Connect with us

Осигурување

Сава Ре го купува НЛБ Нов пензиски фонд?

Објавено

на

Од неофицијални извори, Банкарство.мк дознава дека продажбата на НЛБ Нов пензиски фонд е во финална фаза.

Групацијата Сава Ре, чија членка во Македонија е Сава Осигурување се спомнува како нов сопственик на пензискиот фонд. Се очекува НЛБ Групацијата до крајот на годината да ја објави информацијата за продажбата и новиот сопственик.

Во март оваа година, Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување ја информираше пошироката јавност дека процесот на продажба на акционерскиот капитал на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ќе се одвива под целосна контрола на Агенцијата согласно македонското законодавство и дека процесот на продажба нема да влијае на функционирањето на пензиското друштво ниту на пензиските фондови со кои управува друштвото.

НЛБ Групацијата тогаш објави дека НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје игра важна улога на македонскиот пазар за управување со пензиски фондови, затоа има намера да го спроведе процесот на продажба на начин кој ќе му овозможи на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје да продолжи да функционира нормално, во согласност со сите регулаторни правила и да обезбеди највисок степен на безбедност и квалитет на услугите за членовите на фондовите.

НЛБ Нов пензиски фонд управува со над 370 милиони евра, а во него членуваат повеќе од 210 илјади осигуреници и обединува два фонда и тоа еден од задолжителниот столб „НЛБ Пензиски фонд“ и вториот од доброволниот столб „НЛБ Пензија плус“.

Осигурување

Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Имајќи ги во вид предвидените можности до крајот на годината, ја потврдува прогнозата за планираниот годишен резултат. Во однос на истиот период од минатата година, во дејноста осигурување остварен е раст на премија на сите пазари и во сите сегменти на осигурување (неживотни, животни и здравствени осигурувања), а зголемен е и опсегот на средства на клиентите со кои се управува. Во 2018-та година Групацијата продолжува со спроведување на својата стратегија на раст и развој, со што се поврзани и активностите кои Групацијата ги превзеде оваа година. Надзорниот одбор на друштвото, на  Андреј Слапар, Претседател на Управата, му довери петогодишен мандат и ги потврди мандатите на членовите на Управата, Урош Иванц и Тадеј Чороли. Триглав Осигурување Скопје, членка на групацијата Триглав, третиот квартал оваа година го заврши со 11% повисока бруто полисирана премија (18,5 милиони евра) во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје со добивка од над 1 милион евра за периодот јануари-септември 2018

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 30,09,2018 година има остварено добивка пред оданочување во износ од 68,4 милиони денари. Во истиот период 2017 година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 56,4 милиони денари. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange