Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка АД Скопје го зголеми профитот за 61,5%!

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2017-та година, прилагодувајќи го тековното работење на економските и пазарните услови во земјата. Банката, во првиот квартал од 2017-та година ги оствари сите планирани оперативни и финансиски цели, при што зачувана е високата ликвидност, стабилност и солвентност на Банката, покажува финансискиот извештај објавен на Македонска Берза.

 

Нето добивката на Банката заклучно со 30.06.2017 година изнесува 929.740 илјади МКД и е повисока за 61,5% во однос на истиот период од 2016 година.

Нето каматните приходи, заклучно со 30.06.2017 година се повисоки за 6,7% споредено со истиот период од претходната година, при што приходите од камати се пониски за 1,1%, главно поради пониска состојба на кредити од нефинансиски правни лица, додека расходите по камати се пониски за 24,7%.

Нето приходите од провизии се повисоки за 4,8%, при што приходите од провизии се зголемени за 7,7% како резултат на остварен пораст во доменот на картичното работење (зголемен број на трансакции на ПОС терминали), повисоки приходи од платен промет во земјата, повисоки приходи од зголемениот број на корисници на трансакциски сметки, електронско банкарство и лично банкарство, како и повисоки приходи од провизии од продажба на полиси. Расходите за провизии се повисоки за 14,0%, главно поради повисоки расходи од провизии за меѓубанкарско порамнување од картично работење при зголемен промет со картички и повисоки расходи за денарски и девизен платен промет.

Останатите некаматни приходи изнесуваат 134.094 илјади МКД и се пониски за 16,5% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните приходи од работење изнесуваат 2.040.467 илјади МКД и се повисоки за 4,3% во однос на истиот период претходната година.

Вкупните оперативни трошоци изнесуваат 886.427 илјади МКД и се пониски за 12,6% во однос на истиот период претходната година. Трошоците за вработени се пониски за 1,4%, трошоците за амортизација се повисоки за 15,4% поради инвестиции во софтверски решенија за модернизација и надградување на процесите во Банката во изминатата година, додека останатите расходи од дејност се пониски за 24,2% во однос на истиот период од претходната година.

Заклучно со 30.06.2017 година, беа издвоени Исправки на вредноста на финансиските средства, во износ од 102.677 илјади МКД, што е помалку за 62,9% споредено со истиот период од претходната година, што соодветствува на структурата и на квалитетот на пласманите на Банката. Исправките на вредност на нефинансиски средства изнесуваа 35.723 илјади МКД и се пониски за 11,0% во однос на истиот период 2016, поради помали трошоци за оштетувања на нефинансиските средства во 2017 година.

Домашни банки

Адора го зголеми своето учество во Комерцијална Банка

Објавено

на

Комерцијална банка извести дека во изминатиот период преку берзански транскации правното лице Адора Инженерниг се стекна со дополнителни акции издадени од Комерцијална банка.

Во моментов. заклучно со 20.07.2018 година, заедно со поврзаните акции од претходните купувања има учество од 10,1% во основната главнина на Комерцијална банка, пишува во соопштението на берза.

 

Продолжи со читање

Домашни банки

Изложбата „Играчки и роботи “ – дел од Скопско лето 2018 се отвора во НЛБ Галерија

Објавено

на

Во рамки на „Скопско лето“ 2018, на 20.7.2018 година со почеток од 20.30 часот во НЛБ Галеријата ќе биде отворена изложбата „ИГРАЧКИ И РОБОТИ КАКО ЛИКОВНА ИНСПИРАЦИЈА“. Идеен творец на постојката е академскиот скулптор и сликар Лепосава Милошевиќ Сибиновиќ – Лепа од Србија, а изложените дела се од 94 автори од целиот свет.

Милошевиќ Сибиновиќ која гостува благодарение на соработката со ДЛУМ вели: „Човечката потреба за играње, стара колку и човекот, е поврзана со разни предмети, од едноставни, пронајдени во животната средина, до комплексни современи електронски уреди. Играчките се неразделен предмет при растењето кои најмногу го задржуваат детското внимание. 

Во исто време, тие се културен показател за животната средина и времето во кое биле (постоеле) или се се уште актуелни. Малиот човек се идентификува со својот омилен предмет, а честопати во подоцнежните години го чува како симбол на вечен спомен од детството.

Во директен контакт со играчките, се стекнува искуство и вештина, се развива имагинацијата, негува желбата за надминување на пречките, се поттикнува натпреварувачкиот дух но и креативен потенцијал. Сето ова од суштинско значење за разбирање на емоционална и психолошка состојба на детето, за подоцна да станат „потпорен столб” во животот и неговото создавање. Детската игра, длабоко врежаниот запис, исфилтриран низ призма на авторски размислувања, преточен на интригантен материјал како што е пергаментот.
Користејќи ги класичните ликовни медиуми: цртеж, графика, сликарки и комбинирани техники, голем број учесници ги “развиле” своите филмови со посебен емотивен набој, што резултира со интересни визуелни рефлексии. Книги, реализирани од различни авторски поетики, блиски на детскиот начин на гледање на нештата, преку реалистични сцени, асоцијативни па се до најапстрактни.“

Продолжи со читање

Домашни банки

Најповолна провизија за НЛБ Интергрупациските плаќања за правни лица

Објавено

на

НЛБ Банка ги намали провизиите за правни лица за меѓународни девизни плаќања во рамки на банките членки на НЛБ Групацијата (Словенија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,Косово, Република Српска). Провизијата за Лоро и Ностро дознаки изнесува 5 ЕУР (SHA/BEN опција) , додека провизијата за Ностро дознаки со OUR опција е намалена и изнесува 10 ЕУР.

 

Овие провизии се со важност до 30.06.2019 година и се однесуваат за електронски плаќања извршени помеѓу банките во рамки на НЛБ Групацијата, без разлика на износот на трансакцијата и без SWIFT трошоци.

 

Повеќе информации клиентите можат да добијат во најблиската експозитура на Банката, на контакт телефон 02 / 15 – 600 или на следниот линк.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange