Connect with us

Интервјуа

Очекувања на г-дин Билал Суџубаши [Халкбанк] за случувањата во банкарскиот сектор во 2018 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2018 година, се обраќаме до членовите на Управните одбори на Банките во Македонија, со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на г-дин Билал Суџубаши како претседател на Управниот одбор на Халкбанк АД Скопје.

Банкарство: Дали очекувате позначајни промени на кредитната политика на Банките од аспект на движењето на каматните стапки во банкарскиот сектор и како сето тоа ќе влијае врз побарувачката на кредити во Македонија?

Билал Суџубаши: Во 2017 година и во услови на намалени каматни стапки, македонскиот банкарски сектор се соочи со тренд на забавување на побарувачката на кредити, особено кај корпоративниот сектор. Во овие услови, Халкбанк успеа да го зголеми своето вкупно кредитно портфолио за 19,2%, додека, пак, пазарот порасна само 5,7%. Во кредитирање на корпоративниот сектор успеваме да оствариме пораст од 21,6%, додека, пак, во делот на население 17,8%. Во 2018 година не очекуваме големи промени во движењето на каматните стапки што би имало влијание врз побарувачката. Ние, како Халкбанк, и оваа година ќе продолжиме со активно кредитирање на корпоративниот сектор и на населението.

Банкарство: Во која насока ќе се движат каматните стапки кај депозитите за физичките лица во тековната година, дали очекувате зголемување на депозитното портфолио или можеби клиентите ќе се одлучат своите слободни средства да ги насочат кон една од алтернативите (животно осигурување, инвестирање во берза, итн.)?

Билал Суџубаши: Претходната година, Халкбанк имаше пораст на својата депозитна база за 85 милиoни евра, односно 23,80%, додека, пак, пазарот во Р. Македонија истата година забележа пораст од 5,40%. Депозитите на физички лица забележаа пораст од 18,40%, додека, пак, депозитите на правни лица пораснаа за 28,31% во однос на претходната година.

Оваа година, стратегијата на банката е да продолжи со стабилниот пораст на депозитната база, како за физички, така и за правни лица. Халкбанк ќе продолжи со својата јасна и силна стратегија насочена, пред сè, кон задоволувањето на барањата на клиентите, нудејќи атрактивни и флексибилни депозитни производи приспособени на пазарните услови и потреби.

Подобрувањето на економската клима во Р. Македонија и континуираното намалување на нивото на невработеност и оваа година ќе придонесе за зголемување на депозитната база во банкарскиот сектор. Со зголемувањето на стандардот на граѓаните, очекуван е и порастот на депозитната база, имајќи предвид дека банкарските депозити претставуваат најсигурен производ за вложување што нуди стабилен принос.

Халкбанк, започнувајќи од втората половина на 2017 година, воведе фиксни камати на депозитните продукти за физички лица. Имајќи предвид дека каматните стапки во моментов се историски на најниско ниво, пасивните каматни стапки оваа година се очекува да останат на иста висина како и минатата година, притоа следејќи ги пазарните услови и монетарната политика.

Банкарство: „Fin Tech“ иновациите сè повеќе се застапени во банкарскиот сектор.  Дали банките во Македонија ќе бидат во чекор со светските трендови и какви иновации можеме да очекуваме во банкарскиот сектор во 2018 година?

Билал Суџубаши: Точно е дека живееме во време кога дигитализацијата зазема сè поголем замав и има директни импликации во сите сфери на економијата. Технолошкиот развој имплицира нова конкуренција за банкарскиот сектор и потенцијално канализирање на крајните корисници кон нови посредници во извршувањето на трансакциите и порамнувањата, од каде што се очекуваат и поголема ефикасност и намалување на трошоците.

Според World Fintech Report 2017, бројот на „Fin Tech“ компаниите континуирано расте, меѓутоа довербата во банкарскиот сектор сè уште е голема од аспект на транспарентноста и безбедноста на податоците за клиентите. Сепак, банкарскиот сектор, покрај интензивирањето на инвестициите во дигиталните технологии, гледа потенцијал и во партнерски пристап со „Fin Tech“ компаниите, што би значело и позитивен напредок, како за банкарскиот, така и за „Fin Tech“ секторот и поширока лепеза безбедни, поквалитетни и поевтини услуги за корисниците.

Во Република Македонија, свесноста кај населението за користењето на дигиталните трендови според Eurostat (електронско банкарство, мобилно банкарство) сè уште е на далеку скромно ниво (8% во 2017 година) во споредба со европските искуства (51% во 2017 година), а и трендот на раст бил скромен, меѓутоа банките континуирано ги нудеа овие производи, за што се очекува трендот на раст континуирано и поинтензивно да расте во иднина.

Во зголемувањето на свесноста, голема е улогата на комерцијалните банки, така што мислам дека воочлив е и фокусот на Халкбанк АД Скопје на технолошките промени во сите сфери направени уште од влегувањето на банката на македонскиот пазар, со посебен акцент во последните три години во електронското и мобилното банкарство. Халкбанк АД Скопје го продолжува ваквиот тренд, и во 2018 година ќе настапи со многу изненадувања што ќе го олеснат работењето на своите клиенти.

Значителен придонес во ваквите трендови ќе има и Народната банка со активното учество во подготвувањето на Законот за платежни услуги и системи и поврзаните подзаконски акти што ќе ги имплементираат директивите на Европската Унија (PSD и PSD2), кои, во иднина, ќе значат поттикнување на конкуренцијата и влез на други ентитети со иновативни решенија за плаќање, што ќе значи и намалување на цените на платежните услуги за корисниците.

Банкарство: Што да очекуваме од Халкбанк АД Скопје во 2018 година?

Билал Суџубаши: Како една од водечките банки во македонскиот банкарски систем, Халкбанк ќе продолжи да расте, и во 2018 година и да ја зацврстува својата позиција на пазарот. Главната цел на банката е квалитетна услуга и иновативни производи со цел подобрување на корисничкото искуство и задоволство на нашите клиенти, кои се во фокусот на нашето работење.

Во досегашното работење, Халкбанк АД Скопје инвестираше во широк спектар на услуги во насока на дигитализација на банкарското работење и најнова технологија, чиешто понатамошно развивање нема да сопре.

Со воведувањето иновативни услуги во делот на алтернативните канали на дистрибуција и со инвестирањето во бесконтактна технологија, мобилни апликации за електронско банкарство, воведувањето 3Д безбедносна платформа во онлајн плаќањата, одличната покриеност со нови банкомати и најмодерни ПОС-терминали, банката се покажа како вистински следбеник на трендовите во банкарското работење. Во 2018 година се очекуваат дополнителни подобрувања во овој тип услуги, со цел поедноставување на секојдневните банкарски трансакции, скратување на времето поминато во филијалите и осигурување на високо ниво на безбедност во трансакциите.

Во сегментот кредитирање на населението, ќе останеме банка што нуди широка палета кредитни производи со конкуренти каматни стапки, поволни услови и брзо процесирање на барањата и највисоко ниво на услуга и поддршка од страна на нашиот услужлив и обучен кадар. Дополнително, планираме збогатување на палетата кредитни производи со услуги поврзани со животно и неживотно осигурување што претставуваат дополнителна предност за нашите клиенти.

Паралелно, ќе продолжиме со кредитирање и финансирање на малите и средните претпријатија што се основата за растот и развојот на економијата во земјава, секако, со прудентна политика при пласирањето на средствата во стабилни, профитабилни и оддржливи проекти.

На крајот од 2017 година, Халкбанк беше присутна со 39 филијали во 20 градови низ Македонија, а во 2018 година ја продолжува својата стратегија на ширење на својата мрежа на филијали и банкомати низ земјата и на доближување на своите услуги до граѓаните, со цел лесна и поедноставна комуникација со своите постојни клиенти, како и можност за квалитетно опслужување нови клиенти.

За крај, во поглед на ширењето на брендот на Халкбанк и зацврстувањето на нашето присуство на пазарот како препознатлив бренд, бренд што создава доверба кај потрошувачите, добивме дополнителна потврда и со наградата Супербренд за 2017/2018 година, која претставува уште поголема мотивација да работиме во насока на здобивање со уште поголема доверба кај клиентите и одржување и зголемување на базата на задоволни и лојални клиенти.

Интервјуа

Интервју со Мартин Теов и Хелена Цветкоска: Бувчето Винко е најдобриот начин да штедите и да го осигурате вашето дете

Објавено

на

Бувчето Винко е производ за осигурување на деца, резултат на успешна соработка на Винер Лајф  и СН Осигурителен Брокер. Во овој случај покрај тоа што носи среќа за секој дом, се грижи за сигурноста и образованието на децата.

Позборувавме со раководителот за животно осигурување во СН Осигурителен Брокер, Хелена Цветкоска и Мартин Теов, Член на УО на Винер Лајф и одговорен за успешниот развој на продажните мрежи во сегментот на животното осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Секторот за население на Силк Роуд Банка

Објавено

на

Поразговаравме со вработените во Секторот за население на Силк Роуд Банка АД Скопје за растот во кредитирањето на физичките лица во изминатиот период, како и за проширувањето и надополнувањето на широката палета на производи кои ги нудат на граѓаните.

Особено акцент се стави на глобалниот бренд American Express, за кој Силк Роуд Банка е единствен и екслузивен застапник, како и за соработката со Европскиот инвестиционен фонд за InnovFin програмата за поддршка на малите и средни претпријатија. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со г-дин Бернд Ахац, член на Управниот одбор на Винер Лајф

Објавено

на

Г-динот Бернд Ахац, Член на Управниот одбор на Винер Лајф, со својот одличен менаџерски потенцијал и долгогодишното искуство во финансиите, успеа да внесе австриски шмек во компанијата која беше основана во 2010 година и за само неколку години од неа да создаде една од најдобрите и најпрепознатливи компании за животно осигурување во Р.Македонија, која во својата палета нуди широк спектар на производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин.

Своето образование г-дин Ахац го има стекнато на Универзитетот Алпен Адриа Клагенфурт во Австрија, каде се стекнал со титулата доктор на науки од областа на трговијата. Својата професионална кариера ја започна во 2000 година во Австрија како финансиски аналитичар во компанијата Флекстроникс, од областа на ЕМС (electronic manufacturing services) за Централна и Источна Европа (CEE). Стигнува до позицијата финансиски директор на Корпоративниот Центар за управување со ликвидност во регионот на Централна и Источна Европа, пред да одлучи да ја напушти компанијата.

Во 2005 година г-дин Ахац беше еден од одговорните менаџери за стартување банкарски и лизинг бизнис во Црна Гора за Хипо Алпе Адриа Груп.

На крајот на 2008 година, заедно со глобалната финансиска криза г-дин Ахац е прераспределен на позицијата CEO, а подоцна и CFO на Хипо Алпе Адриа Лизинг ООД во Софија, Бугарија.

Во мај 2010 година Ахац е дел од управниот одбор на  Хипо Алпе Адриа Лизинг Тов (ДОО) во Киев, а подоцна во 2011 како CFO e член на Хипо Алпе Адриа Лизинг ДООЕЛ.

Во 2012 година, трите земји беа ставени под капата на регионалниот менаџмент или кластер менаџмент HETA, каде г-дин Ахац ја извршуваше функцијата COO, заедно со претходно наведените работни позиции во соодветните локални компании.

Во последниот квартал од 2013 година, г-дин Ахац својот потенцијал го посветува на ВИНЕР ЛАЈФ VIG во Македонија и стапи на функцијата, како член на Управниот одбор, на позицијата која ја извршува и денес.

Поразговаравме со г-динот Ахац за енормниот раст на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на банкоосигурувањето, кое е се поактуелно во последниов период.

Банкарство: Во 2010 година беше основана осигурителната компанија Винер Лајф. Од тогаш па се до денес, компанијата бележи континуиран раст, како во пазарното учество, така и во оcигурителните производи и услуги кои ги нуди. Што ве разликува како компанија од конкуренцијата?

Бернд Ахац: Верувам дека прашањето што го поставивте е всушност клучното прашање кое секоја компанија мора да си го постави и да отпочне со работа со полна пареа. Нашата стратегија од самиот почеток беше да ги задоволиме клиентите со докажани услуги на највисоко ниво во индустријата. Не се водевме по актуелните понуди во земјата, туку можностите во меѓународната индустрија. Со други зборови, погледнавме во нашата групација за да ги идентификуваме производите и услугите кои добро функционираат и резултираа со високо задоволство кај корисниците. Направивме прилагодувања за да постигнеме совпаѓање со локалните потреби и соодветно ги имплементиравме производите.

Она што го научивме е дека во осигурителната индустрија, особено во индустријата за животно осигурување, каде што осигурувањето е многу лична работа, не само што се важни покриеноста и бројките,  туку и начинот на кој услугата може да се понуди. Почнувајќи од првата точка на продажбата, па се до плаќањето по доспевање или настанувањето на осигурен случај, целиот процес и ланец на услуги е важен.

На овој начин, бевме првата компанија која го понуди производот Лајф Инвест (Unit Linked) во Македонија. Овој производ, дизајниран по најсовремените стандарди, а сепак базиран на локален македонски фонд управуван од WVP , а од друга страна поседувајќи интернационални удели во портфолиото, беше одлично прифатен од страна на нашите клиенти.

Да заклучиме, нашата стратегија е да бидеме првиот двигател на пазарот и да ја отвориме вратата за меѓународните стандарди.

Банкарство: Во последно време се поактуелно е банкоосигурувањето. Вие како компанија, влеговте во стратешко партнерство со Шпаркасе Банка Македонија. Секој кој ќе подигне потрошувачки кредит од банката “С-план”, ќе добие животно осигурување сo штедна компонента. Ова е прв ваков производ на пазарот. Може ли накратко да ни ги објасните какви се бенефициите за клиентите од овој пакет?

Бернд Ахац: Банкоосигурувањето е еден од столбовите на нашата стратегија. На ова поле, всушност бевме предвреме на пазарот, бидејќи пазарот на почетокот се уште не беше подготвен. Сега производите на банкоосигурувањето се еден од најголемите двигатели на раст во осигурувањето на живот. Ние нудиме покриеност за потрошувачки и хипотекарни кредити. Се разбира, покрај тоа, целиот спектар на нашите производи може да се најде и во Шпаркасе банка, како што е 3Д класично животно осигурување, дополнително животно осигурување, семеен премиум како и останатите наши производи.

Се чини како логично правило за мене, дека секој пат во животот – без разлика дали со деловни или приватни напори – носење на одлука значи да се измери потенцијалниот ризик наспроти очекуваните придобивки. Општо земено, кога земаме заем во банка за да ги покриеме нашите приватни средства, како станови, автомобили и други добра за широка потрошувачка кои ни се потребни или ги посакуваме, отплатата на истите треба да се обезбеди. Ова е прашање кое не сакаме да го базираме на шпекулации, дали ќе може да се врати кредитот или не. Значи, мерките за спротиставување на секој ризик поврзан со него, имаат смисла.

Главно зборуваме за осигурување од ризик на прво место. Заедно со тоа, никој не сака да биде оптеретен со голем дел од бирократијата при купување на осигурување. Банкарските и осигурителни производи се нудат во one stop shop решение. Клиентот го прави целиот договор во банка. Ова е она што го прави банкарското осигурување толку погодно за клиентите.

Банкарство: Објаснете ни како корисникот всушност успева да заштеди пари со самата исплата на кредитот.

Бернд Ахац: Во право сте, С-план е првиот производ на македонскиот пазар, каде што заедно со покривањето на преостанатиот износ на кредитот, корисниците воедно заштедуваат пари. Ние сме исклучително горди на тоа, бидејќи тоа е прв пат на пазарот, еден производ да биде со двојна корист за клиентот! Во исто време ќе добиете покриеност на ризик и заштеда, прилагодено со Шпаркасе банка, нашиот сигурен партнер за соработка!

Основната идеја е да се комбинира ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума со мешовито осигурување на живот. Најдовме точка, каде комбинацијата на ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума и мешовито осигурување на живот со фиксна осигурена сума, се вкрстуваат во производ, каде што акумулираната заштеда за времетраењето на кредитот од банка покрива, во зависност од времетраењето и возраста на клиентот,  повеќе од реалната премија за осигурувањето на ризик.

Исто така, тука би сакал уште еднаш да истакнам една важна точка во врска со банкоосигурувањето. Банкоосигурувањето е најпријателски настроено кон клиентот, бидејќи целиот административен товар кој е на клиентот е преземен од страна на експертот во банката, било да е тоа консултација или е со користење на софтверски решенија кои водат кон фактот дека клиентите не треба два пати да одговараат на исто прашање. Едно место и договорот е склучен.

Како што може да видите,  технички производот не е лесно да се објасни со неколку зборови, но резултатот е. Тоа е најевтиниот начин да се купи животно осигурување со покриеност на ризик и заштеда во исто време!

Банкарство: Која е важноста еден граѓанин да има животно осигурување?

Бернд Ахац: За ова прашање како одговор би сакал да ја споделам мојата лична гледна точка. Животното осигурување покрива неколку работи за мене. Како прво, ме ослободува од оставање на товар на моите сакани во случај да ме нема. Јас имам осигурување кое ќе истече кога ќе наполнам 65 години. Во исто време, гледајќи во мојата иднина како пензионер, ме ослободува од прашањето и стравот како ќе изгледа мојот финансиски живот по мојот работен век. За мене можам да кажам дека сум мошне активна и спортска личност, каде што, да бидеме реални, животното осигурување со дополнително осигурување во случај на траен инвалидитет ќе отстрани некои мои грижи, што би се случило во случај на инвалидитет, барем од финансиска гледна точка.

Последно, но не и најмалку важно, животното осигурување, особено мешовитото животно осигурување е важно, бидејќи ви дава повеќе опции во животот. Ако нешто се случи, вие сте покриени, ако ништо не се случи, ќе добиете пари исплатени на крајот за да уживате!

Банкарство: Се школувате во Австрија, долго сте живееле во Украина и Бугарија и сега сте во Македонија. Која е разликата во перцепцијата на луѓето за животното осигурување во сите овие држави?

Бернд Ахац: Повеќе би сакал да зборувам за сличностите на перцепцијата на луѓето од споменатите земји. Верувам дека доживуваме промена од малку “фаталистички” став кон неизвесностите што ги има иднината за сите нас, до пооснована и рационална одлука за тоа како да се справиме со потенцијалните ризици. Во последните неколку години полесно е  отворено да зборуваме не само за пријатните настани кои може да ни се случат, како и да најдеме начин  како да се справиме со нив. Ова се случува затоа што сега имаме повеќе алатки за заштита со кои можеме да ги искористиме. Животното осигурување е една од мерките што е се повеќе и повеќе прифатена во сите земји што ги спомнавте, за да се избегне потенцијалното влијание врз нашиот живот и животот на нашите семејства.

Доколку се направи споредба со Австрија, може да видите дека со текот на годините, животното осигурување со учество од 34% во 2017 година го има освоено првото место од сите категории на осигурување. Оваа бројка треба да се земе  предвид наспроти позадината на економскиот развој на пазарите, но тоа дава индикација за потенцијалот на животното осигурување во текот на годините. Овој позитивен развој во Македонија може да се забележи врз основ на импресивните стапки на раст на животно осигурување, каде што банкарското осигурување стана значаен двигател.

Банкарство: Винер Лајф е ориентирана кон иновации и максимално задоволство на клиентите. Што да очекуваме од Вас како компанија во периодот што претстои?

Бернд Ахац: Да ги слушаме нашите клиенти и нивните потреби и ако ја работиме нашата работа правилно, дури и да ги предвидиме нивните идните предизвици на оваа многу брза планета и да ги формулираме вистинските одговори.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange