, корпоративна законска рамка, интелектуална сопственост, политика на конкурентност, финансиски услуги и заштита на потрошувачите. Додека, Кластерот 3 се однесува на конкурентноста и интегриран раст и подетално разработува прашања поврзани со оданочувањето, вработувањето, царина, економската, индустриската, монетарната, социјалната политика, наука и развој, информативно општество и медиуми, образование и култура.

Катерина Бошевска, претседателка на Европската бизнис асоцијација (ЕБА) и генерална директорка на ЕОС Матрикс Македонија истакна дека сѐ уште не е постигнато целосно усогласување или прилагодување на нашата законска легислатива по секој од сегментите во овие кластери со соодветните ЕУ законски концепти (ЕУ acquis), како што се очекуваше или планираше.

Генералната оценка според Извештајот е дека е потребен поголем прогрес на земјата особено во следната година во областите на кластерите 2 и 3 од Извештајот со цел Македонија да ги исполни барањата на ЕУ за функционирање на внатрешните пазари на нејзините земји членки, како битен предуслов и огромна важност за развивање на заеднички регионален пазар. Нашата анализа на извештајот покажа дека со цел постигнување на горенаведеното, за овие два кластери, нашата работа треба да се насочи кон усогласување со следниве европски директиви или документи: ЕУ директивата за општа безбедност на производите, членовите 34-36 од Повелбата за функционирање на ЕУ, ЕУ директива 2005/36/ЕЦ, ЕУ 5та AML директива, ЕУ acquis за компании, сметководство и ревизија, ЕУ директива за меѓугранични спојувања, ЕУ директива за годишни финансиски сметки и поврзани извештаи, ЕУ директивите за заштита на интелектуална сопственост, ЕУ Директива за финансиско обезбедување, ЕУ Директива за конечно порамнување и ОЕЦД стандардите за размена на финансиски информации“, вели Бошевска.

Таа потенцира дека тоа подразбира и неколку нови законски решенија, како Закон за услуги, Закон за признавање на професионални квалификации, Закон за платни системи и услуги со подзаконска регулатива, Закон за сметководство, Закон за ревизија, Закон за пазари на капитал, Закон за заштита на потрошувачи, допрецизирање со подзаконски акти на Законот за општа безбедност на производите, како и нова хоризонтална стратегија за слободно движење на производите, Стратегија за акредитација и стандардизација на квалитет, Портал за електронски услуги за компаниите, Едношалтерски систем за компаниите, вклучително и регистрација, Листа на регулирани професии со образложенија и Електронски даночен систем.

Како асоцијација ќе посветиме особено внимание на главата 6 „Корпоративна законска рамка“ од кластерот 2 на Извештајот, и главите 16 „Оданочување“ и 17 „Економска и монетарна политика“ од кластерот 3, каде ќе се фокусираме на препораките на извештајот и со нашата активна работа ќе придонесеме кон нивна реализација.

Ова во главно се однесува на поставување и регулирање на правата на сопствениците на компаниите при меѓугранични спојувања и делувања на компаниите, дефинирање и примена на Код на корпоративно управување особено или најмалку за компаниите кои котираат на берзите, примена и употреба на дигитални алатки во работењето на компаниите, нова законска рамка за корпоративно сметководство со примена на меѓународните сметководствени и известувачки стандарди за сите компании на пазарот, дефинирање и усвојување на законска рамка за ревизија, постигнување целосно електронски даночен систем, оценка на стратегијата за реформа на даночниот систем и фискални мерки за поддршка на компаниите“, потенцира Бошевска.

Останато

Од 28-ми започнува етапната исплата на јунските пензии

Објавено

на

Владата на Република Северна Македонија на последната седница ја усвои Информацијата за исплата на пензии за месец јуни 2022 година со задолжување на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 27 јуни. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Инфлацијата во Велика Британија највисока во последните 40 години

Објавено

на

Инфлацијата во Велика Британија се зголеми на 9,1 проценти на годишно ниво во мај, што е највисоко во изминатите 40 години, покажува извештајот објавен од Националната канцеларија за статистика на Обединетото Кралство. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Економиите на САД и ЕУ во пад, расте ризикот од глобална рецесија

Објавено

на

Економиите на САД и на Европската Унија покажуваат значаен пад во јуни, како резултат на порастот на цените за храната, цените на енергенсите и намалената побарувачка на останатите производи и услуги. Со тоа се зголемува ризикот за глобална рецесија. (more…)

Продолжи со читање


Популарно