Connect with us

Анализи

Банкарскиот сектор е убедливо најпрофитабилен во Македонија!

Објавено

на

Македонскиот приватен сектор бележи послаби финансиски резулатати од тековната година со помала добивка споредено со истиот период минатата година. Според податоците на котираните друштва на Македонска берза во топ 5 компании со најголеми добивки заклучно со 30 септември 2020 година три се банки, од кои сите три се наоѓаат на првите три места по заработката.

Од ова можеме да дојдеме до заклучок дека и во услови на пандемија и криза, банкарскиот сектор е убедливо најпрофитабилен!

Но, она што може да се забележи е дека кризата негативно се одрази дури и кај најпрофитабилните компании кои бележат сериозно намалување на добивката во споредба со истиот анализиран период од претходната година.

Македонските компании кои котираат на Македонска берза досега направиле профит од 158,4 милиони евра, што е за 16,5 милиони евра помалку споредено со претходната состојба во истиот период за 2019 година. Намалувањето на профитабилноста на компаниите се должи на податокот дека оваа година дури 28 компании работат со загуба заклучно со третиот квартал на 2020 година, за разлика од истиот период на минатата година кога само 21 компанија работела со загуба. Пропорционално на тоа, намален е бројот на компании кои оствариле добивка заклучно со третиот квартал на 2020 година, односно вкупно 69 компании оствариле позитивен финансиски резултат.

Овој резултат е постигнат и покрај светската пандемија на вирусот Ковид-19 којашто во Македонија започна да се шири кон средината на месец март и предизвика и сеуште предивикува сериозна штета врз економијата.

Апсолутен лидер според остварениот финансиски резултат е Стопанска банка АД – Скопје. Оваа банка заклучно со третиот квартал од тековна година и покрај пандемијата на коронавирусот оствари нето добивка од 1.422.078 илјади денари или 23,1 милиони евра, што претставува намалување за 17,81% споредено со нето добивката остварена во анализираниот период минатата година. Намалувањето на добивката пред се се должи на глобалната пандемија и последиците како на глобално ниво така и во домашната економија.

На второто место се наоѓа уште една банка која може да се пофали со одличен финансиски резултат и солидна добивка за работењето за девет месеци од 2020 година. Станува збор за Комерцијална банка АД Скопје која оствари позитивен финансиски резултат, односно забележа нето добивка од 1.310.650 илјади денари или околу 21,3 милиони евра, што претставува минимално зголемување за 0,77% споредено со нето добивката остварена во анализираниот период минатата година. Зголемувањето на добивката е резултат на зголемување на приходите од капитална добивка по основ на продажба на преземен имот, како и поголем износ на наплатени претходно отпишани побарувања.

На третото место според остварената добивка се наоѓа и третата банка која е дел од водечките три банки во државата, а тоа е НЛБ Банка АД Скопје. НЛБ Банка АД Скопје оствари позитивен финансиски резултат, односно забележа добивка од 1.265.413 илјади денари или околу 20,5 милиони евра, што претставува намалување за 13,07% споредено со нето добивката остварена во анализираниот период минатата година.

На четвртата позиција според остварениот финансиски резултат се најде Македонски Телеком АД Скопје со нето добивка од 1.145.006 илјади денари или околу 18,6 милиони евра. Иако, финансискиот резултат на Македонски Телеком заклучно со третиот квартал од годинава е позитивен, операторот бележи намалување на добивката од високи 20,07% во однос на остварената добивка за истиот период од претходната година.

Најдобрите пет компании по остварени најдобри финансиски резултати ги заокружува Цементарница УСЈЕ АД Скопје со нето добивка во износ од 1.136.369 илјади денари, односно 18,5 милиони евра. Цементарница УСЈЕ АД Скопје бележи значителен раст на добивката од огромни 20,91%, споредено со истиот период од претходната година. Зголемувањето на добивката е резултат на зголемување на приходите од продажба на странски пазар, при остварен пораст на редовните приходи од работењето.

Според оваа анализа најуспешните пет компании кои котираат на Македонска берза заклучно со 30 септември 2020 година, веќе имаат добивки од нешто повеќе од 102 милиони евра, што е сума за почит со оглед дека овие добивки од работењето се остварени во услови на пандемија на вирусот Ковид-19, како и во услови на значително намалување на економската активност. Од водечките пет компании, најголем раст на добивката гледано процентуално бележи Цементарница УСЈЕ АД Скопје, а најголем пад на добивката има Македонски Телеком АД Скопје. Веќе подолг период, апсолутен лидер во целокупното рангирање е Стопанска банка АД – Скопје.

Анализи

Колку сметки беа скенирани и колку пари им беа вратени на граѓаните преку МОЈДДВ во 2020 година?

Објавено

на

Управата за јавни приходи известува дека во текот на месец февруари 2021 година ќе се врши исплата на дел од ДДВ на граѓаните кои скенирале фискални сметки преку апликацијата МојДДВ, во четвртото тримесечје од 2020 година односно за месеците октомври, ноември и декември 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Запознајте ја банкарската фела во Македонија (прв дел)

Објавено

на

Со цел подобро запознавање со водечките банкари во државата, Банкарство.мк спроведе истражување на тема „Банкарската фела во Македонија”. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Колку се застапени жените во Управните одбори на банките во Македонија?

Објавено

на

Со цел утврдување на статусот на жената во општеството, Банкарство спроведе истражување на тема ,,Жените во Управните одбори на банките во Република Северна Македонија”. Истражувањето ја опфаќа процентуалната застапеност на жените во Управните одбори на банките во Македонија, па за таа цел беа анализирани сите банки. (more…)

Продолжи со читање

Популарно