Connect with us

Осигурување

ОФИЦИЈАЛНО: Сава Ре откупи 100% од акциите на НЛБ Нов пензиски фонд

Објавено

на

Денес, 12-ти Декември, 2017 година во НЛБ Галеријата во Скопје, беше потпишан договор за продажба на НЛБ Нов пензиски фонд, пензиско друштво кое управува со два пензиски фонда во Република Македонија (задолжителен пензиски фонд кој е дел од задолжителниот втор пензиски столб и доброволен пензиски фонд кој е дел од третиот пензиски столб). Целосниот износ со кој управуваат обата фонда во моментот достигнува повеќе од 430 милиони евра. Купувачот на 100% од акциите е групацијата Сава Ре д.д. Љубљана, Словенија. Преносот на акциите ќе се реализира кога ќе бидат обезбедени сите неопходни дозволи од надлежните органи.

НЛБ д.д. Љубљана поседуваше 51% од акционерскиот капитал, додека останатиот беше во сопственост на НЛБ Банка АД Скопје, која заедно со НЛБ д.д. Љубљана го продаде својот акционерски удел во НЛБ Нов пензиски фонд.

Во име на НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје, процесот беше организиран и управуван од НЛБ д.д. Љубљана, од Секторот за корпоративни финансии. Процесот беше спроведен максимално транспарентно. На 17.03.2017 година НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје ја информираа јавноста преку порталите на Словенечката и Македонската берза за започнување на процесот на продажба на НЛБ Нов пензиски фонд и ги повикаа сите заинтересирани потенцијални инвеститори да контактираат со Секторот за корпоративни финансии на НЛБ д.д. Љубљана.

Бидејќи НЛБ Нов пензиски фонд е стратешки важна компанија за македонскиот пензиски систем, НЛБ Групацијата посвети големо внимание на контролирање на исполнувањето на правните услови за акционерите во македонскиот пензиски систем, од страна на потенцијалните инвеститори. Веруваме дека новиот сопственик Сава Ре, ги исполнува најстрогите критериуми во овој поглед.

Уверени сме дека новиот сопственик со својата финансиска стабилност, како и експертизата и поддршката на моќната и стабилна Сава Ре Групација, дополнително позитивно ќе придонесе кон интересите на членовите на пензиските фондови управувани од НЛБ Нов пензиски фонд.

Блаж Бродњак, Претседател на Управниот одбор на НЛБ д.д. Љубљана, при потпишувањето на договорот изјави: „Повлекувањето од сопственоста на НЛБ Нов пензиски фонд во никој случај не значи повлекување од Република Македонија. Напротив, НЛБ Банка АД Скопје останува стратешки член на НЛБ Групацијата, каде што гледаме голем потенцијал за надградба на бизнисот, и со населението, и со корпоративниот сектор. Со Сава Ре, фондот добива соодветен стратешки сопственик од осигурителниот сектор, кој ќе обезбеди не само стабилност, туку и дополнителен развој на компанијата, како и до сега, во интерес на членовите на фондот. Трансакцијата е уште еден показател за големите словенечки интереси за соработката меѓу пријателските нации и забрзаната асоцијација на Република Македонија во Евро- Атланските структури.“

Антонио Аргир, Претседател на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, изјави: „ Во рамки на реформите на пензискиот систем во Република Македонија, во 2005 година, НЛБ Банка АД Скопје ги искористи знаењето, моќта и тогашната позиција на пазарот и заедно со НЛБ д.д. Љубљана ја препознавме можноста и го основавме НЛБ Нов пензиски фонд, кој на наше огромно задоволство прерасна во уште една успешна приказна, покрај успехот на НЛБ Банка АД Скопје. Денес успешната приказна на НЛБ Нов пензиски фонд продолжува, со новиот сопственик Сава Ре, компанија од областа на осигурителниот бизнис, и уверен сум дека заедно ќе постигнеме уште поголеми успеси, раст и развој на пензиското осигурување во Македонија. Велам „заедно ќе постигнеме“ бидејќи соработката со Фондот во делот на понудата на неговите услуги и понатаму останува достапна преку продажните канали на НЛБ Банка АД Скопје.“

Давор Вукадиновиќ, Претседател на Управниот одбор на НЛБ Нов пензиски фонд, изјави: „Пензиското друштво по завршување на процесот на продажба ќе добие стратешки сопственик со големо искуство во осигурителната индустрија, со кој ќе се продолжи развојот и јакнењето на внатрешните капацитети. Нашата цел останува да бидеме сигурно и доверливо Друштво кое воспоставува високи стандарди на квалитет во работењето во областа на пензиското осигурување и управување со средствата на своите членови. Со нашата активна работа ќе продолжиме да работиме во интерес на нашите членови со цел понатамошно јакнење на довербата кај осигурениците во производите кои се значајни за нивната финансиска иднина.”

Марко Јазбец, Претседател на Управниот одбор на Сава Ре, изјави: “Сава Ре ги купува сите акции на пензискиот фонд НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, остварувајќи стратешки влез на македонскиот пазар на пензиско осигурување. Во согласност со нашата стратегија за развој, ние ја следиме нашата стратегија за раст и визија за градење на група за осигурување фокусирана на клиентите.

Ние се здобиваме со важна пензиска компанија со високо ниво на експертиза и бизнис стандарди. Долгогодишната успешна соработка со НЛБ Групацијата на македонскиот пазар ќе продолжи да расте и во иднина. Преку нашата грижа за нашите клиенти, ќе ја одржиме довербата на компанијата на високо ниво и ќе ја подигнеме свеста за важноста на пензиското осигурување”.

Осигурување

Триглав осигурување со раст на премија на сите пазари и во сите сегменти

Објавено

на

Групацијата Триглав, водечка осигурително-финансиска групација во регионот Адриа, во првата половина од 2018 година реализираше 35,6 милиони евра добивка пред оданочување. Во осигурителната дејност оствари раст на премија на сите свои пазари и во сите три сегменти на осигурување (неживот, живот и здравствено осигурување). Во доменот на управување со имот на клиентите, го зголеми обемот на средства со кои управува. На резулатот, кој во споредба со минатата година е понизок (индекс 84), влијание имаа масовните штетни настани, како и пониските приноси од финансиските вложувања во оваа година. Ваквата ситуација во работењето е земена во предвид при планирањето за 2018 година. Доколку се остварат предвидените бизнис можности до крајот на годината, тогаш Групацијата на полугодие го потврдува планираниот износ на годишната добивка. Во првата половина од годината Триглав доследно ги спроведе активностите за стратегија на раст и развој, кои, меѓу останатото, вклучуваат јакнење на положбата на Групацијата како водечки управувач со имот во регионот. Со тоа е поврзано и овогодинешното купување на мнозинскиот дел на Raiffeisen Пензиско осигурително друштвона хрватскиот осигурителен пазар. Триглав осигурање Загреб, кој е дел од Групацијата Триглав, во првото полугодие достигна 7% раст на бруто полисирана премија на осигурување (пресметано во евра) и го задржа 8-то место меѓу осигурувачите во Хрватска. Првото полугодие Триглав Осигурување Скопје, кој е дел од Групацијата Триглав, го заврши со 12,3 милиони евра бруто полисирана премија, што обезбеди значаен пораст од 5% во споредба со минатата година.

Профитабилно работење.

Во првата половина од годината Групацијата Триглав реализираше 35,6 милиони евра добивка пред оданочување. Причина за пад на добивката во текот на годината (индекс 84) беа масовните штетни настани во 2018 година. Групацијата Триглав цени дека покрај околностите во коишто работи, до крајот на годината ќе биде реализирана планираната добивка на годишно ниво.

Раст на премија на сите пазари и сегменти.

Работењето на осигурителниот сектор беше добро и Групацијата обезбеди 575 милиони евра бруто консолидирана премија, односно 5% повеќе, споредено со истиот период минатата година. Раст на премија е реализиран на сите пазари на Групацијата, така што во Словенија во просек изнесуваше 4%, а вон Словенија 7%. Покрај тоа, се продолжува со јакнење на уделот во премија на Групацијата вон Словенија, така што на полугодието таа изнесува 18,1%, односно 0,4 процентни поени повеќе во споредба со минатата година. Гледано по поединечни сегменти на осигурување, Групацијата кај неживотни осигурувања оствари раст на премија од 6%, кај осигурувањата на живот растот изнесуваше 0,3%, додека пак кај здравствените осигурувања 8%.

Масовни штетни настани во второто тримесечје.

Штетните настани се природен дел од работењето на Групацијата, а во тоа се вклучуваат и масовните штетни настани, кои со различен интензитет и учество влијаат на работењето. Во второто тримесечје од оваа година тоа беа поплави, град, невремиња и пролетен мраз во Словенија и Македонија, кои на Групацијата и предизвикаа повеќе од 21 милион евра штети, што преставуваше 9% повеќе фактурирани бруто износи на штети кај неживотните осигурувања, споредено со минатата година. И покрај зголемувањето на штетниот коефициент, висината на комбинираниот коефициент беше поволна и изнесува 95,2%. Триглав става акцент на обезбедување на долгорочна безбедност за клиентите, што сепостигнува со висината на капиталот, адекватното формирање на технички резерви, добро утврдена заштита преку реосигурување и внимателно управување со сите ризици на кои е изложено работењето на матичното и останатите 37 друштва, кои се дел од Групацијата.

Пониски приноси од финансиски вложувања.

На крајот на јуни 2018 година, Групацијата располага со 3,1 милјарди евра финансиски инвестиции, чии приноси (не вклучувајќи ги приносите од осигурениците на живот кои го преземаат инвестицискиот ризик) во споредба со истиот период минатата година беа пониски за 30%, што беше и очекувано заради единствените минатогодишни настани. Групацијата и оваа година ги задржува главните насоки на досегашните инвестициски политики.

Во правец на стратегија на раст и развој.

Групацијата, во втората година од својот стратешки период 2017-2020, продолжува со доследно спроведување на своите стратешки насоки и се развива во современа, иновативна и динамична осигурително-финансиска групација, која црвсто останува на водечката позиција во Словенија и пошироко во регионот. Една од стратешките насоки е и зголемување на препознатливоста на брендот Триглав како водечки управувач соимот на постоечките пазари, па така оваа година на хрватскиот пазар на пензиско осигурување, Триглав купи мнозински удел во компанијата Raiffeisen Пензиско осигурително друштво.

Претседателот на Управата на Заваровалница Триглав, г.Андреј Слапар, изјави: „Работењето во првата половина од годината беше динамично; покрај добриот раст на премија, на работењето влијаеа масовните штетни настани, како и пониските приноси од вложувања. Од аспект на годишни и стратешки цели, задоволни сме од постигнатото. На сите наши пазари, во двете наши дејности, доследно продолживме со активностите за раст и развој. Во средиштето на нашите активности се нашите клиенти, нашето работење го прилагодуваме на нивните потреби, ги дигитализираме и поедноставуваме нашите процеси, развиваме комплетни осигурително-услужни производи и мултиканален пристап до клиентите. Убеден сум дека енергијата, знаењето и ангажманот на целата наша екипа од повеќе од 5 илјади вработени, се добра основа за успешно реализирање на она што сме го зацртале.“

Продолжи со читање

Осигурување

Со новите законски измени, дроновите ќе мораат да се осигуруваат

Објавено

на

Министерството за финансии изготвува нови законски измени со кои сопствениците на дронови ќе мора да ги осигураат беспилотните летала, за да се заштитат граѓаните доколку со нивното управување се предизвика некаква штета.

Имено, преку Законот за задолжително осигурување во сообраќајот ќе се утврдуваат права за надомест на штети на сопствениците на багаж и ствари во воздушниот сообраќај, а притоа се уредува обврска за задолжително осигурување од одговорност за штета на воздухопловите без екипаж.

Ова е втора регулација во врска со дроновите, откако во декември 2017 беше донесена уредба која одредува кој, како и со која цел може да ги управува.

Летањето дрон од почетокот на годината стана професија, а секој поголем дрон со маса поголема од 500 грама и долет и висина над 15 метри се евидентира како безпилотен воздухоплов.

Слободно може да се лета само на спортски аеродроми. За сите останати летови, комерцијални и за сопствени, потребна е лиценца, која ќе ја издава Агенцијата за воздухопловство, но по претходна помината обука за пилоти во акредитиран центар и положен теоретски и практичен испит.

Продолжи со читање

Осигурување

МФ: Со законски измени поголема заштита на корисниците на осигурителни полиси

Објавено

на

Oсигурителните компании ќе бидат обврзани, во рок од 5 дена, сите измени кои ги прават во општите и посебните услови на полисите за осигурување да ги објават на својата веб-страна. Ова се дел од измените и дополнувањата кои Министерството за финансии ги направи во Законот за супервизија на осигурување, со цел заштита на правата на потрошувачите, како и подобра информираност и поголема транспарентност.

Во насока на обезбедување на целосно ликвидни средства за непречено сервисирање на обврските на друштвата за осигурување, предложено е дополнување на законот. Согласно предложената одредба, акционерскиот капитал на друштвото за осигурување мора да биде само во паричен облик и да биде уплатено во целост.

Од особена важност за осигурителната фела, поточно актуарската професија, е предложената измена во законот со која се предвидува нов концепт за полагање на испитот за актуар. Досегашниот електронски начин на полагање се покажа како неприменлив во пракса, поради што и подолг период не се одржал испит за актуари. Со измената на законот, повторно се отвора оваа можност за професионалците од осигурителната фела.

Измените и дополнувањата на законот се влезени во собраниска процедура.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange