Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Капитал Банка АД Скопје

Објавено

на

Поради зголемен обем на работењето и со цел да ангажира квалитетен професионалец кој ќе добие шанса, преку тимска работа, да напредува во својата банкарска кариера  

 

 

Капитал Банка АД Скопје распишува

 

К О Н К У Р С

за пополнување на отворено работно место  Соработник  во Секторот за управување со ризици (Associate in Risk Management Sector)

 

Основни работни задолженија и одговорности:

 • Проценка на ризичен профил на клиенти – правни и физички лица, 
 • Изработка на извештаи за кредитната способност на клиентот во однос на бараниот кредитен производ (Risk opinion),
 • Контрола и активно следење на процесот на одобрување кредитни изложености на клиенти – правни лица, 
 • Изработка на  извештаи за следење на изложеност на кредитен ризик  кон клиенти – правни лица (на ниво на поединечен клиент, група поврзани лица, на ниво на вкупно кредитно портфолио),
 • Утврдување на ризичната класификација на клиентите во согласност со законската регулатива на НБРМ, 
 • Учество во дефинирање, контрола и ревидирање на интерните лимити на изложеност по основ на кредитниот  ризик, 
 • Учество во изработка и давање препораки за развој на интерни методологии, модели и процедури во областа на оценка, следење и управување со  кредитниот ризик,
 • Учество во активностите поврзани со проценка и мерење на адекватноста на капиталот во согласност со важечката регулатива  (CAR, ICAAP, Stress testing).

 

Услови – Образование и дополнителни знаења:

 • ВСС- Економски факултет, 
 • Најмалку 3 (пожелно е 5) години работно искуство во банка од кои најмалку  2 години работно искуство во Организациска единица за управување со кредитен ризик,
 • Познавања на проценка на кредитната способност на правни лица (анализа на финансиските извештаи, изработка на проекции, квантитативна и квалитативна анализа),
 • Познавање и континуирано следење на банкарската и особено на супервизорската законска регулатива на НБРМ,
 • Активно знаење на англискиот јазик (пишан и говорен),  
 • Работно познавање на Microsoft Office пакетот, Internet, 
 • Дополнителни курсеви, обуки и препораки се сметаат за предност. 

 

Очекувани способности, персонални карактеристики:

 • Аналитичност и систематичност, 
 • Организациски вештини, 
 • Креативност и комуникативност, 
 • Позитивен став, 
 • Професионалност, доверливост и одговорност, 
 • Посветеност на работата, 
 • Способност за индивидуална и тимска работа,
 • Лидерски способности.

 

На избраниот кандидат му се нудат привлечни финансиски услови, како и професионално, динамично работно опкружување со можност за изразување на сопствената креативност, можност за усовршување и напредување.

 

Сите заинтересирани кандидати треба да ја достават својата кратка биографија и мотивациско писмо на следната електронска пошта: jobs@capitalbank.com.mk најдоцна до 30.11.2017 година.

 

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг.

 

Банки

Оглас за вработување во Охридска Банка Сосиете Женерал

Објавено

на

Придружете се кон успешниот тим на професионалци, посветен кон издигнување на Охридска банка Сосиете Женерал во референтна банка во односите со клиентите. Оваа цел може да се оствари само со вистинските луѓе и со вистинскиот тим – преку заедничка работа и градење на тимскиот дух. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Стопанска Банка вработува Директор на филијалите во Охрид и Струга

Објавено

на

Директорот на Филијалата, како претставник на Банката во локалната заедница за примарна цел има обезбедување високо ниво на услуга и соработка со клиентите. Во своето делување Директорот пред се, се раководи од законската регулатива и интерните процедури во доменот на работењето на Банката. Се грижи за работната атмосфера и делува кон зголемување на ефикасноста и ефективноста на тимот. Раководи со свој личен позитивен пример и го поттикнува тимот за лична надградба, но и за иницијативност во подобрување на целокупното работење во Филијалата и споделување на информации за пазарните движењата во окружувањето. Одговорен е за воспоставување на редот во Филијалата. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.

Банката вработува “РЕФЕРЕНТ ЗА РИЗИК” во Служба за управување со ризици и нефункционални
кредити. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange