Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Глигор Бишев [Шпаркасе Банка Македонија] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обративме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Глигор Бишев како претседател на Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитата политика на Банките, од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае на побарувачката на кредити во Македонија?

Глигор Бишев: Во 2018 година, акцентот ќе биде поставен на квалитетот на финансирањето, а не на квантитетот. За растот на компаниите нема да бидат потребни само кредити, туку и капитал – вложувања од страна на сопствениците што претставува основа за позајмување од Банките. Капиталот на компаниите како и кај банките е основа за преземање на ризици и експанзија. На тој план не постои разлика помеѓу компаниите и банките. Во 2018 година ќе дојде и до поголема сегментација на клиентите на банките. Нискоризичните клиенти, со добра капитализираност и нискоризични проекти ќе можат да се задолжуваат по ниски каматни стапки. Компаниите со ниска капитална сила и повеќе ризични проекти ќе имаат потежок пристап до банкарски кредити и со повисоки каматни стапки. Од тој аспект, овие компании ќе бидат упатени на финансирање кај инвестициските фондови, “mezzannine” финансирање или привлекување на нови сопственици.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.)?

Глигор Бишев: Обликот на штедење зависи од нивото на доход, приносот и склоноста кон ризик. Со растот на доходот и животниот стандард, покрај штедењето во форма на депозити се зголемува склоноста да се штеди и по пат на животно осигурување, удели во инвестициски фондови, приватно пензиско осигурување и купување на акции. Последните облици на штедење ќе имаат се поголемо значење кај сегментот на населението со висок доход. Банките треба да бидат подготвени да ги советуваат своите клиенти, кои се предностите и слабостите на секој облик на штедење. Населението зависно од приносите што ги очекува и склоностите на прифаќање на ризик ќе носи одлуки во кој облик ќе штеди, а банките ќе треба на ефикасен начин да ги реализираат желбите на клиентите.

Банкарство: Fin Tech иновациите се повеќе се застапени во банкарскиот сектор. Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

Глигор Бишев: Финансиските технологии се повеќе ќе доминираат во работењето на банките. Тоа е иреверзибилен процес. Меѓутоа, тој процес нема да се случи преку ноќ. За имплементирање на истото ќе бидат неопходни огромни вложувања кај банките и соодветно ниво на писменост кај економските субјекти. Може да кажеме дека тоа ќе биде процес кој ќе доминира во наредната декада во преструктуирањето на банките. Банкарството ќе стане анализа на податоци за клиентите која целосно ќе се одвива по електронски пат. Филијалите ќе бидат реткост, место за интеграција помеѓу банката и клиентот, советодавно место за контакт со клиентите. Меѓутоа, овој процес ќе бара и огромни вложувања од страна на банките и поседување на критична големина за ваквите вложувања да бидат исплатливи. Мал број на банки во Македонија ќе можат да го реализираат тоа. Големината на банката ќе биде битна. Тоа ќе детерминира банките да нудат голем број на други комплементарни услуги за клиентите: банките ќе станат финансиери и реализатори на желбите на компаниите и населението што можат да си го дозволат, согласно нивната кредитна способност.

Банкарство: Што да очекуваме од Шпаркасе Банка Македонија во 2018 година?

Глигор Бишев: Во 2018 година, Шпаркасе Банка Македонија ќе прослави 10 години во Македонија. Согласно гласовите на студентите, банката две години по ред (2016 и 2017) ја добива наградата STUBRAND, додека според репутацијата и препознатливоста во 2017 година го зазеде четвртото место. Во 2018 и годините што следат имаме намера овие остварувања да ги зајакнеме и да го продолжиме патот на стабилно и иновативно работење, да ги исполнуваме желбите на клиентите што тие можат да си ги дозволат согласно нивната кредитна способност. Општествената одговорност кон заедницата каде што работиме ќе ја продолжиме се со цел да придонесеме кон инклузивен и одржлив економски раст на Република Македонија.

Интервјуа

Интервју со Дарко Дедиќ: Заштеда, заштита и инвестиција со производот Лајф Инвест (Unit Linked) на Винер Лајф кој отсега нуди уште поповолни услови

Објавено

на

Со своето речиси 20 годишно искуство во финансиите, г-динот Дарко Дедиќ, Претседател на Управниот одбор на Винер Лајф, успеа од компанијата да создаде претпознатлив бренд со производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин на Македонија.

Поразговаравме со г-динот Дедиќ за растот на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на производот Лајф Инвест (Unit Linked) со кој се овозможува заштеда, заштита и инвестиција за секој осигуреник, а од 01.06.2018 година производот е доусовршен со што станува уште поповолен за осигурениците. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Христина Џамбазовска Анастасов: Внимателно го градиме нашиот тим и вложуваме во развојот на квалитетен млад кадар во Македонија

Објавено

на

Водечката компанија за животно осигурување во Република Македонија, Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје, неодамна започна Проект за едукација на млади лица кои се на самите почетоци на својата кариера.

Проектот „Вештини за успех“, реализиран во соработка со една од водечките компании за развој на човечки ресурси DEKRA Arbeit Group, има за цел да понуди висококвалитетна обука за унапредување на комуникациските вештини, развој на вештини за водење преговори, како и стекнување на практично знаење за функционирањето на финансискиот пазар. Директорот на Сектор за деловни операции во Кроациа Осигурување – Живот, Христина Џамбазовска Анастасов ги детектира ефектите на проектот, состојбите на пазарот на труд во Македонија, како и стратегијата за едукација и мотивација на вработените во оваа компанија. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Никола Јошевски, директор на СН Финансии, првата Финтек компанија во Битола

Објавено

на

Поразговаравме со г-дин Никола Јошевски, директор на СН Финансии, Финтек компанија која неодамна ја прослави годишнината од своето постоење, во која се пријатно изненадени од македонските граѓани и од нивната подготвеност да ги користат финансиските услуги кои ги нуди СН Финансии комплетно онлајн. Разговаравме за тоа колку финансиските друштва се сериозен конкурент на банките, за скептицизмот на граѓаните кон новите работи, како и за новата димензија која ја нудат овие компании, дигиталната револуција и онлајн кредитирањето. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange