Connect with us

Осигурување

АМ Бест ја потврди бонитетната оценка »A« за Групацијата Триглав

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест, по редовната годишна ревизија, на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Ре повторно им ја потврди бонитетната оценка на финансиска моќ »A« (одлично) и долгорочната бонитетна оценка за кредитна способност на издавачот »A«. Оценките за кредитниот рејтинг на двете друштва имаат стабилна среднорочна прогноза, која ги изразува очекувањата на агенцијата, дека Триглав, среднорочно, ќе ја задржи својата цврста финансиска позиција, доброто работење и водечката положба на пазарите во Словенија и регионот, каде е присутна Групацијата.

АМ Бест ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу цврста, со стабилно работење. Профилот на работењето, како и влијанието на мнозинскиот сопственик на оценката за кредитен рејтинг е неутрален. При тоа, нагласува дека системот за управување со ризици на Групацијата Триглав е развиен и соодветен во поглед на профилот на ризик, сложеноста и обемот на работењето.

Оценката за цврстата финансиска положба се темели на ризиците прилагодени на капитализираноста на Групацијата Трилгав, којшто е на најсилното ниво. Според мислењето на агенцијата, Групацијата претпазливо управува со резервите и има добар степен на финансиска флексибилност со пристап до пазарите на капитал и обврзници, што се одразило и на годишната емисија на субордирани обврзници.

Агенцијата наведува дека добрите деловни резултати на Групацијата Триглав последните години произлегуваат од одличниот технички резултат од неживотните осигурувања на домашниот пазар и здравите приноси од нивните инвестиции. Верува дека на работењето сеуште влијаат условите на ниски каматни стапки, состојбата во сегментот на осигурувањето на живот, моќната конкуренција и комплексните услови на пазарите во регионот каде е присутна Групацијата. Агенцијата ја потенцира предноста на водечката позиција на Групацијата Триглав на словенечкиот пазар и во регионот. Наведува дека Триглав располага со добра и разновидна деловна структура, како од продуктна, така и од географска гледна точка.  При тоа, наведува дека Триглав на пазарите надвор од Словенија го подобрува своето работење врз основа на зголемување на обемот и активното барање дополнителни, поекономични продажни канали.

Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест при потврдувањето на високата кредитна оценка за подружницата Позаваровалница Тригав Ре ја истакна нејзината стратешки важна улога како реосигурувач на сите компании на Групацијата Трилгав.

Осигурување

Полисата за зимско патничко осигурување од Кроациа осигурување неживот

Објавено

на

Незгодите се случуваат непланирано. Некојпат тие се предизвикани од надворешни влијанија, а некогаш од невнимание. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Халк Осигурување преку емисија на хартии од вредност го зголеми основниот капитал за 4.000.000 евра

Објавено

на

Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје на ден 31.12.2019 година ја комплетираше петтата емисија на акции по пат на приватна понуда. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Винер Лајф и Шпаркасе банка со сите детали за долгорочните кредити во комбинација со животно осигурување

Објавено

на

Се почесто во понудите на банките за долгорочните кредити како што се станбените се нуди и можност за отворање на животно осигурување како дополнителна гаранција која ќе ја обезбеди наплатата на самиот кредит со што се прави комбинација на услугите на банките и осигурителните друштва. (more…)

Продолжи со читање

Популарно