Connect with us

Сметки

Што ако направите трансфер на пари на погрешна сметка?

Објавено

на

Дали некогаш сте помислиле што ќе се случи доколку направите пренос на пари на погрешна сметка? Дали ќе можете да ги вратите парите назад? Дали банката ја има моќта да направи поврат на средствата?

Па, банката не може да ви ги врати парите без одобрение од оној кој ги примил тие пари (корисникот на “погрешната” банкраска смета). Затоа е важно да бидете многу внимателни кога префрлате пари на некоја банкарска сметка.

 

Доколку направите погрешна трансакција направете ги следните чекори:

– Информирајте ја банката и менаџерот на банката за погрешната трансакција;

– Парите ќе ги добиете веднаш назад доколку бројот на сметката на која сте ги префрлиле не постои, но ако постои тогаш треба веднаш да реагирате;

– Треба да и докажете на банката во детали дека сте направиле грешка при транскакцијата;

– Ако парите се префрлени на сметка на погрешен  корисник со исто име како корисникот на кого сте сакале да ги префрлите парите ,тогаш мора да докажете дека трансферот е погрешен. Но тоа не е така лесно;

– Ако трансферот е во оквир на банката, таа може да пристапи до погрешниот примач и да побара од него поврат на парите.Ако корисникот се согласи, повратната трансакцијата може да се изврши во рок од една недела;

– Ако пак корисникот е од друга банка и вие ги префрлите парите погрешно, ќе мора лично да појдете во таа банка и да се сретнете со менаџерот за да пронајдете решение.

 

Што ако погрешниот корисник одбие да ги врати парите?

 

– Во тој случај, контактирајте ја вашата банка и јасно согледајте го проблемот; 

– Aко тој или таа одбие да ви ги врати парите тогаш треба да преземете правни дејствија, но ситуацијата станува уштре покомплицирана доколку вашата банка и банката на корисникот се различни;

– Треба да започнете правен процес кој вклучува многу формалности во кои се вклучени и адвокатски такси.

 

За да не дојде до оваа ситуација која може да ви создаде големи проблеми, пред да направите трансфер на пари секогаш проверете ја два до три пати сметката на која сакате да ги префрлите парите.

 

 

 

 

 

 

 

Сметки

НЛБ Банка со промотивна кампања за Overdraft – Дозволено пречекорување за поддршка на Вашиот бизнис!

Објавено

на

НЛБ Банка спроведува промотивна кампања за Overdraft – Дозволено пречекорување на сметка за правни лица. Сите апликации за Overdraft – дозволено пречекорување на сметка за правни лица примени во период од 09.02.2018 до 09.03.2018 година се без провизија за одобрување за првата година на користење! (more…)

Продолжи со читање

Сметки

Стопанска Банка АД – Скопје воведе надоместок за плаќање на режиски трошоци

Објавено

на

Стопанска Банка АД – Скопје од 02.01.2018 година воведе надоместок за плаќање на режиски трошоци (струја, вода, парно греење и комунална хигиена) и други услуги од специјализирани добавувачи (телекомуникации, мобилна телефонија, кабелски оператори) на шалтерите на Банката.

Овој надоместок се однесува за плаќање на сметки/фактури на физички лица корисници на овие услуги, и тоа:

  • за плаќања од трансакциска сметка на клиентот во СБ, износ од 20 денари по поединечна сметка за режиски трошок или друга услуга од специјализирани добавувачи кои имаат отворено трансакциска сметка во СБ,
  • за плаќања со готовина на шалтерите на СБ, износ од 40 денари по поединечна сметка за режиски трошок или друга услуга од специјализирани добавувачи кои имаат отворено трансакциска сметка во СБ. 

За компаниите добавувачи на вакви услуги, кои немаат отворено трансакциски сметки во Банката, при плаќањето на нивните услуги ќе се применува делот од Тарифата кој се однесува на плаќања преку КИБС и МИПС од Тарифата за население и Тарифата за правни лица

Без надомест останува плаќањето на режиските трошоци и другите услуги од специјализирани добавувачи (на трансакциски сметки на добавувачите на такви услуги отворени во Стопанска Банка АД – Скопје) преку алтернативните i-bank канали или преку траен налог.

За детален увид во актуелните надоместоци обратете се во Филијалите на Банката, во Контакт Центарот на (02)3100-109 или на официјалната тарифа објавена на веб страната

Продолжи со читање

Сметки

Охридска банка го промени начинот за пресметка на каматна стапка

Објавено

на

Како дел од мотото на “постојана транспарентност“ Охридска банка Сосиете Женерал ги информираше своите клиенти за промените кои банката ги изврши во делот на кредитните картички и пречекорувањето на трансакциска сметка.
 
Промените се однесуваат на:   
  • промена на начинот на утврдување на каматната стапка.   
  • дополнителна формулација на одредбата во Договорите за кредитни картички која се однесува на пресметка на каматата.
 
Почнувајќи од 01.07.2017 година Охридска банка Сосиете Женерал изврши промена на начинот на утврдување на каматната стапка на пречекорување на трансакциска сметка и на кредитните картички. Со оваа промена, каматата е променлива и истата е во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие:
 
зголемена за 8,00 процентни поени за MasterCardStandard и VISAClassic кредитните картички и за пречекорувањата на трансакциска сметка;
зголемена за 6,75 процентни поени за MasterCardGold и VISAGold кредитните картички;
зголемена за 5,70 процентни поени за MasterCardPlatinum кредитните картички;
 
Притоа, каматната стапка не е повисока од определената со Закон. Референтната стапка се определува за секое календарско полугодие и се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието).
 
Референтната стапка НБРМ ја објавува на својата вебстраница на почетокот на секое полугодие. Со цел да излезе во пресрет на барањата на клиентите и да го објасни начинот на пресметка на камата на кредитните картички, Охридска банка Сосиете Женерал изврши дополнителна формулација на одредбата во Договорите за кредитни картички која се однесува на пресметка на каматата:   
  • На корисникот на кредитната картичка не му се пресметува камата на искористениот кредитниот лимит, ако го отплати целокупниот искористен кредитeн лимит наведен во месечниот извод најдоцна до 12-ти наредниот месец (за VISAкредитни картички), односно 15 ти наредниот месец (за MasterCardкредитни картички), за искористениот кредитен лимит во текот на претходниот месец.   
  • На искористениот, а неподмирен износ од кредитниот лимит се пресметува камата сметано од првиот ден во месецот во следниот пресметковен период. Месечните обврски се засметуваат кумулативно, при што сите неподмирени обврски од предходниот месец се засметуваат во наредниот месец
Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange