Connect with us

Осигурување

Осигурителната индустрија со умерен пораст во првите шест месеци од годинава

Објавено

на

Осигурителната индустрија во Македонија во првата половина од годинава бележи умерен пораст во сите сегменти од своето работење, а до Агенцијата за супервизија на осигурување се поднесени 63 претставки или за 21,1% повеќе во споредба со истиот период лани, од кои 43% се однесуваат во делот на автоодговорност.

Осигурителниот сектор во првите шест месеци од годинава оствари добивка по оданочување во износ од 166,9 милиони денари. Осум од друштвата за неживотно осигурување имаат добивка од 193,4 милиони денари, а три загуба од 62,8 милиони. За разлика од нив, сите друштва за осигурување на живот имаат добивка во вкупен износ од 36,3 милони денари.

 

“Умерен раст има кај бруто пласираната премија и бројот на продадени договори за осигурување. Забележано е зголемено профитабилно работење на друштвата за осигурување, пораст на капиталот, пораст на активата, на финансиските вложувања како дел од активата, како и зголемување на бројот на вработувањата”, информира Климе Попоски, директорот на Агенцијата за супервизија на осигурување на денешната прес-конференција.

 

Тој посочи дека најголемо учество во осигурувањето има во делот на автоодговорност по што следат осигурувањето на имот и живот.

 

Во сите видови на осигурувања имаме пораст во смисла дека се продадени повеќе полиси и договори. Најголемо учество од 45% во вкупната продажба има задолжителното осигурување од автоодговорност, по него следи имотното осигурување и осигурувањето на живот“, рече Попоски.

 

Прашан зошто е висока цената на зелената карта во Македонија, Попоски рече дека земјава има најниска просечна цена на зелената карта и задолжителното осигурување од автоодговорност за патничко возило во регионот и изнесува 89 евра. Во Србија е 110 евра, во БиХ 147, Црна Гора 150 и Албанија 135 евра.

 

“Во овие земји има регулирана цена, а во земјите од ЕУ има слободно формирање на цената. За да се намали цената на зелената карта потребно е да се либерализира пазарот за автоодговорност и осигурителните компании да ги одредуваат цените врз база на ризик карактеристиките на секој поединечен возач или возило како што е секаде. Цената на зелената карта би се намалила и доколку биде задолжителна за сите возила“, рече Попоски.

 

Во првата половина од годинава осигурителниот сектор остварил бруто полисирана премија во вкупен износ од 4,61 милијарда денари или за 3,1% повеќе во однос на истиот период од минатата година. Од нив во делот на неживотно осигурување остварени се 3,97 милијарди денари, односно за 1,2% повеќе од лани. Пораст од 6,5% има и кај склучените договори чиј број изнесува 615.986.

 

Зголемувањето во делот на неживотно осигурување се должи на порастот на осигурувањето од автомобилска одговорност од 1,91 милијарда денари или 5,8%, осигурувањето од незгода има пораст од 10,1% и изнесува 390 милиони денари, а општото осигурување од одговорност е 125,5 милиони денари и бележи пораст од 7,4%“, рече Зоран Стојановски од Агенцијата за супервизија на осигурување.

 

Тој нагласи дека кај осигурувањето на имот има пад од 10,79%, но истовремено и зголемување на бројот на склучени договори за 30,6%.

 

Ова претставува важен индикатор за високиот степен на конкурентност во осигурителниот сектор. Зголемениот број продадени полиси резултира со пониска цена од минатогодишната за осигурување на имот поради што во бруто износ се прибрани 934 милиони денари или за 10,79% помалку од лани иако има повеќе продадени полиси“, рече Стојановски.

 

Осигурувањето на имот кај физички лица има пораст од 2,6%, а бројот на склучени договори е намален за 17,4%, додека кај правните лица бројот на договори е зголемен за 4,2%, но износот на прибраните средства е помал за 9,1%.

 

Ова се должи на политиката што ја спроведуваат владите при големи елементарни непогоди директно да им исплаќаат оштета на граѓаните и фирмите. Тоа делува демотивирачки кај граѓаните да купуваат осигурување“, рече Попоски.

 

Во делот на осигурување на живот има пораст од 16,6%, а најголемо учество има мешаното осигурување по што следи дополнителното, па ризик осигурување и осигурување на живот во случај на доживување.

 

Друштвата за осигурување во првата половина од годинава исплатиле бруто износ на штети од 1,61 милијарда денари, а учеството на реосигурувањето во исплатените штети е 11,3%.

 

Најголемо учество во продажбата на осигурување има директната продажба со 51,09%, потоа следи продажбата преку брокерски друштва со 25,18, па преку агенти-физички лица со 11,15, друштва за застапување во осигурување со 10,02, банки со 2,14 и останати дистрибутивни канали со 0,024%.

 

Заклучно со 30 јуни на пазарот на осигурување во земјава активно работат 15 друштва за осигурување од кои 11 вршат работи за неживотно осигурување, а четири осигурување на живот. Денеска Агенцијата за супервизија на осигурувањето му издаде дозвола за вршење работа на Друштвото за осигурување Триглав осигурување живот АД Скопје, со што стана петто друштво кое врши осигурување на живот. На пазарот делуваат и 33 осигурителни брокерски друштва, 14 друштва за застапување во осигурување и три деловни банки кои делуваат како застапници во осигурување. Во друштвата за осигурување се вработени 1.927 лица или за 17,43% повеќе во однос на минатата година.

 

Осигурување

Триглав осигурување и Мотоцентар со нова услуга на пазарот – “Осигурување на гуми”

Објавено

на

Триглав Осигурување, во соработка со Мотоцентар, овластен увозник и дистрибутер на реномирани брендови на гуми, воведува нова услуга на пазарот, осигурување на гуми. Осигурувањето нуди 24 – часовна асистенција во Македонија и во Европа и обезбедува покритие за трошоци при издишана гума, кражба на гума, вандализам и механички оштетувања на гумите од предмети на патот. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Технолошки усовршен дигитален центар на Групацијата Триглав во Љубљана

Објавено

на

Групацијата Триглав во Љубљана отвори нов дигитален центар, Триглав ЛАБ. Просторот на едно место обединува услуги на четири друштва од Групацијата Триглав, современи технолошки решенија и иновативни искуства од подрачјето на безбедност. На посетителите им овозможува искуство со напредни идеи од областа на осигурувањето, коишто се прилагодени на потребите на клиентите и ја олеснуваат соработката со водечката осигурителна и финансиска групација во Словенија и во регионот Адриа. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Нова услуга од Триглав Осигурување – Онлајн обнова на полиси за автомобилска одговорност

Објавено

на

Триглав Осигурување воведува нова услуга на пазарот, онлајн обнова на полиси за осигурување од автомобилска одговорност. Клиентите обновата можат да ја направат на веб страната на Триглав Осигурување, www.triglav.mk. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange