Banner Popup Already Shown

wrapper

Компании

Оглас за вработување во Кроација осигурување/неживот

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. oд Законот за Работните односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 05.01.2018 година го распиша следниот:

Оглас за вработување на осигурителни брокери во СН Осигурителен Брокер АД Битола

Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, како компанија со докажани резултати во областа на посредувањето во договарањето на осигурително и реосигурително покритие и реализирањето на отштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан, има потреба од вработување на осигурителни брокери на определено и на неопределено време заради вршење на осигурително брокерски работи на целата територија на Република Македонија.

Оглас за вработување во Стопанска Комора на Македонија

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13, 113/14, 20/2015, 33/2015, 72/2015; 129/2015 и 27/2016), Стопанската комора на Македонија, објавува:

Оглас за вработување во Мелон Солушнс

Мелон е водечка грчка мултинационална групација која нуди специјализирани решенија и услуги со цел да ги задоволи барањата на финансиските институции и другите организации чиј бизнис е насочен кон големи групи на клиенти. Мелон Групацијата е со седиште во Атина, Грција и моментално брои преку 5.000 вработени во 11 земји.

За Нас

Банкарство.мк го сочинува млада новинарска екипа која известува за најновите случувања во светот на Банките, за предизвиците во Банкарскиот сектор и очекувањата на водечките Банкари. На нашиот портал можете да прочитате и совети за управувањето со личните финансии.