Connect with us

Анализи

Банкарската индустрија не е подготвена за новата ера на маркетинг

Објавено

на

Извештајот за Водич за Финансиски маркетинг во 2018 година, спонзориран од Deluxe, е најдобриот ресурс на индустријата за да се разбере распределбата на буџетите, приоритизацијата на стратегиите и предизвиците со кои се соочуваат финансиските пазари на глобално ниво. За прв пат овој извештај, исто така, обезбедува разбирање на алатките за дигитален маркетинг што се користат од страна на финансиските институции за да се подобри насочувањето, да се автоматизира испораката и да се генерираат подобри резултати.

Споредено со другите индустрии, банкарската индустрија заостанува во примената на овие напредни маркетиншки технологии, влијаејќи и на ROI на маркетинг иницијативите и на задоволството на клиентите со маркетинг комуникацијата. Со оглед на намалувањето на трошоците и зголемената достапност на напредни аналитички алатки, достапноста на современи маркетинг платформи и намалувањето на трошоците за онлајн комуникација, чуден е недостатокот на зрелост на дигиталниот маркетинг од страна на повеќето организации.

Како што видовме во најновите финансиски изданија на Дигиталниот банкарски извештај, додека финансиските продавачи наведуваат дека сакаат да го подобрат таргетирањето, персонализацијата и мерењето на резултатите, посветеноста кон овие приоритети не се рефлектира во инвестициите што се прават. Организации ќе страдаат ако зборуваме за подобрен маркетинг, затоа што финансиските институции само тоа и го прават… продолжуваат со разговор.

Како што беше случај во секоја година од истражувањето, “продлабочувањето на тековните односи ” продолжува да биде најчесто споменатиот  маркетиншки приоритет во 2018 година (споменато како најважно кај 51% од испитаниците), што е намалување од предходниот ранг од 54% во 2017 година. еше за секоја претходна година на нашето истражување.

Преземање на второ место на приоритетната листа беше потребата да се генерира раст на депозитите. Во 2018 година, 47% од испитаниците наведоа “раст на депозит” како главен приоритет во споредба со 31% минатата година. Ова беше најголемата промена (или нагоре или надолу) од страна на кој било приоритет во 2018 година. Всушност, растот на депозитите беше најчесто споменатиот “врвен приоритет” во 2018 година (споменато од 25% од испитаниците).

Нешто контраинтуитивно, приоритизацијата за стекнување на нови клиенти / членови продолжи да паѓа во 2018 година, како и приоритетот на усвојувањето на дигиталниот канал. Процентот на испитаници кои го споменаа значењето на стекнување клиенти се намали од 35% на 30% од минатата година, со важноста од зголемување на употребата на дигиталните канали што опаѓаат од 38% на 32%. Нешто повеќе изненадува тоа што само 7% од сите испитаници ја истакнаа важноста на промовирањето на дигиталните канали како главен приоритет оваа година.

Со оглед на потребата да се зголеми севкупната база на клиенти и потребата за поддршка на дигиталниот канал, овие резултати во приоритизацијата се загрижувачки.

Повторно во 2018 година, распределбата на буџетот  не беше во корелација со маркетиншките приоритети. На пример, 54% од финансиските институции потрошиле 30% или повеќе за нови купувачи, додека само 25% од организациите потрошиле 30% или повеќе од нивниот буџет за крос-продажба или за над-продажба на клиенти / членови. Додека дел од оваа варијанта на распределба може да се припише на повисоки трошоци за да дојдат до клиентите, поверојатно е дека буџетот наменет за генерирање на продажба од тековните клиенти е недоволно застапен.

Додека подобрувањето на искуството на клиентите е врвниот тренд на банкарско работење во последните три години, само 5% од организациите одвоиле 30% или повеќе од нивните буџети за оваа цел. Ова може да биде затоа што некои организации не го одредувааат буџетите за корисничко искуство самостојно или можно е тоа да не е маркетинг трошок кај некои организации.

Како и во минатото, иако организациите не го споменуваат брендирањето како главен приоритет, проширувањето на брендот на организацијата продолжува да биде поголемо од очекуваното. На пример, во 2018 година, 32% од организациите одвоиле повеќе од 30% од нивниот буџет за маркетинг за да ја зголемат свестаза нивниот бренд кај корисниците. Во ерата на персонализирана комуникација и дигитално поврзување, ова ниво на акцент на развојот на брендот се чини дека е повеќе од потребно.

Со цел да се изгради персонализирана комуникација која ги одразува промените во животниот стил на потрошувачите, банките и кредитните унии треба да престанат да прават скромни прилагодувања на претходните маркетинг планови и целосно да ги преработат стратегии и тактики кои се подготвени за 2020 година и периодот понатака.

Анализи

Се поголем е бројот на банкари – милионери!

Објавено

на

Банките се едни од најпрофитните организации, како во светот, така и во нашата земја. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Македонците сеуште практикуваат плаќање во кеш, но тој тренд полека се менува

Објавено

на

Статистичките податоци на Народната банка за септември 2018 година покажуваат дека од вкупниот број трансакции реализирани со кредитни трансфери или приближно пет милиони, во хартиена форма се реализирани 2.896.599 трансакции, додека електронски 2.069.280. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Колку се застапени жените во Управните одбори на банките во Македонија?

Објавено

на

Со цел утврдување на статусот на жената во општеството, Банкарство спроведе истражување на тема ,,Жените во Управните одбори на банките во Република Северна Македонија”. Истражувањето ја опфаќа процентуалната застапеност на жените во Управните одбори на банките во Македонија, па за таа цел беа анализирани сите банки. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange