Connect with us

НБРМ

НБРМ: Нема промени на каматните стапки на кредитите и депозитите во јуни

Објавено

на

Каматните стапки на вкупните кредити и вкупните депозити во јуни 2017 година останаа непроменети во однос на претходниот месец, на ниво од 6,0% и 1,6%, соодветно, покажуваат податоците на НБРМ.

Во јуни годинава, банките и штедилниците новите кредити ги одобруваа по просечна каматна стапка од 5,2%, намалена за 0,3 п.п. во однос на минатиот месец. 

Каматната стапка на новопримените депозити забележа месечно зголемување од 0,1 п.п. и изнесува 1,5%.

 

Стапката на новоодобрени кредити на корпоративниот сектор на месечна основа изнесува 5,0%, што претставува надолна промена од 0,4 п.п. во однос на претходниот месец. Во однос на јуни 2016 година, оваа каматна стапка е пониска за 0,8 п.п.Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во јуни забележа месечно намалување од 0,1 п.п., и изнесува 5,5%. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа пад од 0,6 п.п..

Oд март годинава, каматните стапки на вкупно примените депозити од корпоративниот сектор, се одржуваат на нивото од 2,0%. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,1 п.п.. Споредено на месечна основа, просечната каматна стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор во јуни оствари минимален раст од 0,1 п.п. и изнесува 1,2%. 

 

Каматната стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата остана непроменета во однос на претходниот месец, на ниво од 6,5%. Во однос на јуни 2016 година, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..

Во јуни, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна каматна стапка од 5,7%, што претставува месечно намалување од 0,1 п.п.. 

Трет последователен месец каматната стапка на вкупните депозити од домаќинствата, изнесува 1,5%, додека на годишна основа, оваа каматна стапка забележа пад од 0,3 п.п..

Просечната каматната стапка на новопримените депозити од домаќинствата, четврт месец по ред се задржува на ниво од 1,6%. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележана надолна промена од 0,3 п.п..

 

НБРМ

НБРМ го стимулира кредитирањето со намалувањето на каматната стапка на благајнички записи на 3%

Објавено

на

На 13 март 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Бик“

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Бик” од серијата „Хороскопски знаци” („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/18). (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Комитетот за финансиска стабилност заклучи: “Ризиците во банкарскиот систем се минимални”

Објавено

на

Денес се одржа петтата седница на Комитетот за финансиската стабилност, на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции. Комитетот се одржа во услови на нормално функционирање на финансискиот систем без било какви потреси, при што во рамките на неговите надлежности за состанување во вакви услови определени со Меморандумот за соработка за одржување на финансиска стабилност и управување со финансиска криза во Република Македонија, на денешната седница се разменија информации за тековните движења во банкарскиот систем на Република Македонија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange