Connect with us

Интервјуа

Интервју МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА – Раководител на Експозитура Прилеп во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

Разговараме со Марија Јорданова Илијеска, Раководител на експозитура Прилеп во Шпаркасе Банка Македонија. Марија е родена на 04.10.1982 во Кочани. Основно и средно образование завршува во Кочани, потоа продолжува на Економскиот факултет во Прилеп, на отсек Маркетинг Менаџмент и се стекнува со титулата магистар по меѓународна економија и бизнис исто така на Економскиот факултет во Прилеп.

 

Своето работно искуство го започнува во 2006 година на Економскиот факултет во Прилеп како демонстратор по пари и банкарство, банкарски менаџмент, меѓународна економија и маркетинг. Во 2008 година започнува да работи во Стопанска Банка АД Скопје во областа кредитирање на население, за подоцна да биде промовирана во Раководител, функција на која останува до 2014 година. Од 2014 година Марија работи во Шпаркасе Банка Македонија.

 

Банкарство: Каква е поставеноста на работните обврски во една современа банкарска експозитура? Дали вработените се специјализираат за кредитирање на население, правни лица, девизнен платен промет…или современото банкарство наложува секој вработен да биде запознаен со целокупното работење на експозитурата?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Една од основните цели на нашите вработени е покрај познавањто на работните задачи на позицијата за која што се дефинирани е и располагање со основни информации за останатите производи во Банката. Ова кажува дека улогата на секој вработен е да ги согледа потребите и барањата на клиентите со тоа што покрај традициналните услуги кои што би им ги понудиле би им дале и врвна финансиска услуга и совет. На овој начин клиентот може да го одбере најдобриот производ и услуга кој што одговараат на неговите можности и потреби со што на еден шалтер би добиле информација која што ќе им заштеди време. Тимот на Експозитурата е млад и амбициозен, тим кој што постојано го акумулира искуството и знаењето и со својата посветеност и енергија го потврдуваат фактот дека работат и постојат за клиените.

 

Банкарство: Шпаркасе Банка Македонија нуди исклучително атрактивни производи. Дали понудата на конкурентни каматни стапки и преференцијални услови овозможува придобивање на нови клиенти?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Да, едни и еднинствени сме на пазарот со палета производи кои што ги имаме и можеме да ги понудиме на финансискиот пазар. Би навела некои од нив, а тоа се потрошувачкиот кредит без хипотека и жиранти до МКД 1.200.000,00 обезбеден со полиса за животно осигурување со 5,5% каматна стапка фиксна во првата година, станбени кредити со фиксна каматна стапка од 8 години и максимален рок на отплата до 15 години, како и понудата за кредитни картички со 6% камтна стапка фиксна во првата година на отплата и лимит до 4 плати и можност за плаќање на рати без камата, која ќе стартува од 01.12.2016 година. Покрај кредитните производи можат да се наведат и некредитни производи кои се дел од банкарското работење и интензивно се барани и користени од страна на нашите клиенти. Овде можам да ги наведам бесплатните дебитни картички Maestro / Visa Electron / Master Card Debit кои што се единствени и препознатливи по можноста за повлкување готовина без провизија од банкоматите на членките на Шпаркасе и Ерсте Групацијата: Србија, Хрватска, Босна и Херцговина, Црна Гора и Австрија, како и S-Токен – електронско банкарство за вршење на онлајн-плаќањата.

Шпаркасе Банка воведе нови иновативни банкомати, на кои клиентите можат да вршат депонирање на средства на нивната трансакциска сметка или кредитна картичка, или пак да ја искористите функцијата за менувачко работење. Со овие банкомати клиентите го заштедуваат своето време и ги избегнуваат редиците за чекање на шалтерите. Ваков тип на иновативни банкомати имаме поставено и во просториите на експозитурата во Прилеп.

Со овие атрактивни производи Шпаркасе Банка е исклучително препознатлива банка која најдобро ги разбира и задоволува финансиските потреби на населението и компаниите во Република Македонија со кое се овозможува привлекување на нови и задржување на постоечките клиенти. Притоа, секој клиeнт во зависност од неговиот рејтинг може да ја добие најповолната каматна стапка, додека Банката ќе му посвети посебно внимание за да му обезбеди производ и услуга согласно неговите потреби. Ова е поволен период на инвестирање од аспект на каматните стапки доколку и намената на средствата е оправдана бидејќи каматните стапки во споредба со минатото се на најниско ниво и секој може да го реализира својот план независно дали се работи за инвестирање во сопствената иднина како: школување, реновирање, купување на стан/куќа и сл. или капитални инвестиции на компаниите во насока на зголемување или проширување на сопствените капацитети или обнова односно замена на постојниот машински или возен парк.

Банкарство: Најголема придобивка за една банка претставува задоволен клиент. Кои чекори ги преземате Вие како раководител на експозитурата во Прилеп со цел Вашите клиенти долгорочно да ги користат производите и услугите на Шпаркасе Банка Македонија?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Шпаркасе Банка со постојано прилагодување на барањата и потребите на клиентите создаде атрактивни и конкурентски производи. Нејзиниот пристап и однос кон клиентите, вниманието и дискретниот однос ја чинат големината на Банката и сум уверена дека Експозитурата во Прилеп е спремна и ги испорачува овие вредности. Да се води експозитура значи голема одговорност со цел ефикасна финансиска подршка за компаниите и населението и соодветно нивно насочување за користње на производи и услуги од кои долгорочно тие би имале бенифит и се задоволни заради условите на кредитирање. Шпаркасе Банка е банка која значи стабилност, сигурност, доверба, ефикасност, посветеност и општествена одговорност, водеќи се од начелото дека клиентите се секогаш во право, а ние сме тука да ги следиме и подржиме во нивните одлуки.

 

 

Банкарство: Воведовте пакет за млади, пакет за пензионери со пензија на први, имате атрактивна понуда за редовно вработени лица… Дали сметате дека портфолиото на производи на Шпаркасе Банка Македонија ги покрива потребите на сите категории клиенти без разлика на нивниот статус и возраст?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Основното мото на Шпаркасе Банка „Банка на вашето семејство“ ја отсликува вистинската продажна стратегија, која е насочена кон сите генерации, почнувајќи од најмалите со понудата за детско штедење со препознатливите маскоти Медо Штедо и Медена преку кои се едуцираат најмалите членови на семејството како да штедат за својата иднина, потоа Пакетот за млади кој е насочен кон младинците во семејството на возраст од 18 до 26 години да ги управуваат своите финансии во еден пакет, кој им овозможува да користат финансиски услуги, како бесплатна денарска дебитна картичка и да користат електронско банкарство, како и дополнителна можност да аплицираат и да користат кредит за школување, кредитна картичка и дозволено пречекорување без провизија за одобрување и најповолна каматна стапка од 5,5% за првата година.
Останатите членови на семејството можат да ги користат претходно споменатите кредитни производи како потрошувачки кредити, станбени кредити, хиотекарни кредити, дозволени пречекорувања, кредитни картичкии како и некредитните производи.
Пакетот за пензионери е наменет за сите приматели на пензија на трансакциска сметка во Шпаркасе Банка Македонија, кои со самото аплицирање за пакетот добиваат бесплатно користење на услугата „Пензија на 1 – ви“, која им овозможува примање на пензијата на секој први во месецот и можност да располагаат со средствата порано од останатите пензионери. Тие исто така имаат можност да аплицираат и за потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка од 7% во првата година и максимален износ до 300.000,00 мкд и вклучена полиса за животно осигурувње, бесплатна трансакциска сметка и дебитна картичка, траен налог, електронско банкарство.

 

Банкарство: Клиентите сакаат да уживаат ВИП статус во Банката и кон нивните потреби да пристапувате персонализирано. Со оглед на динамичниот начин на живеење и работење колку успевате да излезете во пресрет на барањата на клиентите?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Ние сме тука и секогаш постоиме за клиентите и сме во можност во секое време да одговориме на нивните потреби и барања. Пред се, клиентите не перцепираат како „пријатели“ од кои ќе добијат финансиски совет и услуга со која им овозможуваме на клиентите да заштедат време кое во современите услови ним најмногу им значи. Целта на Шпаркасе Банка е да се овозможи задоволување на желбата на клиентите за дискреција и контрола на времето, местото и информациите потрбени за вршење на банкарските активности. Просторот на самата Експозитура дозволува да секој клиент има дискретен и љубезен однос и примен од секој вработен со цел добивање на совет или вршење на трансакција во Банката, а при тоа и да се почувствува како вистински ВИП клиент. Мое мото е „Доколку се сака – се може“, а тоа значи дека доколку Ве исполнува самата работа и ја работите со љубов и покрај динамичниот начин на живот и со одлична организација може да им одговорите на потребите на клиентите, како и да се погрижите за одржување на задоволството кај самите вработени. Стратегијата на тимот на Шпаркасе Банка е капитализирање на вредностите на доверба, истовремено прифајќајки ги новите можности кое не разликува од останатите учесници во секторот.   

 

 

Банкарство: Тимската работа речиси секогаш генерира успех, но и конкуренцијата помеѓу вработените често носи позитивни резултати. Дали сметате дека интерната конкуренција во една експозитура на Банка влијае позитивно или негативно во секојдневното работење?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Голем број луѓе веруваат да се биде водач на тим и да се генерира успех значи да се биде во нешто прв, најголем и најмоќен. Но, водството во институциите има поинакво значење и смисла. Наједноставно кажано, водачот се дефинира како некој кој ги насочува настојувањата за остварувањето на целта во организацијата и како лице кое влијае на останатите луѓе да ја следат таа насока. Основна цел е да се создаде средина каде секој од тимот ќе знае каков придонес треба да даде и ќе се чувствува обврзан да ја заврши добро работата.
Конкуренцијата во едно општество е здрава работа, која што овозможува напредок, развој, ефикасност, при што истото доколку постои во една институција би довело до поголема транспарентност, подобри работни услови, поголема организираност, мотивираност, развој, одговорност, квалитет во извршувањето на работните обврски. Истото се случува и во нашето работење.  Сепак, ние сме една целина и за да има успех еден тим потребна е заедничка цел, јасни улоги и задачи, процедури за донесување одлуки, доверба помеѓу членовите. На овој начин секој треба да има улога во реализирањето на целите и во тимот да настапува од аспект на премисата „ЈАС ПОБЕДУВАМ-ТИ ПОБЕДУВАШ“ или „Мојата победа е Наша победа“.
Секој од вработените треба да поседува храброст, самоконтрола, чувство за праведност, сигурност во одлучувањето, успешност во планирањето, ведра личност, спремност да се прифати потполна одговорност, соработка, организациска култура. Поседувајќи ги овие карактеристики се влијае позитивно и врз работењето на Банката во целина.

Банкарство: За крај, зошто сметате дека клиентите би требало да ја одберат Шпаркасе Банка Македонија за своја матична Банка и што можеме да очекуваме од Шпаркасе Банка Македонија во следната година?

МАРИЈА ЈОРДАНОВА ИЛИЈЕСКА: Штаермеркише Шпаркасе е најголемата кредитна институција во југот на Австрија со 487 експозитури и регионални центри, околу 6.137 вработени и околу 2,4 милиони клиенти во Штаерска и Југоисточна Европа. Групацијата има долгорочна и одржлива стратегија на присуство во регионот, што ја прави Штаермеркише Шпаркасе стабилен и доверлив партнер. Шпаркасе Банка Македонија во моментов има 330 вработени, 28 експозитури и 51 банкомати низ целата држава. Ние сме дел од едно големо семејство чија примарна цел е со својот квалитет да ги унапреди своите услуги и да ги задоволи потребите на нашите клиенти. Со инвестициите во бизнисот и во вработените придонесуваме во развој на пазарот и економијата.
Ова се кажува зошто јас како клиент би ја одбрал Шпаркасе Банка. Во следната година може да се очекува зголемување на портфолиото на кредитни производи, нови модели на кредитирање и слично.

 

 

Интервјуа

Интервју со г-дин Бернд Ахац, член на Управниот одбор на Винер Лајф

Објавено

на

Г-динот Бернд Ахац, Член на Управниот одбор на Винер Лајф, со својот одличен менаџерски потенцијал и долгогодишното искуство во финансиите, успеа да внесе австриски шмек во компанијата која беше основана во 2010 година и за само неколку години од неа да создаде една од најдобрите и најпрепознатливи компании за животно осигурување во Р.Македонија, која во својата палета нуди широк спектар на производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин.

Своето образование г-дин Ахац го има стекнато на Универзитетот Алпен Адриа Клагенфурт во Австрија, каде се стекнал со титулата доктор на науки од областа на трговијата. Својата професионална кариера ја започна во 2000 година во Австрија како финансиски аналитичар во компанијата Флекстроникс, од областа на ЕМС (electronic manufacturing services) за Централна и Источна Европа (CEE). Стигнува до позицијата финансиски директор на Корпоративниот Центар за управување со ликвидност во регионот на Централна и Источна Европа, пред да одлучи да ја напушти компанијата.

Во 2005 година г-дин Ахац беше еден од одговорните менаџери за стартување банкарски и лизинг бизнис во Црна Гора за Хипо Алпе Адриа Груп.

На крајот на 2008 година, заедно со глобалната финансиска криза г-дин Ахац е прераспределен на позицијата CEO, а подоцна и CFO на Хипо Алпе Адриа Лизинг ООД во Софија, Бугарија.

Во мај 2010 година Ахац е дел од управниот одбор на  Хипо Алпе Адриа Лизинг Тов (ДОО) во Киев, а подоцна во 2011 како CFO e член на Хипо Алпе Адриа Лизинг ДООЕЛ.

Во 2012 година, трите земји беа ставени под капата на регионалниот менаџмент или кластер менаџмент HETA, каде г-дин Ахац ја извршуваше функцијата COO, заедно со претходно наведените работни позиции во соодветните локални компании.

Во последниот квартал од 2013 година, г-дин Ахац својот потенцијал го посветува на ВИНЕР ЛАЈФ VIG во Македонија и стапи на функцијата, како член на Управниот одбор, на позицијата која ја извршува и денес.

Поразговаравме со г-динот Ахац за енормниот раст на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на банкоосигурувањето, кое е се поактуелно во последниов период.

Банкарство: Во 2010 година беше основана осигурителната компанија Винер Лајф. Од тогаш па се до денес, компанијата бележи континуиран раст, како во пазарното учество, така и во оcигурителните производи и услуги кои ги нуди. Што ве разликува како компанија од конкуренцијата?

Бернд Ахац: Верувам дека прашањето што го поставивте е всушност клучното прашање кое секоја компанија мора да си го постави и да отпочне со работа со полна пареа. Нашата стратегија од самиот почеток беше да ги задоволиме клиентите со докажани услуги на највисоко ниво во индустријата. Не се водевме по актуелните понуди во земјата, туку можностите во меѓународната индустрија. Со други зборови, погледнавме во нашата групација за да ги идентификуваме производите и услугите кои добро функционираат и резултираа со високо задоволство кај корисниците. Направивме прилагодувања за да постигнеме совпаѓање со локалните потреби и соодветно ги имплементиравме производите.

Она што го научивме е дека во осигурителната индустрија, особено во индустријата за животно осигурување, каде што осигурувањето е многу лична работа, не само што се важни покриеноста и бројките,  туку и начинот на кој услугата може да се понуди. Почнувајќи од првата точка на продажбата, па се до плаќањето по доспевање или настанувањето на осигурен случај, целиот процес и ланец на услуги е важен.

На овој начин, бевме првата компанија која го понуди производот Лајф Инвест (Unit Linked) во Македонија. Овој производ, дизајниран по најсовремените стандарди, а сепак базиран на локален македонски фонд управуван од WVP , а од друга страна поседувајќи интернационални удели во портфолиото, беше одлично прифатен од страна на нашите клиенти.

Да заклучиме, нашата стратегија е да бидеме првиот двигател на пазарот и да ја отвориме вратата за меѓународните стандарди.

Банкарство: Во последно време се поактуелно е банкоосигурувањето. Вие како компанија, влеговте во стратешко партнерство со Шпаркасе Банка Македонија. Секој кој ќе подигне потрошувачки кредит од банката “С-план”, ќе добие животно осигурување сo штедна компонента. Ова е прв ваков производ на пазарот. Може ли накратко да ни ги објасните какви се бенефициите за клиентите од овој пакет?

Бернд Ахац: Банкоосигурувањето е еден од столбовите на нашата стратегија. На ова поле, всушност бевме предвреме на пазарот, бидејќи пазарот на почетокот се уште не беше подготвен. Сега производите на банкоосигурувањето се еден од најголемите двигатели на раст во осигурувањето на живот. Ние нудиме покриеност за потрошувачки и хипотекарни кредити. Се разбира, покрај тоа, целиот спектар на нашите производи може да се најде и во Шпаркасе банка, како што е 3Д класично животно осигурување, дополнително животно осигурување, семеен премиум како и останатите наши производи.

Се чини како логично правило за мене, дека секој пат во животот – без разлика дали со деловни или приватни напори – носење на одлука значи да се измери потенцијалниот ризик наспроти очекуваните придобивки. Општо земено, кога земаме заем во банка за да ги покриеме нашите приватни средства, како станови, автомобили и други добра за широка потрошувачка кои ни се потребни или ги посакуваме, отплатата на истите треба да се обезбеди. Ова е прашање кое не сакаме да го базираме на шпекулации, дали ќе може да се врати кредитот или не. Значи, мерките за спротиставување на секој ризик поврзан со него, имаат смисла.

Главно зборуваме за осигурување од ризик на прво место. Заедно со тоа, никој не сака да биде оптеретен со голем дел од бирократијата при купување на осигурување. Банкарските и осигурителни производи се нудат во one stop shop решение. Клиентот го прави целиот договор во банка. Ова е она што го прави банкарското осигурување толку погодно за клиентите.

Банкарство: Објаснете ни како корисникот всушност успева да заштеди пари со самата исплата на кредитот.

Бернд Ахац: Во право сте, С-план е првиот производ на македонскиот пазар, каде што заедно со покривањето на преостанатиот износ на кредитот, корисниците воедно заштедуваат пари. Ние сме исклучително горди на тоа, бидејќи тоа е прв пат на пазарот, еден производ да биде со двојна корист за клиентот! Во исто време ќе добиете покриеност на ризик и заштеда, прилагодено со Шпаркасе банка, нашиот сигурен партнер за соработка!

Основната идеја е да се комбинира ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума со мешовито осигурување на живот. Најдовме точка, каде комбинацијата на ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума и мешовито осигурување на живот со фиксна осигурена сума, се вкрстуваат во производ, каде што акумулираната заштеда за времетраењето на кредитот од банка покрива, во зависност од времетраењето и возраста на клиентот,  повеќе од реалната премија за осигурувањето на ризик.

Исто така, тука би сакал уште еднаш да истакнам една важна точка во врска со банкоосигурувањето. Банкоосигурувањето е најпријателски настроено кон клиентот, бидејќи целиот административен товар кој е на клиентот е преземен од страна на експертот во банката, било да е тоа консултација или е со користење на софтверски решенија кои водат кон фактот дека клиентите не треба два пати да одговараат на исто прашање. Едно место и договорот е склучен.

Како што може да видите,  технички производот не е лесно да се објасни со неколку зборови, но резултатот е. Тоа е најевтиниот начин да се купи животно осигурување со покриеност на ризик и заштеда во исто време!

Банкарство: Која е важноста еден граѓанин да има животно осигурување?

Бернд Ахац: За ова прашање како одговор би сакал да ја споделам мојата лична гледна точка. Животното осигурување покрива неколку работи за мене. Како прво, ме ослободува од оставање на товар на моите сакани во случај да ме нема. Јас имам осигурување кое ќе истече кога ќе наполнам 65 години. Во исто време, гледајќи во мојата иднина како пензионер, ме ослободува од прашањето и стравот како ќе изгледа мојот финансиски живот по мојот работен век. За мене можам да кажам дека сум мошне активна и спортска личност, каде што, да бидеме реални, животното осигурување со дополнително осигурување во случај на траен инвалидитет ќе отстрани некои мои грижи, што би се случило во случај на инвалидитет, барем од финансиска гледна точка.

Последно, но не и најмалку важно, животното осигурување, особено мешовитото животно осигурување е важно, бидејќи ви дава повеќе опции во животот. Ако нешто се случи, вие сте покриени, ако ништо не се случи, ќе добиете пари исплатени на крајот за да уживате!

Банкарство: Се школувате во Австрија, долго сте живееле во Украина и Бугарија и сега сте во Македонија. Која е разликата во перцепцијата на луѓето за животното осигурување во сите овие држави?

Бернд Ахац: Повеќе би сакал да зборувам за сличностите на перцепцијата на луѓето од споменатите земји. Верувам дека доживуваме промена од малку “фаталистички” став кон неизвесностите што ги има иднината за сите нас, до пооснована и рационална одлука за тоа како да се справиме со потенцијалните ризици. Во последните неколку години полесно е  отворено да зборуваме не само за пријатните настани кои може да ни се случат, како и да најдеме начин  како да се справиме со нив. Ова се случува затоа што сега имаме повеќе алатки за заштита со кои можеме да ги искористиме. Животното осигурување е една од мерките што е се повеќе и повеќе прифатена во сите земји што ги спомнавте, за да се избегне потенцијалното влијание врз нашиот живот и животот на нашите семејства.

Доколку се направи споредба со Австрија, може да видите дека со текот на годините, животното осигурување со учество од 34% во 2017 година го има освоено првото место од сите категории на осигурување. Оваа бројка треба да се земе  предвид наспроти позадината на економскиот развој на пазарите, но тоа дава индикација за потенцијалот на животното осигурување во текот на годините. Овој позитивен развој во Македонија може да се забележи врз основ на импресивните стапки на раст на животно осигурување, каде што банкарското осигурување стана значаен двигател.

Банкарство: Винер Лајф е ориентирана кон иновации и максимално задоволство на клиентите. Што да очекуваме од Вас како компанија во периодот што претстои?

Бернд Ахац: Да ги слушаме нашите клиенти и нивните потреби и ако ја работиме нашата работа правилно, дури и да ги предвидиме нивните идните предизвици на оваа многу брза планета и да ги формулираме вистинските одговори.

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Дарко Дедиќ: Заштеда, заштита и инвестиција со производот Лајф Инвест (Unit Linked) на Винер Лајф кој отсега нуди уште поповолни услови

Објавено

на

Со своето речиси 20 годишно искуство во финансиите, г-динот Дарко Дедиќ, Претседател на Управниот одбор на Винер Лајф, успеа од компанијата да создаде претпознатлив бренд со производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин на Македонија.

Поразговаравме со г-динот Дедиќ за растот на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на производот Лајф Инвест (Unit Linked) со кој се овозможува заштеда, заштита и инвестиција за секој осигуреник, а од 01.06.2018 година производот е доусовршен со што станува уште поповолен за осигурениците. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Христина Џамбазовска Анастасов: Внимателно го градиме нашиот тим и вложуваме во развојот на квалитетен млад кадар во Македонија

Објавено

на

Водечката компанија за животно осигурување во Република Македонија, Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје, неодамна започна Проект за едукација на млади лица кои се на самите почетоци на својата кариера.

Проектот „Вештини за успех“, реализиран во соработка со една од водечките компании за развој на човечки ресурси DEKRA Arbeit Group, има за цел да понуди висококвалитетна обука за унапредување на комуникациските вештини, развој на вештини за водење преговори, како и стекнување на практично знаење за функционирањето на финансискиот пазар. Директорот на Сектор за деловни операции во Кроациа Осигурување – Живот, Христина Џамбазовска Анастасов ги детектира ефектите на проектот, состојбите на пазарот на труд во Македонија, како и стратегијата за едукација и мотивација на вработените во оваа компанија. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange