Connect with us

Осигурување

Седум индикатoри за осигурителниот сектор

Објавено

на

Показателите во осигурителната дејност се користат за подобро следење на работата на друштвата за осигурување. 

Коефициентот на штети, пресметан како однос помеѓу нето – настанатите штети во периодот и нето заработената премија, изнесува 52,7% на ниво на осигурителниот сектор во 2015 година и бележи намалување  во однос на 2014 година, кога изнесуваше 53,2%. Одделно, по групи на осигурување, овој коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година  изнесува 48,5% наспроти 49,9%, во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 74,3% наспроти 73,6%  во 2014 година.

Коефициентот на трошоци претставува однос помеѓу нето- трошоците за спроведување на осигурување и нето заработената премија. Овој коефициент во 2015 година изнесува 55,8% и забележува зголемување во споредба со претходната  година кога изнесуваше 54,9%.

Комбинираниот коефициент претставува збир од коефициентот на штети и коефициентот на трошоци. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 108,5% наспроти 108,1% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, комбинираниот коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 108,4% наспроти 106,8% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 109,0%, наспроти 116,1%  во 2014 година. 

Стапката на принос на вложувања (ROI) се пресметува како однос на приходите намалени за трошоците на вложувањата и износот на вложувањата. Стапката на принос на вложувањата за 2015 година изнесува 3,1%, додека во 2014 година изнесуваше 4,1%.

Коефициентот на задолженост се пресметува како однос на вкупните обврски и вкупните средства. Овој коефициент покажува колку од средствата се финансирани од обврските (технички резерви и останати обврски), без да се вклучат капиталот и законските резерви. Во 2015 година овој коефициент изнесува 66,9%, додека во 2014 година изнесуваше 66,7%.

Стапката на принос на средствата (ROA) се пресметува како однос на нето-добивката и вкупните средства. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 2,92% наспроти 2,08% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на средствата кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 3,44% наспроти 2,59% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 изнесува 1,11%, наспроти 0,05%  во 2014.

Стапката на принос на капиталот (ROE) се пресметува како однос на  нето-добивката и категоријата капитал и резерви. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 8,84% наспроти 6,25% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на капиталот кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 9,84% наспроти 7,68% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 4,23%, наспроти 0,17%  во 2014 година.

Повеќе

Кредити

С-ПЛАН – ненаменски потрошувачки кредит со мешовито животно осигурување од Винер Лајф

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија со својата најнова промотивна кампања го претстави новиот ненаменски потрошувачки кредит С-ПЛАН, кој за разлика од другите слични понуди на пазарот за првпат вклучува и штедна компонента, овозможена од полисата за животно осигурување во соработка со Винер Лајф.  (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Важноста на ИКТ во осигурувањето

Објавено

на

Информациската технологија направи огромни промени во сите индустрии. Исто така, тоа и се случи и на осигурителната индустрија. Пазарот на осигурување е пазар базиран на информации. Бидејќи има многу собирање, обработка и дистрибуција на информации, информатичката технологија е потребна за да се управува со сите овие информации.

Наместо само додавање на вредност во осигурителниот сектор, технологијата и техничките иновации сега го одредуваат растот и еволуцијата на индустријата. Последните неколку години со мобилните уреди, функционалноста на GPS и ангажирањето на социјалните медиуми многу влијаат врз тоа како се обработени побарувањата за осигурување од страна на компаниите и политиките оценети од агентите за осигурување. Анализата на податоците и вредноста на легитимните интеракции на купувачи е поважна од кога било и им помогна на осигурителните компании да го зголемат профитот, а клиентите да бидат задоволни.

Технологијата, земајќи ги во предвид тековните трендови на пазарот и желбите на купувачите,е клучен разликувач кој јасно го наведува успехот и неуспехот – осигурителните компании мора да продолжат со следење и имплементирање на најсовремените технологии и постојано да ги подобруваат искуствата на крајните корисници. Ова може да се каже дека на секоја осигурителна компанија и е предизвик наметнат од конкурентските компании. За да останат во игра, компаниите мора да бидат конкурентни.

Додека ја користат технологијата како овозможувач за генерирање на раст, иднината на една компанија во голема мера зависи од тоа каков тип на технологија ќе користи и колку добро ќе ја користи. Колку технологијата е подобра и поефективна, поголем ќе биде растот на компанијата и задоволството на корисниците.

Технологијата исто така може да ја олесни продажбата правејќи ги производите на осигурителните компании подостапни за клиентите. Во денешно време клиентите бараат брза и навремена информација за производот, да можат да купат на најбрз и најлесен начин и да не чекаат долг период за да го добијат производот.

После одреден број на продажби, осигурителните компании ќе ги намалат и оперативните трошоци. Тоа значи дека ќе можат да формираат нови и подобри понуди за клиентите со што ќе станат уште поконкурентни на осигурителниот пазар.

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување на живот е добар начин на штедење

Објавено

на

Како дебата за тоа дали инвестирањето во осигурување на живот е добра идеја или не одсекогаш постоела. Сигурно може да дојде до заклучок дека постојат повеќе причини зошто треба да го сторите тоа, наместо да не инвестирате, само ако погледнете малку околу себе.

Инвестирањето во осигурување на живот може да резултира со тоа што е една од најдобрите и најважни финансиски одлуки што можете да ги направите. Осигурувањето на живот се сведува на фактот дека тоа е чекор преземен за моментална заштита, како и грижа и заштита за во иднина. Осигурувањето на живот, како што беше споменато претходно, е мошне дискутабилна тема, но повеќето точки против тоа се базираат исклучиво на заблуди. На следнава листа, ќе ја наброиме секоја важна и убедлива причина за тоа зошто осигурувањето на живот е суштински чекор и да ги побиеме сите заблуди во процесот.

  • На прво место е безбедноста. Но не само вашата безбедност, туку и на семејството и саканите. Ова е прва и клучна аргументација, бидејќи безбедноста секогаш е најважна.
  • Планови за пензионирање. Благодарение на осигурување на живот можеме да сведочиме на случаеви каде што осигурениците се пензионирале порано или имаат поквалитетен животен стандард. Ова е од особена важност доколку живеете во држава каде што пензиите се помали од трошоците за живот.
  • Создавате планови на долг рок. Можете послободно да ги планирате подоцнежните години бидејќи имате сигурни пари на страна. Можеби и некои од своите соништа ќе можете да ги остварите.
  • Извадете осигурување на живот колку што можете порано. Колку сте помлади толку подобар пакет за осигурување на живот можете да добиете.
  • Ќе остварите ментален мир. Несомнено парите се најголема грижа на сите нас. Но, доколку знаете дека ќе имате сигурна финансиска состојба (особено во годините кога нема да можете сами да заработувате), вашиот сегашен ментален склоп ќе биде многу постабилен.
  • Можеби осигурувањето на живот во моментов ви изгледа како непотребен трошок. Можеби имате премногу трошоци во месецот и не сакате да додадете уште еден. Но запомнете дека, осигурувањето на живот, особено на долг рок, е една од најдобрите инвестиции што можете да ги направите.

На крајот од денот, сите сакаме нашите сакани да бидат обезбедени кога нас ќе не нема. Одвојте неколку часа и размислете за вашата иднина. И секако, бидете внимателни со вашите сегашни пари, за да можете да живеете удобно во иднина.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange