Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Домашни банки

Акционерите на Стопанска Банка АД Скопје ќе добијат аванс за дивиденда

Објавено

на

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 339 / 15.12.2016 година), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје, на 44-та седница оддржана на 12.12.2018 година, а врз основа на Одлуката за усвојување на ревидираните Финансиските извештаи на Стопанска банка АД – Скопје за првото полугодие од 2018 година (С.О.бр. 373 / 12.12.2018 година), донесе Одлука за верификација на Одлуката на Надзорниот одбор за начинот на пресметување и исплата на аванс на дивиденда за обични акции на СБ за првата половина на 2018 година (С.О. бр. 376 / 12.12.2018 година) и Одлука за верификација на Одлуката на Надзорниот одбор за начинот на пресметување и исплата на аванс на дивиденда за приоритетни акции на СБ за првата половина на 2018 година (С.О. бр. 375 / 12.12.2018 година).

Врз основа на горенаведените одлуки, Стопанска банка АД – Скопје ќе изврши исплата на аванс на дивиденда за обичните акции за првата половина од 2018 година во бруто износ од  73 денари по акција и аванс на дивиденда за приоритетните акции за првата половина од 2018 година во бруто износ од 5 денари по акција.

Се известуваат акционерите на Стопанска банка АД – Скопје дека Банката ќе врши исплата на аванс на дивиденда за обичните и приоритетните акции за за првата половина од 2018 година врз основа на следниот дивиденден календар:

  • Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда, односно датум на пресек на Акционерската книга, е 26.12.2018 година.
  • Последен ден на тргување со право на дивиденда е 24.12.2018 година.
  • Прв ден на тргување без право на дивиденда е 25.12.2018 година.
  • Исплатата на дивиденда ќе започне од 27.12.2018 година.

Дивидендата ќе се исплати на имателите на обични и приоритетни акции на трансакциските сметки кои имателите ги имаат во Стопанска банка АД – Скопје.

Исплатата на дивиденда на акционери – физички лица: Со цел ефикасна исплата на дивидендата, се повикуваат сите иматели на обични и приоритетни акции кои немаат трансакциска сметка во Стопанска банка АД – Скопје во денари, а кои имаат право на дивиденда, да се обратат во една од филијалите на Стопанска банка АД – Скопје со цел отворање на трансакциска сметка. Оние акционери – физички лица, кои сакаат да им биде испатена дивиденда во друга банка, треба да дадат “Инструкција за пренос на дивиденда на сметка во друга банка” (најдоцна до пресекот на акционерската книга, 26.12.2018 година), во Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на Банката, со приложување на важечка легитимација и сметка од друга банка (“Инструкцијата” е достапна на веб страницата на Стопанска банка АД Скопје).

Исплатата на дивиденда на акционери – правни лица ќе се врши со пренос на средства на нивните сметки во Стопанска банка АД Скопје или во друга банка, со доставување на инструкции за исплата во друга банка од страна на правното лице.

Се повикуваат акционерите при подигање на дивидендата од шалтерите на Стопанска банка АД – Скопје со себе да носат валиден документ за лична идентификација.

Имајки во предвид дека исплатата на дивиденда на физички лица согласно Законот за персонален данок на доход подлежи на пресметка и плаќање на персонален данок на доход, кој пак  согласно важечката даночна регулатива, се плаќа преку е-ПДД системот на УЈП од страна на самото физичко лице, се повикуваат сите акционери кои не се внесени во евиденцијата на УЈП како даночни обврзници, да преземат лично соодветни активности за нивно евидентирање во даночната евиденција на УЈП. Ова особено се однесува на малолетните лица и/или други лица кои досега не биле приматели на приход кој подлежи на оданочување од кој било вид во Република Македонија. 

Домашни банки

„УНИБанка” одбележа 15 години во Гостивар

Објавено

на

„УНИБанка” го прослави својот 15-годишен јубилеј на својата експозитура во Гостивар со елегантен коктел во ресторанот „Мон Блан”. На настанот присуствуваа над 100 клиенти, партнери и пријатели на банката од градот и од регионот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Кредит со осигурени побарувања како обезбедување – нов продукт од ПроКредит Банка

Објавено

на

Малите и средни претпријатија во Северна Македонија се еден од клучите двигатели на економијата. Нивниот раст и развој директно придонесува за позитивни ефекти врз стапката на вработување, конкуретноста на пазарот и зголемување на извозот. Со цел остварување на своите визии и иновативни проекти, овие компании имаат потреба од кредитирање на краткорочните ликвидносни потреби, олеснет пристап до финансии и можност за брзо кредитирање. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка АД Скопје, Генерален покровител на концертот на Златко Ориѓански и Бени Шакири

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје е Генерален покровител на концертот на Златко Ориѓански и Бени Шакири, кој ќе се одржи на 20-ти април во Македонската Филхармонија. (more…)

Продолжи со читање
project

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange