Connect with us

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА со добивка од 41,4 милиони денари во првотo полугодие од 2017 година

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп првотo полугодие од 2017 година го заврши со добивка пред оданочување во износ од 41,4 милиони денари. Во истиот период 2016 година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 74,4 милиони денари.

Во првото полугодие приходите од работењето во износ од 398,2 милиони денари бележат намалување од 6,4% или нешто повеќе од 27 милиони денари во однос на 2016 година. Бруто полисираната премија бележи намалување во однос на истиот период од минатата година од 11,2% и тоа најмногу во класите на осигурување од незгода и каско осигурување на моторни возила. Приходите од вложување бележат намалување во однос на 2016 од 9,3% најмногу заради намалените каматни стапки на депозитите, како и намалениот принос на државните хартии од вредност.

 

Расходите од работењето во износ од 356,8 милиони денари се за 1,6% повисоки во однос на предходната година . 

 

Со оглед на фактот дека намалувањата на премијата се најмногу во класите на осигурување кои се со повисок однос на штети во однос на премијата, во втората половина на годината не очекуваме некои големи отстапувања во однос на планираниот резултат во однос на остварувањето на добивката.

 

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.

Осигурување

НАЈАВИТЕ СЕ ОСТВАРИЈА: Триглав започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија

Објавено

на

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Арт Гаши именуван за Генерален Директор на ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ

Објавено

на

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ по донесена одлука од Надзорниот одбор изврши промена на овластено лице – Претседател на Управен одбор и Генерален директор на друштвото. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот

Објавено

на

Триглав Осигурување, денес, на Светскиот ден за борба против ракот, воведува нов производ на пазарот, осигурување на малигни заболувања. Ова покритие е дел од пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување за лекување во приватни здравствени установи, кое што вклучува специјалнистичко вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции. Наменето е за резидентниот сегмент, за индивидуални и за семејни корисници и обезбедува материјална заштита во најкритичните моменти во животот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange