Connect with us

Анализи

Анализа на банкарскиот сектор за 2022 година: Олеснување на кредитните услови, зголемена побарувачка од граѓаните, но намалена од компаниите

Објавено

на

Условите за кредитирање ќе се олеснуваат, побарувачка на кредити од страна на домаќинствата ќе расте – ова се дел од очекувањата на банкарите што се нотирани во новата Анкета за кредитната активност, пишува Порталб.мк. На крајот од 2021-та вкупните кредити изнесувале скоро 6,3 милијарди евра – од нив скоро 52% се кредити одобрени на физички лица, а останатите 48% се кредити на корпоративниот сектор. Минатата година регистриран е пад на каматите на кредитите.

Кредитирање на домаќинствата – се намалиле долговите на кредитните картички

На крајот од декември 2021-та година домаќинствата во банките должеле 3,24 милијарди евра. И претходната 2021 година, регистриран е раст на кредитната активност на домаќинствата, со најголем раст на потрошувачките и на станбените кредити.

“Гледано на годишно ниво, кредитите на домаќинствата се зголемени за 7,8%, како резултат на растот на кредитите во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во денари. Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај потрошувачките и станбените кредити како најзастапени категории е забележан годишен раст од 7,2% и 15,5%, соодветно” – наведуваат од Народната Банка.

Кредити дадени на физички лица

  • Потрошувачки кредити 1,71 милијарди евра;
  • Станбени кредити 1,10 милијарди евра;
  • Кредитини картички 166,2 милиони евра;
  • Дозволено пречекорување 95,7 милиони евра;
  • Автомобилски кредити 3,8 милиони евра;
  • Други кредити 42,3 милиони евра.

Извор: Народна банка

Според анализата што ја направи “Порталб” врз основа на податоците, лани граѓаните се потрудиле да ги намалат долговите на кредитните картички додека пак се зголемил долгот на негативните салда. Конкретно, кредитите одобрени на кредитни картички на годишно ниво се намалиле за 8,5%, од друга страна негативните салда на тековните сметки се зголемиле за 1,5%. Голем раст од цели 32,5% е регистриран кај кредитите одобрени “по други сонови”.

Минатата година помина во знакот на олеснување на условите за кредитирање на физичките лица и според банкарите овој тренд се очекува да продолжи и во оваа 2022 та година.

“За првиот квартал од 2022 година, банките очекуваат натамошно нето-олеснување на кредитните услови кај кредитите на домаќинствата. Кај каматната стапка на станбените и потрошувачките кредити и понатаму се забележува нето-олеснување. Од аспект на останатите кредитни услови, провизиите (кај станбените кредити) и некаматните приходи (кај потрошувачките кредити) и понатаму забележуваат нето-олеснување, но посилно кај провизиите во однос на претходната анкета. Обврските за обезбедување кај станбените кредити забележуваат натамошно нето-заострување” – оцениле банарите за потребите на Анкетата и посочиле дека конкуренцијата меѓу банките е клучен фактор кој го дикатира трендот на олеснување на кредитните услови.

Во декември прсечната каматна стапка на кредитите за домаќинства изнесувала 5,18% а на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,28 %.

Кредитирање на фирми – 62% од кредитите во денари

Кредитната активност на фирмите со поголем темпо од физичките лица – на крајот од минатата година корпоративниот сектор во банките по основ на кредити должел 2,99 милијарди евра.

“Во декември вкупните кредити на корпоративниот сектор8 остварија месечен и годишен раст од 3,1% и 8,7%, соодветно. Анализирано според валутата, остварен е раст на кредитите во денари и во странска валута, со поголем придонес на денарските кредити во месечната и во годишната промена” – соопштија од Народната банка.

За разлика од лани – годинава, според оценките на банкарите, се очекува намалување на побарувачката на кредити од страна на фирмите иако од друга страна се очекува олеснување на кредитните услови.

“За првото тримесечје на 2022 година, банките очекуваат мало нето-намалување на кредитната побарувачка од страна на претпријатијата. За првиот квартал од 2022 година, банките очекуваат умерено нето-олеснување на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити” – се наведува во Анкетата.

Во декември 2021 та просечната плата на вкупните одобрени кредити на корпоративниот сектор изнесувала 3,48% со намалување за 0,24% на годишно ниво.

Кредити одобрени на корпоративен сектор – Вкупно 2,99 милијарди евра

  • Кредити во денари 1,85 милијарди евра
  • Кредити во странска валута 1,14 милијарди евра

Извор: Народна банка

Најголем дел или 62% од кредитите на фирмите се во домашна валута додека остантите 38% се во странска валута. Во банкарската 2021 година годишниот раст на вкупните кредити изнесувал 8,3%.

Анализи

Пет македонски банки во најдобрите 100 банки во југоисточна Европа

Објавено

на

Пет банки од Македонија се најдоа на листата на топ 100 во југоисточна Европа, покажува анализата на „Seenews“. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Што се крие позади актуелноста на зборот „штедење“?

Објавено

на

Кога станува збор за финансии и финансиска состојба, што е првото нешто што ви паѓа на памет? Што е тоа што ви овозможува да се чувствувате сигурни во било која финансиска ситуација, она што ви обезбедува стабилност при предвидена или пак непредвидена животна случка? – Секако, вашата заштеда.  (more…)

Продолжи со читање

Анализи

АНАЛИЗА: Триглав Живот забрзано го освојува пазарот на животно осигурување

Објавено

на

Во ситуација на голема економска криза која создава потенцијална недоверба за инвестирање на заштедите или тековен прилив на средства на граѓаните од нашата земја направивме истражување како нашите сограѓани управуваат со своите средства во вакви неизвесни состојби и колку имаат доверба во осигурувањето, поведени од фактот дека официјалните податоци на Агенцијата за осигурување покажуваат двоцифрени стапки на пораст на осигурувањето на живот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно