Connect with us

Домашни банки

Стопанска Банка АД Скопје оствари добивка од 1,3 милијарди денари во првата половина од 2017 година

Објавено

на

Во текот на првата половина од 2017 година Стопанска Банка АД Скопје (СБ или Банка/та) оствари нето добивка пред оданочување во износ од МКД 1.308.762 илјади, што е повеќе за 7,6% споредено со истиот период од минатата година. При тоа, пооделни ставки од билансот на успех ги регистрираа следните движења:

Приходите од камати изнесуваат МКД 2.217.531 илјади, и истите се пониски за 0,6% вооднос на првата половина од 2016 година, пред се како резултат на сеуште надолниот трендна движење на каматните стапки,

Расходите за камати исто така забележаа пад за МКД 79.351 илјада денари, поради погоре наведените причини,

Нето приходите од провизии и надомести забележаа пораст од скоро 4% како резултат на порастот на провизии за 3% и истовремено намалување на расходите за провизии за 5,8%.

Нето приходите од тргување реализираа намалување за МКД 55 илјади, или 4,6% како резултат на намалените маргини кај курсните разлики, кои се придвижени од страна на меѓубанкарскиот девизен пазар и конкуренцијата.

 

Останатите приходи од дејноста забележаа пораст за МКД 40.531 илјади, додека останатите расходи од дејноста забележаа пад за 2% и истите изнесуваа МКД 496.933 илјади.

Во првата половина на 2017 година СБ издвои исправка на вредност на финансиските средства во износ од МКД 301.817 илјади денари, што е повеќе за 13,6% во однос на истиот период од минатата година. Загубата поради оштетување на нефинансиски средства изнесува МКД 17.970 илјади, што претставува намалување во однос на истиот период од 2016 година, пред се како резултат на намалениот износ на нефинансиски средства.

Трошоците за вработените останаа релативно непроменети и истите изнесуваат МКД 384.470 илјади.

Како резултат на наведените параметри, заработката по акција за првата половина од 2017 година изнесува МКД 74,96, поголема за 7,6% во однос на 2016 година, истиот период.

На задоволство на акционерите, покрај редовната исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции, Банката на 30.06.2017 година исплати дивиденда на имателите на обични акции во бруто износ од МКД 127 по акција.

Кредитните активности на Банката не забележаа позначителни промени во однос на споредбениот период од минатата година, додека депозитите на други комитенти забележаа пораст од МКД 724.249 илјади, или 1,06%, што е показател за довербата на клиентите во Банката и атрактивноста на депозитните производи кои ги нуди на пазарот.

 

Својата општествена одговорност Банката ја покажува преку поддршка на многу проекти и социјални настани, од кои би го издвоиле проектот “ Вози здраво вози право”, што претставува ревијална трка кој се организираше по втор пат, и на која трка учествуваа над 3500 учесници, од сите возрасти, со цел да се поттикнат здравите навики на населението за употреба на велосипедите како секојдневно превозно средства. Во рамките на овој проект СБ донираше урбана опрема наменета за развој на велосипедизмот.

 

Стопанска Банка АД Скопје ја продолжува својата мисија на успешна, клиентски ориентирана и иновативна банка, посветена пред се на клиентите и нивните потреби и истовремено фокусирана на исполнување на сите квантитативни и квалитативни перформанси преку кои се мери успешноста на работењето, од аспект на сите заинтересирани страни – клиентите, пошироката општествена заедница, вработените и акционерите.

Домашни банки

Охридска банка воведува промотивни услови за станбениот кредит „3+2“ и на кеш кредитот „Лесен Кеш Кредит“

Објавено

на

Охридска банка Сосиете Женерал воведува промотивни услови на станбениот кредит „3+2“ и кеш кредитот „Лесен кеш кредит“ со кои им овозможува дополнителни поволности на своите клиенти при купување на нов стан, или куќа, како и олеснување во остварувањето на своите желби преку атрактивната понуда за кеш кредитот.

Промотивно, до 30 април, 2019г., станбениот кредит „3+2“ е достапен за сите клиенти без нотарски трошоци и без административен трошок, а се однесува на сите поднесени апликации во дадениот период. Па така, за станбен кредит во висина од 30.000 евра и рок на отплата од 30 години, со вклучено кредитно животно осигурување, во првите две години каматната стапка изнесува 3,55%, а ратата би изнесувала 143 еур. Од третата до петтата година со фиксна каматна стапка од 4,55% ратата од кредитот би била повторно фиксна и би изнесувала 159 еур, додека пак од шестата година, до крајот на периодот на отплата, ратата би изнесувала 176 еур. За предвремена отплата на кредитот со сопствени средства, нема провизија.

Кеш кредитот, познат како „Лесен кеш кредит“ има промотивни услови кои ги ослободуваат клиентите од административнте трошоци за кредити со вклучено кредитно животно осигурување, а каматната стапка е фиксна за целиот период на траење на кредитот. Оваа понуда се однесува за сите апликации поднесени до 30 април, 2019г. На пример, за износи во висина од 600.000 денари, со рок на отплата од 8 години со моделот (2+6), во првите две години каматната стапка изнесува 6,10%, а следствено на тоа ратата изнесува 8.233 денари со вклучено кредитно животно осигурување, додека од третата до осмата година, ратата од кредитот изнесува 8.736 денари, повторно со вклучено кредитно животно осигурување. За предвремена отплата нема провизија.

Охридска банка Сосиете Женерал со постојана посветеност и атрактивни пазарни понуди им овозможува напредно искуство на своите клиенти, како и квалитетни финансиски услуги кои совршено одговараат на нивните специфични потреби.

Повеќе информации за дополнителните промоции на Банката може да прочитате на веб страницата на Банката, или да побарате информации во Контакт центарот на телефонскиот број (02) 15 050.

Продолжи со читање

Домашни банки

ОТП банка не е соодветен купувач на Охридска банка!

Објавено

на

Преземањето на Охридска банка Сосиете Женерал, како и воопшто продажбата на подружниците на Сосиете Женерал во регионот е топ тема во банкарските кругови изминатиот период.

Иако претходно најавивме дека ОТП Банка бара соодветен модел за преземање на Охридска банка, сепак до таква трансакција нема да дојде. Неофицијално се коментира дека високи функционери во оваа унгарска банка биле вмешани во афери со перење на пари, што за НБРМ ги прави неповолен инвеститор за во Македонија. Официјалната причина сепак е дека рејтингот на ОТП група не е соодветен за преземање на подружница која припаѓа на Сосиете Женерал, која е мошне моќна групација.

Претходно, НБРМ обелодени дека дозвола за купување на Охридска банка ќе биде дадена само на купувач кој е на ист или повисок ранг од Сосиете Женарал. 

Дека Сосиете Женерал си заминува од балканот, а Охридска банка си заминува од Македонија е повеќе од јасно. Периодот што следи останува да се види која групација ќе биде официјалниот купувач.

Следува повеќе…

Продолжи со читање

Домашни банки

БАНКИТЕ ГО ПРОМЕНИЈА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА, НАСКОРО ДОКУМЕНТИ СО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објавено

на

Меѓуресорска работна група за извршување на обврските од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните излезе со соопштение од одржан работен состанок.

На првиот состанок беа донесени следните одлуки во врска со потребните мерки и активности за извршување на обврските на Република Северна Македонија по влегувањето во сила на Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставен закон на 11 јануари 2019, денес на 12 февруари 2019, со индикативни временски рокови за нивна реализација:

 1. Царинската управа да стави налепници на таблите на граничните премини, државната граница на Република Северна Македонија и на двата аеродроми во Република Северна Македонија, во рок од 3 дена;
 2. Секторот за односи со јавност при Владата на Република Северна Македонија во рок од 7 дена да изработи Книга на графички стандарди со која ќе утврди стандарди за визуелен приказ на уставното име Република Северна Македонија во склоп со државниот грб како лого кое го користат државните институции за јавните табли на влезот од сите институции.
 3. Генералниот секретаријат во рок од 7 дена да изготви софтвер кој ќе ги содржи сите институции од државно и локално ниво, како и димензиите на јавните табли. Промената на сите табли, на централно и локално ниво, да се заврши во рок од 4 месеци.
 4. Сите институции да извршат промена на сите дигитални записи (логoа, меморандуми, електронски комуникации, веб страни, медиуми итн.) во рок од 3 дена.
 5. Сите институции треба соодветно да ги изменат меморандумите, печатените материјали, папките, индикаторите, во рок од 2 недели.  
 6. Министерството за надворешни работи, да ги замени таблите во министерството како и печатите и штембилите во министерството во рок од 2 недели, а во дипломатско-конзуларните претставништва во рок од 3 недели.
 7. Министерството за внатрешни работи да започне со издавање на нови регистерски таблички, во рок од 4 месеци. Во меѓувреме, како преодно решение, МВР ќе обезбеди налепници со ознака „NMK” за регистарските таблички на возилата.
 8. Министерството за внатрешни работи да ги преземе потребните мерки и активности за спроведување на решение во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање на нови патни исправи. Издавањето на нови пасоши да започне од крајот на 2019г. Во преодниот период, Министерството за внатрешни работи при излез од или влез во Република Северна Македонија, во постојните и новоиздадените во преодниот период патни исправи ќе биде ставен печат кој ќе појасни дека патните исправи припаѓаат на Република Северна Македонија.
 9. Народната банка, со оглед на комплексноста на постапката, да направи анализа и план на неопходните активности за постепена замена на банкнотите, со оценета временска динамика, во рамките на редовните нови емисии, водејќи сметка за макроекономската стабилност; првите нови банкноти со новото име на Народната банка би можеле да бидат изготвени на почетокот на 2020 г. и потоа, сукцесивно, да бидат целосно заменети најдоцна во рок од 5 години од отворањето на релевантното ЕУ поглавје.
 10. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјата, давајќи предност на ендонимите (во англиска транскрипција) врз егзонимите (на македонски јазик во кирилско писмо) да се променат во рок од 2 месеци.
 11. Во рок од 6 месеци да се направи преглед и ревизија на статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктура и доколку се однесува на античката хеленска историја и цивилизација како дел од историското наследство на Грција, да се преземат соодветни корективни мерки и активности.
 12. Во рок од 6 месеци, да се пристапи кон отстранување на симболот истакнат на поранешното национално знаме од целиот јавен простор и јавна употреба. Археолошките артефакти се изземени.

Согласно донесените Одлуки, банките во предвидените рокови ќе бидат обврзани називот од Република Македонија да го променат во Република Северна Македонија.

На англиски јазик, називот ќе гласи Republic of North Macedonia.

Промените ќе се имплементираат во Договори, Анекси, Дописи, веб страните, email комуникацијата и сите други документи каде се јавува името на државата.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange