Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-ѓа Јованка Јолеска Поповска [ПроКредит Банка] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обраќаме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-ѓа Јованка Јолеска Поповска како Генерален Директор и член на Управниот одбор на ПроКредит Банка Македонија АД Скопје.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитата политика на Банките, од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае на побарувачката на кредити во Македонија?

Јованка Јолеска Поповска: Стабилизацијата на политичката неизвесност во 2017 година придонесе за зголемување на побарувачката за кредити од страна на стопанството и го поттикна оптимизмот и иницијативата кај бизнисмените за реализација на нови инвестиции. Со цел кредитирање на овие инвестиции, банкарскиот сектор бележеше тренд на висока конкурентност и голема е веројатноста дека овој тренд ќе продолжи и во 2018 година. Очекуваме дека поволната кредитна понуда на банките ќе ги поттикне претприемачите да ги реализираат долго-планираните проекти кои досега ги одложувале и последователно ќе се зголеми економската активност на компаниите. Овој тренд е позитивен за растот и развојот на економијата во Македонија и отвара простор за поголем број на вработувања, зголемување на извозот и поголема конкуренција на пазарот.

Како специјализирана банка за мали и средни претпријатија ПроКредит и понатаму продолжува да работи со фокус и поддршка на бизнисите кои размислуваат за проширување на својата бизнис активност и реализација на нови, иновативни проекти. Исто така продолжуваме да ги поддржуваме и претпријатијата кои се спремни да инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност на своите работни простории, производствени процеси или возни паркови. Искуството ни потврдува дека перспективните претпријатија размислуваат во оваа насока и се свесни за големиот број придобивки кои би ги оствариле со инвестиции во енергетско ефикасните технологии.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физички лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.)?

Јованка Јолеска Поповска: Каматните стапки кај депозитите за физички лица се релативно стабилни во Македонија и споредено со развиените европски држави истите се повисоки. Очекуваме дека овој тренд ќе се задржи и во текот на 2018 и дека депозитното портфолио на банките ќе се движи во нагорна линија. Досегашните искуства ни покажуваат дека физичките лица во Македонија имаат навика за штедење и своите слободни средства ги пласираат во форма на депозити во банките. Алтернативите за пласман на средствата можеби имаат повисок степен на заработувачка, но и ризикот во овие пласмани е повисок, а за физичките лица безбедноста и сигурноста на нивните заштеди е од големо значење. Очекуваме дека се додека каматните стапки го компензираат степенот на инфлација во Македонија, не би имале масовно пренасочување на средствата на граѓаните во поризични алтернативи за пласман. Се разбира дека и банките со своите понуди и опции за штедење треба да влијаат стимулативно за зголемување на иницијативата за штедење кај граѓаните. Следејќи го примерот на германското банкарство, ПроКредит Банка веќе долги години промовира култура за штедење и е единствената банка во Македонија која нуди уникатен производ за флексибилно штедење со атрактивна каматна стапка по видување, без ограничувања за нивото на месечните заштеди и можност за контрола на штедната сметка преку е-банкарство. Со нашата Flex Save понуда им овозможуваме на граѓаните комплетна слобода во планирањето на своите финансии и достапност до нивните средства 24/7.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. 

Јованка Јолеска Поповска: Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

И покрај тоа што модерното-западно европско банкарство е чекор пред нас, банкарскиот сектор во Македонија континуирано ги следи светските трендови и инвестира во нови технологи за дигитална банкарска услуги. Платформите за електронско и мобилно банкарство се веќе присутни и активно се употребуваат во Македонија, но очекуваме дека банките ќе продолжат во насока на унапредување на нивните функционалности и ќе инвестираат во развој на нови алатки за автоматизирани услуги. Дигиталните платформи полека прераснуваат во главен канал на комуникација со клиентите,а традиционалното банкарство полека исчезнува.

ПроКредит Банка веќе неколку години работи фокусирано во насока на автоматизација на услугите за клиентите и продолжуваме во иста насока и оваа година. Како една од последните иновации кои ги воведовме е новата мобилна апликација која им овозможува на граѓаните сигурни и безбедни  плаќања директно од својот мобилен уред, а продолжуваме и понатаму да инвестираме во развој на нови функционалности на истата. Се стремиме кон дигитална услуга и можност за online aплицирање за сите наши производи и услуги и се надеваме дека со овие иновации же придонесеме за зголемување на ефикасноста во работата и задоволството кај клиентите.

Банкарство: Што да очекуваме од ПроКредит Банка во 2018 година?

Јованка Јолеска Поповска: ПроКредит Банка и понатаму продолжува дa работи фокусирано во сегментот на мали и средни претпријатија и да нуди комплетна банкарска услуга за поддршка на овие бизниси. Континуирано соработуваме со меѓународни финансиски институции како што се Европскиот Инвестициски Фонд и Европската Банка за Инвестиции и со заеднички програми и гарантни шеми нудиме поволна кредитна поддршка за сите правни лица кои сакаат да инвестираат во развој на своите бизнис активности и нови производствени технологии. Дополнително се фокусираме и кон работа со физички лица, професионалци кои преферираат дигитална услуга и употреба на модерни технологии за секојдневното банкарско работење. Нашиот професионален тим комтинуирано ги следи потребите на клиентите и продолжуваме да инвестираме во развој и унапредување на нашите услуги и автоматизирани платформи за електронско и мобилно банкарство.

Интервјуа

Интервју СОЊА ПАНЕВСКА: Банкоосигурувањето претставува „win-win“ стратегија за банките и за осигурителните компании

Објавено

на

Банкоосигурувањето има потекло од францускиот збор Banque (банка) и Assurance (осигурување), во англиската терминологија е прифатена како Bancassurance. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Шпаркасе Банка и ВинерЛајф Осигурување

Објавено

на

Во пресрет на десетгодишнината од основањето на Шпаркасе Банка на пазарот во Македонија имавме можност да дознаеме повеќе за производите кои банката ги нуди во делот на банкоосигурувањето. Партнер на банката во доменот на животното осигурување е компанијата Винер Лајф. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Влијанието на банкоосигурувањето во Македонија – партнерство помеѓу Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје

Објавено

на

Во изминатиов период од особена важност за банките и осигурителните компании е банкоосигурувањето. Во Македонија се создадоа повеќе партнерства на банки и осигурителни компании, преку кои им се нудат многу поволни иновативни производи на клиентите.

Деловното партнерството помеѓу две реномирани компании со долгогодишен успех во своето работење, Охридска Банка Сосиете Женерал и Граве Осигурување АД Скопје датира од 2012 година и веќе шест години успешно функционира на пазарот.

Поразговаравме со Катерина Петровска, Раководител на Дирекција за маркетинг во Охридска Банка Сосиете Женерал.

Банкарство.мк: Што точно претставуава банкоосигурувањето?

Катерина: Со овој назив се именуваат производите кои претставуваат микс од банкарски производи и животно осигурување, при што осигурувањето значи заштита на клиентот во случај на осигурен настан – смрт, губење на деловна способност или траен инвалидитет. При настанување на осигурен настан, долгот кон банката го подмирува осигурителната компанија, така што клиентот или најблиското семејство на клиентот е ослободено од долгот кон банката.

Банкарство.мк: Каква е придобивката на клиентите од овој тип на осигурување, при подигнување на кредит во банка?

Катерина: Клиентите со користењето на банкарски производи со осигурителна компонента, добиваат заштита во случај на немил настан, долгот кон банката да не падне на нивен товар или на товар на најблиските, туку да биде целосно подмирен од страна на осигурителната компанија. Клиентите се повеќе го прифаќаат овој производ и ги препознаваат бенефитите од користење на кредитно животно осигурување со оглед дека истото значи посигурна иднина за нив и нивните најблиски, а самиот трошок е вклучен во месечната рата на кредитите и на тој начин минимално влијае на нивниот буџет.

Банкарство.мк: Охридска Банка е единствената банка која во моментов на клиентите им нуди можност покрај осигурувањето при подигнување на кредит (потрошувачки, станбен, хипотекарен…), да можат да го осигураат и искористениот износ кај кредитните картички и дозволеното пречекорување. Можеме ли во иднина да очекуваме некоја нова иновативна понуда?

Катерина: Охридска Банка Сосиете Женерал постојано работи на зголемување на својата понуда како во делот на банкарските производи и услуги така и во комбинирање на банкарските со осигурителните производи.

Најновите производи кои претставуваат спој на животно осигурување и банкарски производи се осигурување на трансакциска сметка и осигурување на депозит кои како концепт нудат итна поткрепа и можност за повеќе полиси. Финансиските бенефиции од осигуран настан подразбираат вкупен надомест со максимален лимит до 2.500 евра по полиса за осигурувањето на трансакциска сметка и до 3.000 еур по полиса за осигурувањето на депозит, согласно условите на осигурувањето. Клиентот може да аплицира за максимум три полиси, и оттука максималниот осигуран износ тројно би се зголемил.

Корисниците на картички на Охридска банка Сосиете Женерал, истовремено бесплатно добиваат осигурување на картички – “IN-cards“ со кое сите МастерКард и ВИЗА платежни картички – се покриени со неколку осигурителни покритија.

Осигурувањето на картичките е неживотно осигурување на клиентите и вклучува одредени настани кои се покриени и се надополнуваат во зависност од типот на картичката (на пример: надомест за изгубен багаж при патување).

Освен што ваквото осигурување е компатибилно решение во однос на патничкото осигурување, вклучените придобивки овозможуваат: осигурување што е валидно веднаш без потреба од апликација и без дополнителни трошоци, финансиска безбедност за имателот на картичката и неговото семејството во случај на осигурен настан, покриеност за неограничен број на патувања, медицинска помош, осигурен багаж и многу друго.

Банкарство.мк: Зошто ваквите партнерства се важни и за банките и за осигурителните компании и како влијаат врз целокупниот финансиски сектор?

Катерина: Бенефит од ваквите партнерства, покрај претходно наведените за клиентите, имаат секако и банките и осигурителните компании. За банките, можноста за вклучување на осигурителните производи во својата понуда значи збогатување на палетата на производи, заштита од ненаплата на побарувања при настанување на осигуран случај, финансиски бенефит и зголемување на задоволството на клиените поради овозможувње на нивна заштита со производите од кредитно животно осигурување.

За осигурителните компании ваквите производи исто така значат збогатување на понудата, зголемување на дистрибутивната и продажна мрежа, а со тоа и зголемување на портфолиото на клиенти, диверзификација на ризикот и крајно подобри финансиски резултати.

Банкарство.мк: Колкав е степенот на развиеност на банкоосигурувањето во светот и дали банкоосигурувањето во Р.Македонија се движи во таа насока?

Катерина: Постојат многу разлики во однос на развојот на банкоосигурувањето во светот и истото зависи во голем дел од регулативата како и од најразлични културолошки и социодемографски фактори, но евидентен е глобален тренд на раст на значењето на банкоосигурувањето. Во некои европски земји, банкоосигурувањето е главен канал за продажба на животното осигурување.

Во Р.Македонија од пионерскиот чекор на Охридска Банка Сосете Женерал во 2012 година со воведување на првиот ваков производ – кредитно животно осигурување, до денес евидентен е постојан раст на понуда на ваков тип на производи и воведување на производот од страна на повеќе банки на пазарот, така што можеме да кажеме дека степенот на развој и свесноста на клиентите за постоењето и за бенефитите од овој производ е на солидно ниво и во одредени случаи има и пресудно влијание за изборот на производот кој ќе го користи клиентот.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange