Connect with us

Интервјуа

Интервју со адвокат Маја Ристова: Банкарите најмногу се жалат на “вертикален” мобинг

Објавено

на

Разговараме со адвокат Маја Ристова, магистер по правни науки, адвокат и менаџер на Адвокатската канцеларија “Ристова”. За многумина е препознатлива како експерт во областа на заштита од вознемирување на работното место (мобинг), поради нејзиното завидно искуство во оваа проблематика. Во оваа област била правен советник во Канцеларијата за помош и едукација на жртвите на мобинг при Сојузот на синдикатите на Р.Македонија, а подоцна и тренер и обучувач на национални и меѓународни работилници за мобинг, дел од работната група за изработка на посебниот Закон за заштита од вознемирување на работното место, учесник на бројни тренинзи во земјата и во странство. Денес сеуште тренира и едуцира институционален кадар и правно застапува жртви на мобинг.

 

При разговорот, адвокат Маја Ристова ни одговори на неколку прашања кои ќе им бидат од голема корист на граѓаните.

 

Банкарство: Во нашата законска регулатива може да се забележат две дефиниции за мобингот. Зошто е тоа така и која е вистинската дефиниција т.е. што всушност значи мобинг?

 

МAJA РИСТОВА: До донесување на посебен Закон за заштита од вознемирување на работното место, во мај 2013 година, мобингот беше, и сеуште е, регулиран во Законот за работните односи, кој овој термин го дефинира/ше како психичко вознемирување на работното место, кое се повторува и трае најмалку во период од 6 месеци…Со донесувањето на посебниот закон, мобингот има пошироко дефинирање и тоа како психичко и/или полово вознемирување на работното место, за кое не е предвидена временска рамка за повторување и траење (што не беше случај претходно), а претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност, пониженост, чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место.

Така, точно е дека од 2013 година постојат две дефинирања на мобингот, кои во мал, но значителен дел, меѓусебно се разликуваат. Тоа е поради неусогласеност на законската регулатива, односно недонесување измени во овој дел на Законот за работните односи. Меѓутоа, од причини што постои lex specialis закон, постапките од оваа материја исклучиво се иницираат врз основа на Законот за заштита од вознемирување на работното место, за кој кажавме претходно дека мобингот го препознава во две форми, како психичко и полово вознемирување, за кое не е потребен временски период на повторување и траење за да може да кажеме дека се работи за мобинг.

 

Банкарство: Долги години се занимавате со оваа проблематика, па Ве молам кажете ни дали сте имале случаи на мобинг во финансиските институции и ако одговорот е позитивен, на што најмногу се жалат жртвите?

 

МAJA РИСТОВА: Првите искуства во оваа проблематика почнав да ги стекнувам како Комисиски член во Канцеларијата за помош и едукација на жртвите на мобинг, која беше дел од Синдикатот на финансиски дејности на Македонија во ССМ. Ова подразбираше дека, како Kомисија, во прв план бевме достапни за членовите на овој Синдикат, односно вработени лица во финансиските институции.

Лицата кои бараа и сеуште бараат помош се жалеа на т.н. “вертикален” мобинг или вознемирување од страна на претпоставените, поради доделувањена прекувремени работни задачи со кратки рокови за извршување, изолирање, често и тенденциозно прераспоредување, исклучување од тековни настани, особено од обуки за доусовршување и доквалификација, пуштање афери и полувистини пред останатите колеги и надворешни соработници и сл.

 

Банкарство: Што ги советувате овие лица? Кои механизми да ги превземат за да се заштитат?

 

МAJA РИСТОВА: Секогаш советувам споровите да се решаваат вонсудски, доколку истото е можно. Законот за заштита од вознемирување на работното место, освен писменото предупредување кое се упатува до вознемирувачот, предвидува и постапка за посредување, која е интерна, брза и ефтина можност за разрешување на овие ситуации. Преку оваа постапка жртвата нема да трпи дополнителни неизвесности и вознемирувања кои произлегуваат од судската постапка, а настанатиот спор ќе остане во кругот на работната организација. Секако дека доколку нема интерес за постапката за посредување или доколку истата е неуспешна, многу подобро е жртвата да побара судска заштита отколку да се откаже и помири со тоа што е вознемирувана.

 

Банкарство: Кои докази се потребни за иницирање на постапка за заштита од мобинг?

 

МAJA РИСТОВА: Смс пораки, мејлови, поднесоци, медицинска документација, мобинг дневник, преписки од мобилни апликации, сведоци, се докази кои може да се употребат во овие постапки. Важно е да напоменам дека со овие докази потребно е само да се стори веројатно постоењето на вознемирување на работното место, додека пак во текот на судската постапка товарот на докажување е на страната на тужениот, односно вознемирувачот е оној кој докажува дека не вознемирувал.

 

Банкарство: Како би се охрабриле жртвите да го кренат гласот против вознемирувачот? Постои ли некаква заштита за овие лица кога започнуваат постапка?

 

МAJA РИСТОВА: Да, законодавецот размислувал во оваа насока, па затоа во член 28 и член 30 од посебниот закон го предвидел истото. Така, ако на вработениот кој смета дека е изложен на вознемирување на работното место, според мислењето од овластена здравствена установа која врши дејност медицина на трудот, му е нарушена здравствената состојба поради вознемирување на работното место, работодавачот е должен до завршување на постапката за заштита од вознемирување на работното место, вработениот привремено да го премести во друга работна просторија. Исто така, поведувањето на постапка за заштита од вознемирување на работното место, како и учеството во таа постапка како сведок, не може да биде основ за ставање на вработениот во понеповолна положба во поглед на остварување на правата и обврските од работен однос, поведување на постапка за утврдување на дисциплинска, материјална и друга одговорност на вработениот, откажување на договорот за вработување, односно престанок на работниот однос на вработениот од деловни причини, во рок од две години од денот кога е поведена постапката за заштита од вознемирување  или од денот кога учествувал како сведок во постапка за заштита од вознемирување на работното место.

 

Банкарство: На крајот, што би ги посоветувале нашите читатели, во случај да бидат вознемирувани на работното место?

 

МAJA РИСТОВА: Секој кој мисли дека е жртва на вознемирување на работното место, потребно е најпрвин да се осигури дека навистина се работи за вознемирување. Тоа може да го направи ако се информира и консултира со стручни лица. Да ги чува и дополнително прибира докази за вршеното вознемирување. Да се обиде да разговара со вознемирувачот или претпоставениот на вознемирувачот, доколку има. Да побара помош од Секторот за управување на човечки ресурси и/или Синдикат, ако е член. Да иницира вонсудска и/или судска постапка, или било што друго да направи, но во никој случај да не молчи и трпи психолошки терор.

Интервјуа

ИНТЕРВЈУ Букет Геречџи: Халкбанк е лидер во воведувањето нови технологии на банкарскиот пазар во Македонија

Објавено

на

На почетокот на тековната 2019 година, се обраќаме до банките во Република Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

ИНТЕРВЈУ со проф. д-р. Драгољуб Арсовски, Претседател на Управен Одбор на ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

На почетокот на тековната 2019 година, се обраќаме до банките во Република Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Груевски ќе работи во Унгарската народна банка?

Објавено

на

Избеганиот експремиер и пратеник, сегашен азилант Никола Груевски во Будимпешта даде ексклузивно интервју за телевизија Сител, кое го водеше новинарката Славица Арсова. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange