Connect with us

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на следното работно место – Референт на благајна во експозитура Кочани (1 извршител со договор на определено време, со можност за продолжување)

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

 Работно искуство во банка или финансиска институција најмалку 2 години;

 Минимум средно стручно образование;

 Познавање на англиски јазик и компјутери;

 Комуникациски и аналитични вештини;

 Иницијативност;

 Самостојност;

 Индивидуална и тимска работа;

 Идентификација и решавање на проблеми;

 Интензивна концентрација;

 Лојалност;

 Висок личен интегритет и одговорен пристап кон работата.

 

Краток опис на работно место :

 Благајничко работење и работење во платниот промет согласно упатствата и законската регулатива;

 Безготовински платен промет во земјата и во странство;

 Готовински уплати и исплати;

 Брз трансфер на пари;

 Менувачки работи;

 Трезорско работење;

 Отварање, сервисирање и затварање на трансакциски сметки;

 Продажба и сервисирање на депозитни производи на Банката;

 Продажба и сервисирање дебитни и кредитни картички,

 Трајни налози;

 Продажба на сервисот Електронско банкараство.

 

Работно време:

40-часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Експозитурата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот).

 

Загарантирана почетна нето-плата:

22.000 денари

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо најдоцна до 20.8.2017 година, со назнака: „Апликација за благајник во експозитура Кочани“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен фронт“ бр.19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на ИТ консултант (3 извршители).

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

 Високо стручно образование, од областа на информатичките технологии;

 Без или со работно искуство во ИТ областа;

 Работа со релациони бази на податоци MSSQL Server;

 Познавање на C# за развој на десктоп и web апликации на NET платформа;

 Познавање на HTML5, JavaScript, JQuery, CSS3, AngularJS, Java;

 Познавање на англиски јазик;

 Аналитичност;

 Концентрација;

 Самостојност;

 Иницијативност;

 Тимска работа;

 Комуникациски вештини;

 Идентификација на проблеми.

 

Опис на работно место и одговорности:

 Обезбедува непречено функционирање на целокупниот банкарски софтвер и навремено имплементирање на сите нови функционалности кои го следат деловниот развој и промените во согласност со законски регулативи;

 Пријавува апликативни безбедносни инциденти до ОСИС на Банката;

 Изработува надградба на системот со креирање апликативни решенија од сите области од банкарското работење и ги вклопува во единствениот интегриран информационен систем на Банката;

 Изработува скалабилни и лесноодржливи апликативни решенија и интегрирани интернет-сервиси за онлајн-самоуслужно банкарство;

 Води грижа за брз и сигурен пристап, интегритет и доверливост на податоците;

 Врши усогласување на потребите и барањата од различни организациони делови со цел изработка на универзални и компатибилни решенија;

 Изработува проект план за реализација на барањата;

 Изработува проектен план за интерни проекти и самостојно ги реализира и ги имплементира;

 Изработува план за екстерни проекти и учествува во подготовката и имплементацијата на истите заедно со добавувачите на софтверот;

 Самостојно ги изработува сите нови барања за извештаи пристигнати од сите делови во Банката;

 Се грижи и мониторира за правилно отворање, затворање и сведување на книговодствен датум по налог на служби од одделот за платни системи, а по потреба ги разрешува проблематичните ситуации за сложување на ликвидноста на крај на ден;

 Изработува техничка документација и прави измена и дополнување на корисничките упатства за изработените апликативни решенија во соработка со соодветните стручни лица од Банката, како и организира обука за крајните корисници;

 Врши континуирана едукација и примена на нови информатички технологии;

 Обезбедува второ ниво на поддршка на Help Desk, на корисниците за тековни барања (дневна процедури и обработки);

 Други работни задачи на барање на непосредниот раководител.

 

Работно време:

40-часовно неделно работно време 

 

Загарантирана почетна нето-плата:

Минимална: 25.000 денари

Максимална: ќе биде предмет на договор во зависност од искуството на кандидатите.

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 23.7.2017 година, со

назнака:„Апликација за ИТ консултант“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен Фронт“ 19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК банка

Објавено

на

ТТК Банка А.Д. Скопје објавува оглас за вработување на Директор на Филијала Штип.

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата)

Високо стручно образование, предност Економски факултет

Работно искуство од најмалку 3 години во областа на банкарството

Познавање на процесите во банката, познавање на законска регулатива 

Висок личен интегритет и одговорност кон работата

Организациски способности

Комуникациски и аналитички вештини

Стручност и познавање на деловните пракси во областа на банкарското работење

Лидерски способности (координација на тимот, мониторинг и оценка на остварените резултати)

Менаџерски способности (следење, мотивација и професионален развој на персоналот, поставување приоритети и нивна ефикасна контрола и реализација)

Раководни способности (Планирање, исполнување на поставените цели, идентификација и решавање на проблеми, организација на работењето) 

Идентификација на проблеми и утврдување на приоритети

Способност за извршување на комплексни задачи со почитување на зададени временски рокови

Самостојност во донесување одлуки

Лојалност 

Познавање на англиски јазик и работа со компјутер 

 

Опис на работно место и одговорности:

Обезбедување и контрола на технички услови за работа на филијалите и експозитурите Координирање и организирање на работата во филијалите и експозитурите;

Планирање, организирање и превземање на активности во филијалите и експозитурите поврзани со продажба на производи и услуги на клиенти 

Разгледување предлози за одобрување на кредитните барања и одобрување на кредитни производи 

Разгледување предлози за реструктуирање на кредитни производи 

Следење, контрола, организирање на наплата на кредитна изложеност и провизии кон физички лица, мали и средни претпријатија;

Следење, планирање и организирање на активности за зголемување на депозитната база;

Навремено информирање на вработените во филијалите и експозитурите и запознавање со сите новини во работењето на Банката; 

Активности поврзани со редовна евалуација и професионално надоградување на вработените;

Креирање предлози за вреднување на резултатите на вработените 

Координирање и организирање на вработените во филијалите и експозитурите

Следење, контрола, известување за трошоците на филијалите и експозитурите 

Изработка на интерни и извештаи 

Водење на регистир за Менувачко работење и брз трансфер на пари

Комуникација со проблематични клиенти и нивно решавање

Активности на двојна контрола во дел од продажбата и сервисирањето на производите и услугите на клиенти на Банката

Извршување други активности по налог на непосреден претпоставен; 

 

Работно време:

40 часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Филијалата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот). 

 

Загарантирана почетна нето плата: 35.000 денари 

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо најдоцна до 19.3.2017 година, со назнака: „Апликација за Директор на филијала Штип“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. Народен Фронт бр.19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

 

 

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

Огласот е активен до: 19.03.2017

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува оглас за вработување на работно место “Соработник за клиенти – население во Експозитура Кочани” за еден извршител со договор на определено време со можност за продолжување.

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

– Минимум високо стручно образование, предност Економски факултет;
– Познавање на англиски јазик и компјутери;
– Организациски способности;
– Комуникациски и Аналитички вештини;
– Стручност и познавање на деловните пракси во областа на работа со население;
– Иницијативност;
– Самостојност;
– Креативност;
– Индивидуална и тимска работа;
– Продажни и промотивни вештини;
– Идентификација и решавање на проблеми;
– Интензивна концентрација;
– Лојалност;
– Висок личен интегритет и одговорен пристап кон работата;
– Работно искуство во банка или финансиска иснтитуција ќе се смета за предност.

Краток опис на работно место:

– Планирање, организирање и превземање на активности во експозитурата/филијалата поврзани со продажба на производи и услуги на клиенти, со цел исполнување на годишниот план согласно буџетот и следење на исполнувањето на плановите во однос на таргетите за продажба;
– Кредитно интервју и посета на клиенти;
– Подготовка и разгледување предлози за одобрување на кредитните барања и достава на барања на кредити за физички лица кон погорните нивоа на одлучување;
– Следење, контрола, организирање на наплата на кредитна изложеност кон физички лица;
– Следење, контрола, организирање на наплата на провизии кон физички лица;
– Изработка на интерни и извештаи.

Работно време: 40 часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Експозитурата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот).

Предвидена основна месечна нето плата: 22.000,00 денари

Останати информации: Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде  45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 18.03.2016 година, со назнака: „Апликација за соработник – население експозитура Кочани“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје или на е-маил адресата: hr@ttk.com.mk

Огласот е отворен до 18.03.2016 година.

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК банка

Објавено

на

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО
Раководител на Експозитура во Гостивар
(1 извршител со договор на определено време, со можност за продолжување)

 

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

• Високо стручно образование, предност Економски факултет
• Работно искуство од најмалку 1 година во областа на банкарството
• Познавање на англиски јазик и работа со компјутер
• Организациски способности
• Комуникациски и аналитички вештини
• Стручност и познавање на деловните пракси во областа на банкарското работење
• Раководни способности (Планирање, исполнување на поставените цели, идентификација и решавање на проблеми, организација на работењето)
• Способност за извршување на комплексни задачи со почитување на зададени временски рокови
• Самостојност во донесување одлуки

Опис на работно место и одговорности:

• Координирање и организирање на работата во експозитурата;
• Планирање, организирање и преземање на активности во експозитурата поврзани со продажба на производи и услуги на клиенти
• Подготовка и разгледување предлози за одобрување на кредитните барања и достава на барања за кредитни производи или документарно работење
• Следење, контрола и организирање на наплата по сите основи
• Активности на двојна контрола во дел од продажбата и сервисирањето на производите и услугите на клиенти
• Кредитно работење со МСП клиенти (кредити, кредитни картички, документарно работење)

Работно време:

40 часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Експозитурата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот).

Предвидена основна месечна нето плата: 30.000 денари

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 03.02.2016 година, со назнака: „Апликација за Раководител на експозитура“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје или на е-маил адресата: hr@ttk.com.mk.

Краен рок за пријавување: 03.02.2016 година

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка А.Д. Скопје објавува Оглас за вработување на работно место – ИТ Мрежен Администратор, 1 работна позиција, договор на определено време во траење од 3 месеци, со можност за продолжување.

Потребни квалификации:
• VII – 1 степен стручна подготовка – Диплома од универзитетско образование од компјутерски и телекомуникациски технологии со најмалку 240 ЕКТС или повисоко образование
• Искуство со конфигурации и надгледување на системски софтвер Windows 2003/2006/2012, антивирус, е-mail MS Exchange 2007/2010/2013 задолжително и незадолжително, но ќе биде предност познавање на конфигурации на телекомуникациски уреди (router, switch, firewall, ips), бази на податоци – MSSQL 2005/2008/2012, за заштита (резервни копии), за хостирање на апликативен софтвер – IIS, Share Point 2010/2013
• Искуство со конфигурации и надгледување на виртуелна околина VMWARE
• Компјутери и електроника – познавање на кола, процесори, чипови, електронска опрема и компјутерски хардвер и софтвер, вклучувајќи уреди за складирање, системски апликации, конфигурирање на ниво на оперативен систем и системски софтвер
• Кориснички и лични услуги – Познавање на принципите и процесите за обезбедување на кориснички и лични услуги. Ова вклучува проценка на потребите на клиентите, исполнување на стандарди за квалитет на услуги, како и оценка на задоволството на клиентите.
• Телекомуникации – Познавање на пренос, емитување, комутација, контрола, конфигурација и работењето на телекомуникациски системи.
• Англиски јазик – активно познавање и користење
• Дизајн – Познавање на дизајн техники, алатки и принципи за дизајн на информатичка инфраструктура.
• Одлично познавање на компјутерски програми – MS Office, Internet Explorer
• Искуство со Е-банкарство
• Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност
• Претходно работно искуство како систем и/или мрежен администратор ќе биде земено како предност

Способности:
Способност да работи сам/а и донесува одлуки без надгледување од страна на одговорниот.

Опис на работно место и одговорности:
Во континуитет обезбедување брзи, стабилни и сигурни ресурси за корисниците на информатичкиот систем на Банката и за апликативните решенија кои тие ги користат; активности за одржување на основни ресурси и тоа:
• Банкомати;
• Инфраструктура за РОЅ терминали и РОЅ терминали;
• Интернет пристап;
• LAN мрежа;
• WAN мрежа;
• Комуникациско поврзување на информатичкиот систем на Банката со глобални компјутерски мрежи
• Мониторирање на мрежни ресурси

Работно време: 40 часа неделно. Дневното работно време е сменско работење (2 смени, при што првата е од 8 часот до 16 часот, а втората е од 10 часот до 18 часот). Предвидена основна месечна нето плата: 20.500,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат гopeнаведените услови потребно е да, испратат Кратка биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 04.09.2014 година, со назнака ТТК Оглас за ИТ Мрежен Администратор на следната адреса: ТТК Банка А.Д. Скопје, ул. Народен Фронт бр. 19а, 1000 Скопје или на e-mail адресите: hr@ttk.com.mk и it@ttk.com.mk

Знаењето на кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе биде проверено и потврдено преку писмено и усно тестирање.

Огласот е отворен до: 04.09.2014

Повеќе

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

Стручен соработник за одржување на софтверски решенија, Дирекција за развој на софтверски решенија, Сектор за организација и ИТ (позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
– Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на
соодветно работно искуство,
– 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со
банкарски информациски системи се зема како предност;
– Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати рамковно
познавање на банкарското работење;
– Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
– Познавање на основните методи и техники за програмирање и организација и
моделирање на податоци
– Напредно познавање и искуство во одредени технологии за програмирање, рамковно
познавање на севкупниот ИС на Банката
– Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони
делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:

– Решавање на конкретни задачи кои се однесуваат на одржување и мониторинг на
постоечките решенија;
-Основна цел е креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на
корисниците во договорените рокови, односно правилно функционирање на постоечките
апликативни решенија и решавање на евентуални проблеми во работењето без
нарушување на бизнис процесите;
-Ги анализира барањата за промени во апликацијата и ги обезбедува потребните влезни
податоци;
– Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми (како
второ ниво на поддршка после ИТ хелп деск);
-Активно учествува во изработка на плановите за развој на барањата за промена на
апликативните решенија (CR Мanagement);
-Го спроведува развојот на барањата за прилагодување на функционалностите во
апликативните решенија (CR,MZ,SIR), и следење на нивната реализација во рамки на
информациониот систем;
-Одржување на софтвер: следење на работата и мониторинг на системот, промени во
софтверот согласно дефинираните стандарди, потреби и утврдени недостатоци, фабричко
тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото
тестирање;
-Спроведување на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените
софтверски решенија;
-Изработка на концептот и сценарија за тестирање, организација, координација и
реализација на тестирањата;
-Активно истражува и предлага примена на нови технологии / решенија во својот домен на
работа, учествува во планирањето и изработката на стандардите за програмирање;
-Ги анализира постоечките процеси од доменот на сопствената одговорност и дава предлози
за редизајн / оптимизација на процесите и апликациите во соработка со сопствениците на
процесите.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 27.06.2018 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за избор на директор на Комерцијална Банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје објавува Оглас за избор на Директор (Менаџер) на Филијала (лице со посебни права и одговорности) во Комерцијална Банка АД Скопје – Филијала Битола, со мандат од 2 години.

 

Потребни квалификации и способности:

 • Високо стручно образование со 240 ЕКТС кредити или VII-1 степен. Завршени додипломски или пост дипломски студии на Економски факултет се сметаат за предност,
 • Работно искуство од најмалку 6 години,
 • Пожелно, но не задолжително искуство од работење во банка во Р. Македонија,
 •  Познавање на прописите од областа на банкарство и/или финансии,
 • Познавање на правилата за добро корпоративно управување,
 • Висок личен интегритет и одговорност кон работата,
 • Менаџерски и лидерски способности,
 • Комуникациски, организациски и аналитички вештини, ориентираност кон клиенти, способност за тимска работа и професионално однесување,
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери.

 

Работното време:  40 часа неделно од понеделник до петок.

 

Почетна основна нето плата  56.160,00 денари

Огласот трае 8 (осум) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените критериуми потребно е да пратат кратка биографија (CV),  мотивациско писмо и копија од Диплома за завршено високо образование, на следната адреса: Сектор за човечки ресурси и општи работи, Комерцијална банка АД Скопје, Ул.Орце Николов бр.3, 1000 Скопје, или на e-mail адреса vrabotuvanje@kb.com.mk со назнака: “Oглас за вработување во Филијала Битола”

 

Лице за контакт: Меглена Димитрова тел: 3-168-412

 

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

На интервју ќе бидат повикани само апликантите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Огласот е објавен во АВРМ и истиот може да го побарате преку пребарувачот Google Chrome на web страната на АВРМ на следниот линк:

 

https://e-rabota.avrm.gov.mk/OglasSearch.aspx

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Комерцијална банка објави оглас за вработување на помлад соработник за платен промет во земјата и работа со население, во Филијала Струмица, 2 (два) извршитела на определено работно време од 12 месеци, со можност за продолжување на Договорот за вработување. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange