Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка АД Скопје го зголеми профитот за 61,5%!

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2017-та година, прилагодувајќи го тековното работење на економските и пазарните услови во земјата. Банката, во првиот квартал од 2017-та година ги оствари сите планирани оперативни и финансиски цели, при што зачувана е високата ликвидност, стабилност и солвентност на Банката, покажува финансискиот извештај објавен на Македонска Берза.

 

Нето добивката на Банката заклучно со 30.06.2017 година изнесува 929.740 илјади МКД и е повисока за 61,5% во однос на истиот период од 2016 година.

Нето каматните приходи, заклучно со 30.06.2017 година се повисоки за 6,7% споредено со истиот период од претходната година, при што приходите од камати се пониски за 1,1%, главно поради пониска состојба на кредити од нефинансиски правни лица, додека расходите по камати се пониски за 24,7%.

Нето приходите од провизии се повисоки за 4,8%, при што приходите од провизии се зголемени за 7,7% како резултат на остварен пораст во доменот на картичното работење (зголемен број на трансакции на ПОС терминали), повисоки приходи од платен промет во земјата, повисоки приходи од зголемениот број на корисници на трансакциски сметки, електронско банкарство и лично банкарство, како и повисоки приходи од провизии од продажба на полиси. Расходите за провизии се повисоки за 14,0%, главно поради повисоки расходи од провизии за меѓубанкарско порамнување од картично работење при зголемен промет со картички и повисоки расходи за денарски и девизен платен промет.

Останатите некаматни приходи изнесуваат 134.094 илјади МКД и се пониски за 16,5% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните приходи од работење изнесуваат 2.040.467 илјади МКД и се повисоки за 4,3% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните оперативни трошоци изнесуваат 886.427 илјади МКД и се пониски за 12,6% во однос на истиот период претходната година. Трошоците за вработени се пониски за 1,4%, трошоците за амортизација се повисоки за 15,4% поради инвестиции во софтверски решенија за модернизација и надградување на процесите во Банката во изминатата година, додека останатите расходи од дејност се пониски за 24,2% во однос на истиот период од претходната година.

Заклучно со 30.06.2017 година, беа издвоени Исправки на вредноста на финансиските средства, во износ од 102.677 илјади МКД, што е помалку за 62,9% споредено со истиот период од претходната година, што соодветствува на структурата и на квалитетот на пласманите на Банката. Исправките на вредност на нефинансиски средства изнесуваа 35.723 илјади МКД и се пониски за 11,0% во однос на истиот период 2016, поради помали трошоци за оштетувања на нефинансиските средства во 2017 година.

Домашни банки

Стопанска банка АД Скопје ги продаде побарувањата од Фени Индустри

Објавено

на

Стопанска банка АД Скопје на 13.03.2018 година склучи договор за продажба на своите побарувања од “ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци во стечај” во вкупен износ од 921.839.342,00 денари. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална Банка АД Скопје склучи договор за продажба на своитe побарувања од Фени Индустри

Објавено

на

Комерцијална Банка АД Скопје на ден 13.03.2018 година склучи договор за продажба на своите побарувања од “ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци во стечај” во вкупен износ од Ден 1.495.913.713,00. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Официјално: НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје го продадоа НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје на Сава Ре

Објавено

на

Денес, 13-ти март 2018 година, НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје согласно договорот со реосигурителната компанија Сава Ре д.д. Љубљана, за продажба на 100% од акциите на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје кој беше склучен на 12-ти декември 2017 година, извршија продажба на 100% од акциите на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје на реосигурителната компанија Сава Ре д.д. Љубљана. НЛБ д.д. Љубљана, поседуваше 51% од акциите додека НЛБ Банка АД Скопје поседуваше 49% акции во НЛБ Нов пензиски фонд. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange