Connect with us

Државна администрација

Оглас за вработување во Државната комисија за спречување на корупција

Објавено

на

Државната комисија за спречување на корупцијата објавува оглас за вработување на едно лице преку засновање на работен однос на определено време во траење до 31 декември 2016 година за следново работно место:

 

1. Соработник Администратор за информатичка технологија, Одделение за општи и административни работи, Сектор за програми, аналитика, меѓународна соработка и административни работи 1 извршител.

Потребни квалификации

Образование:

Информатика или Компјутерска техника и информатика, најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

Работно искуство:

Најмалкуедна години работно искуство во струката.

Дневно работно време 8 часа (08:30 16:30), неделно работно време 40 часа; Основна нето плата 22. 700, 00 денари.

Повеќе податоци за работните должности на лицата кои ќе работат во Државната комисија за спречување на корупцијата на работните места за кои е распишан огласот може да се најдат во Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата објавен на следниот линк.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

– Своерачно потпишана пријава за работното место за кое се пријавуваат;

– Кратка биографија CV со задолжително наведен контакт телефон и адреса;

– Доказ за бараното работно искуство;

– Фотокопија од свидетелство за завршен степен на образование кое се бара за работното место и

– Копија од уверение за државјанство.

Потребната документација да се достави во затворен коверт на следнава адреса ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ул. „Даме Груев” бр. 1, 1000 Скопје (со назнака „за оглас за вработување” Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат преку архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата или со препорачана пратка по пошта. Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и во утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаатза ненавремени и некомплетни и истите нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е 8 (осум) дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат (не сметајќи го денот на самото објавување), односно најдоцна до 25. 10. 2016 година (вторник).

По селекцијата на пријавите, кандидатите кои имаат уредна документација ќе бидат повикани на интервју во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе изврши избор во рокот пропишан согласно со член 23 став 2 од Законот за работните односи. Лице за контакт: м-р Николина Тарчуговска Милошевска Телефон: 02/3215377 email: nikolina@dksk.org.mk  

Краен рок за пријавување: 25.10.2016 година

Државна администрација

Оглас за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта

Објавено

на

Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на работници на определено време (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување во МАНУ – плата 44.702 денари

Објавено

на

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) врз основа на член 23 од Законот за работни односи објавува

КОНКУРС
за избор на Секретар на Секретаријатот на МАНУ (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Оглас за вработување на директор на Централен регистар на РМ

Објавено

на

Врз основа на член 6 од Законот за Централен регистар на РМ (Службен весникна Р. Македонија 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), а во врска со Решението на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија број, 02013/6 од
2. 2. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува: (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange