Connect with us

Анализи

АНАЛИЗА: Паѓаат каматите за депозитите и за кредитите – зголемена внимателност од нови задолжувања!

Објавено

на

Банкарската 2022 година започна со пад на каматите и за депозитите и за кредитите. Каматите за штедење остануват под 1%. Во првите два месеци од оваа година на месечно ниво депозитите се намалиле додека кај кредитирањето има раст од 0,9% во февруари, пишува „Порталб”. Податоците покажуваат дека граѓаните и фирмите се задолжуваат со зголемена внимателност – потврда и од банкарите дека во првиот квартал од годинава очекуваат намалување на побарувачката за кредити од страна на фирмите.

Камати на депозити – во банките лежат 7,49 милијарди евра штедни влогови…

Просечната каматна стапка на депозитите во јануари 2022 година изнесуваше 0,71%. Оваа камата е најниска што е измерена на месечно ниво од јануари 2021-та. Каматите за штедење изминатите години бележат континуиран пад – особено за новопримените депозити на фирмите. Намалување на каматите има и за депозитите на граѓаните.

Просечна камата за вкупни депозити

Депозити на корпоративен сектор – 0,88%

Депозити на домаќинства – 0,70%

Во јануари вкупните депозити во банките изнесувале 7,49 милијарди евра додека во првиот месец од годинава биле на ниво од 7,53 милијарди евра. Во јануари и во февруари, на месечно ниво, регистрирано е намалување на депозитната база, односно намалување на шедењето.

Вкупни депозити на недржавен сектор

Јануари 2022 година – 7.531.442.463 евра

Февруари 2022 година – 7.499.870.340 евра

Конкретно во февруари депозитите на месечно ниво се намалиле за 0,4% додека во јануари за 0,8% пришто позначаен пад има на депозитите на корпоративниот сектор.

Вкупни депозити

Депозити на корпоративен сектор 2.107.228.525 евра

Депозити на домаќинства 4.970.580 евра

Само кај депозитите на корпоративниот сектор во јануари е регистриран пад од 3,1% а во февруари за 2,5%. Според анализите од Народната банка намалуавњето на депозитите се оценува како очекувано за првиот месец од годината.

“Вкупните депозити во финансискиот систем во јануари 2022 година остварија месечен пад од 0,8%, наспроти растот од 2,5% во претходниот месец, што е вообичаено движење за овој период. Од секторски аспект, промената е резултат на намалувањето на депозитите на претпријатијата, при речиси непроменета состојба на депозитите на домаќинствата” – соопштија од Народната банка.

Сепак трендот на намалување на депозитината база продолжи и во вториот месец од годинава а падот кај корпоративниот сектор е последица на намалување на депозитните пари, состојба која е очекувана во услови на прелеана економска криза во која компаниите трошат од депозитите за одржување на работата, односно ликвидноста. Сепак на годишно ниво кај вкупните депозити во февруари регистриран е раст од 6,1%.

Камати на кредити – раст на кредитирањето…

Во февруари граѓаните и фирмите по основ на кредити во банките должеле 6,3 милијарди евра. За разлика од јануари кога на месечно ниво има стагнација на кредитирањето, во февруари е регистриран пораст од 0,9%. На годишно ниво кредитирањето во февруари е со стапка на раст од 8,9%

Кредити февруари 2022 година

Вкупни кредити 6.325.267.423 евра

Кредити на корпоративен сектор 3.031.085.899 евра

Кредити на домаќинства 3.263.111.831 евра

Додека каматите за штедење не можат да надминат 1% – просечната камата за кредити изнесува 4,35%.

“Во јануари 2022 година, каматните стапки на вкупните кредити на домаќинствата и на претпријатијата не забележаа промени во однос на претходниот месец и изнесуваа 5,2% и 3,5%, соодветно. Каматните стапки на новоодобрените кредити на претпријатијата и на домаќинствата се зголемија во однос на претходниот месец и изнесуваа 3,5% и 4,4%, соодветно” – велат од Народна банка.

Просечна камата на кредити (февруари 2022)

Кредити на корпоративен сектор 3,45%

Кредити на домаќинства 5,16%

Иако и сегашните камати за кредитирање се сметаат за ниски, граѓаните и фирмите внимателно се задолжувале во првите два месеци од годинава.

“Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, потрошувачките кредити како најзастапена категорија се зголемија за 0,5% на месечна основа, при годишен раст од 7,2%. Станбените кредити во февруари бележат месечен и годишен раст од 1,1% и 15,5%, соодветно. Кај автомобилските кредити, во февруари, е остварено месечно и годишно намалување од 2,3% и 15,6%” – велат од Народната банка.

Кредити на граѓаните (февруари 2022)

Потрошувачки кредити 1,7 милијарди евра

Станбени кредити 1,1 милијарда евра

Кредитни картички 163 милиони евра

Граѓаните внимателни и со задолжувања преку кредитни картички и негативни салда на теквни сметки – на годишно и на месечно ниво кредитите одобрени на кредитни картички се со пад 0,9% на месечно и и 5,7% на годишно ниво. Според последните оценки на банкарите тие очекуваа зголемена кредитна активност во првото тромесечје од годинава кое веќе заврши. Иако оваа година се очекуваше зголемување на економската активност – прогнозите сега се засенети од воената состојба во Украина, присутната енергетска криза и инфлациските движења.

Анализи

АНАЛИЗА: Триглав Осигурување Живот со двојно повисок удел на пазарот – високи 17% во првиот квартал од 2022 година

Објавено

на

Иако последните години се покажаа како исклучително тешки поради негативните влијанија и отежнато работење предизвикани од пандемијата како и политичката и економска криза во Европа, сепак пазарот на животно осигурување во земјава е во значителен пораст. Според прелиминарните податоци добиени од Националното биро за осигурување, бруто полисираната премија за животно осигурување за првиот квартал од 2022 година бележи пораст за 19,20% споредбено со истиот период во 2021 година, во вкупен износ од 494 милиони денари, што покажува дека животното осигурување полека но сигурно го зазема местото на еден од примарните избори за осигурување на граѓаните во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Кругман: Очекувам инспиративна дискусија на СЕФФ

Објавено

на

Нобеловецот, професор и истакнат американски економист Пол Кругман, кој в понеделник ќе има обраќање на конференцијата „Одржување на растот во време на неизвесност и потоа“ на Скопје економски финансиски форум, очекува инспиративна дискусија на актуелни економски теми. На учесниците на форумот и на економската јавност во нашата земја Кругман им се обрати преку видеопорака. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

„Finance Think”: Сивата економија во 2020 година намалена во однос на 2006 година

Објавено

на

Сивата економија во 2020 година е намалена во однос на 2006 година, а најголемите намалувања се случиле за време на финансиската криза во 2009 година и по воведувањето на минималната плата во 2012 година, покажува најновото истражување направено од Институтот за економски истражувања и политики „Finance Think”. (more…)

Продолжи со читање


Популарно