Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Капитал Банка АД Скопје

Објавено

на

Поради зголемен обем на работењето и со цел да ангажира квалитетен професионалец кој ќе добие шанса, преку тимска работа, да напредува во својата банкарска кариера  

 

 

Капитал Банка АД Скопје распишува

 

К О Н К У Р С

за пополнување на отворено работно место  Соработник  во Секторот за управување со ризици (Associate in Risk Management Sector)

 

Основни работни задолженија и одговорности:

 • Проценка на ризичен профил на клиенти – правни и физички лица, 
 • Изработка на извештаи за кредитната способност на клиентот во однос на бараниот кредитен производ (Risk opinion),
 • Контрола и активно следење на процесот на одобрување кредитни изложености на клиенти – правни лица, 
 • Изработка на  извештаи за следење на изложеност на кредитен ризик  кон клиенти – правни лица (на ниво на поединечен клиент, група поврзани лица, на ниво на вкупно кредитно портфолио),
 • Утврдување на ризичната класификација на клиентите во согласност со законската регулатива на НБРМ, 
 • Учество во дефинирање, контрола и ревидирање на интерните лимити на изложеност по основ на кредитниот  ризик, 
 • Учество во изработка и давање препораки за развој на интерни методологии, модели и процедури во областа на оценка, следење и управување со  кредитниот ризик,
 • Учество во активностите поврзани со проценка и мерење на адекватноста на капиталот во согласност со важечката регулатива  (CAR, ICAAP, Stress testing).

 

Услови – Образование и дополнителни знаења:

 • ВСС- Економски факултет, 
 • Најмалку 3 (пожелно е 5) години работно искуство во банка од кои најмалку  2 години работно искуство во Организациска единица за управување со кредитен ризик,
 • Познавања на проценка на кредитната способност на правни лица (анализа на финансиските извештаи, изработка на проекции, квантитативна и квалитативна анализа),
 • Познавање и континуирано следење на банкарската и особено на супервизорската законска регулатива на НБРМ,
 • Активно знаење на англискиот јазик (пишан и говорен),  
 • Работно познавање на Microsoft Office пакетот, Internet, 
 • Дополнителни курсеви, обуки и препораки се сметаат за предност. 

 

Очекувани способности, персонални карактеристики:

 • Аналитичност и систематичност, 
 • Организациски вештини, 
 • Креативност и комуникативност, 
 • Позитивен став, 
 • Професионалност, доверливост и одговорност, 
 • Посветеност на работата, 
 • Способност за индивидуална и тимска работа,
 • Лидерски способности.

 

На избраниот кандидат му се нудат привлечни финансиски услови, како и професионално, динамично работно опкружување со можност за изразување на сопствената креативност, можност за усовршување и напредување.

 

Сите заинтересирани кандидати треба да ја достават својата кратка биографија и мотивациско писмо на следната електронска пошта: jobs@capitalbank.com.mk најдоцна до 30.11.2017 година.

 

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка а.д. Битола за раководител на Служба платен промет во земјата

Објавено

на

Службата за човечки ресурси на Стопанска Банка а.д. Битола за потребите на Секторот за процесирање, Служба за платен промет во земјата, објавува

ОГЛАС
за ангажирање еден (1) извршител на работното место раководител.
(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка а.д. Битола за раководител на секторот за процесирање

Објавено

на

Службата за човечки ресурси на Стопанска банка а.д. Битола за потребите на Секторот за процесирање, Служба за администрација и евиденција на депозити, објавува

ОГЛАС
за ангажирање еден (1) извршител на работното место раководител. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка а.д. Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за големи клиенти, објавува оглас за ангажирање еден (1) извршител на работното место самостоен стручен соработник 2 за работа со големи клиенти.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 •   Економски факултет,
 •   Најмалку 3 (три) години работно искуство во банка,
 •   Задолжително познавање на официјалниот јазик на РМ,
 •   Одлично познавање на англиски јазик,
 •   Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),Лични карактеристики и вештини потребни за работното место
 • Работливост,
 • Личен интегритет,
 • Доверливост,
 • Способност за работа под притисок и во кратки рокови,
 • Toчност,
 • Комуникативност,
 • Креативност,
 • Добри организациски вештини,
 • Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспсотавување односи со персоналот,
 • Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,
 • Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,
 • Иницијативност и способност да дава нови идеи,
 • Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да се почитуваат поставените рокови и цели,
 • Способност за медијаторство,
 • Способност за презентација,
 • Работа на компјутер,
 • Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

 1. Се грижи за остварување на поставените цели, го следи исполнувањето на планот, резултаите од работењето и споредба со планските задачи,
 2. Се грижи коминтентите, другите служби во банката, и претпоставените да ги добијат потребните информации на време,
 3. Одговорен е за работењето на клиенти кои согласно критериумите за сегментација на клиентите спаѓаат во категоријата, на големи клиенти спрема својата изложенст, депозити или промет во денарскиот или девизиот платен промет, како и согласно билансната сума и вкупните остварени приходи согласно годишните финансиски извештаи,
 4. Анализира кредитни барања, оценка на обезбедувањето, во согласност со политиките и процедурите на банката,
 5. Ги следи пласманите, и подмирувањето на обврските на клиентите,

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Млечен Скопје, со договор на неопределено време, со полно работно време од 8 до 16 часот и нето плата од 43.000,00 денари.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „За самостоен стручен соработник 2 за работа со големи клиенти“.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange