Connect with us

Интервјуа

Интервју КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ – Раководител на Дирекција за продажна мрежа во Охридска Банка

Објавено

на

Катерина Јанковиќ е родена во Скопје каде и го завршува своето формално образование на Економскиот факултет, насока Финансиски менаџмент. Својата кариера во Охридска банка Сосиете Женерал ја започнува во 2003-та година на позицијата кредитен референт за правни лица.

 

Нејзиниот развој во банката во рамките на 13-годишната кариера е обележан со бројни позиции во рамките на продажниот сектор, за во 2013 година таа да биде поставена за Раководител на Дирекција за Корпоративно банкарство и МСП. По успешнo поминати 3 години на таа позиција, во 2016 година Катерина станува и раководител на Дирекцијата за продажна мрежа.

 

Банкарство: Неодамна отворивте нова експозитура во Аеродром со видоизменет и релативно неконвенционален концепт прилагоден на секојдневните активности и динамиката на живот. Кој беше главниот мотив за промена на концептот?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: Идејата за нова локација на експозитура во Аеродром, произлезе пред сѐ, од потребата во една од најголемите населби во Скопје клиентите да добијат нов,  поголем и покомфорен простор. Предлогот за модерно  и неконвенционално уредување беше една од бизнис-иницијативите со чија реализација сакавме уште повеќе да се доближиме до нашите клиенти притоа прилагодувајќи се на денешниот динамичен начин на живеење.

Експозитурата во населбата Аеродром е модерен простор на површина од 170м2 во кој  опслужуваме население и правни лица, а во кој вклопивме и еден сосема поинаков и нестандарден простор за чекање, збогатен дури и со содржини за најмалите. Во оваа експозитура клиентите, преку неколкуте поставени ЛЦД екрани, постојано ги информираме за сите наши актуелни промоции и актвности, а додека го чекаат својот ред, на брз и едноставен начин  преку  современи дигитални уреди можат да дознаат и нешто повеќе за карактеристиките на нашите производи или пак самостојно да направат и некои пресметки. Чувствуваме обврска и постојано работиме на тоа да понудиме креативни решенија од секој аспект, вклучително и модернизација на нашите експозитури, со кои на клиентите ќе им го олесниме секојдневниот живот. Наша најголема сатисфакција претставува фактот што, по само неколку месеци од работењето на експозитурата, добиваме позитивни реакции за новиот концепт, но и за вниманието, посветеноста и услугата на колегите кои работат во неа. Тоа е доказ дека сме ја донеле  вистинската одлука и дека тоа е насоката во која треба понатаму да ја развиваме нашата продажна  мрежа.

 

Банкарство: Каков е процесот на создавање на атрактивен и „неодолив” производ за клиентите преку кој ќе успеете да го „заковате” клиентот долгорочно да биде ваш клиент?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ:  Анализа на пазарот, понуда на атрактивни каматни стапки, што сè придонесува кон создавање на поволна понуда за клиентите. Постојаниот проток на информациите од пазарот, очекувањата на постојните и потенцијаните клиенти, уважувањето на нивните потреби и секако, разбирањето на стилот и духот на секојдневниот живот, се основен предуслов за тактичка модификација на широкото портфолио на понуди на Охридска банка Сосиете Женерал. Кога мислиме на тактичка модификација не мислиме само на модифицирање на поедичени понуди од целокупоното портфолио, туку и на успешна комбинација на различни услуги, кои како целина се одликуваат со атрактивност, поволност, ориентираност кон клиенти и пред сè транспарентност. Инвестицијата во воспоставување и одржување на квалитетна и цврста врска со клиентите во комбинација со нови и иновативни производи и услуги дефинитивно ќе ја „закова“ успешната соработка.

 

Банкарство: Охридска Банка е дел од банкарската групација Сосиете Женерал. Колку припадноста во една вака голема банкарска групација го олеснува воведувањето на новитети во банкарството и придонесува искуствата од групацијата да се искористат за стекнување на конкурентска предност на пазарот?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: Сосиете Женерал Групацијата ни овозможи пристап до огромен број на искуства и продажни практики достапни во мрежата на ескпозитури во 66 земји од светот. Овој тип на информации претставуваат значајна стратешка поддршка во дефиницијата на елементите на продажното портфолио, анализата на ефектите на пазарните трендови и секако, дополнителен фидбек во насока на стекнување на пазарна конкурентска предност. Глобалната поддршка и размената на идеи во насока на дефиниција на оперативната стратегија секогаш нѐ ставале чекор поблиску во нашата ориентација – доближување кон потребите на клиентите.

 

Банкарство: Советодавната улога од страна на Банката е од непроценливо значење за клиентите. Дали банката заедно со клиентот ги согледува можностите и долгорочните потреби и на тој начин се доаѓа до избор на најповолен производ и најдобрата стратегија?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: За банка која се одликува со универзален карактер од аспект на пристапот и функционирањето во спроведувањето на принципите на оперативното работење, непоимливо е, стратешките, а пред сè и оперативните насоки на своето делување да не ги усогласи со реалните потреби на клиентите. Континуираниот развој на човечките капацитети кои имаат цел да структурираат пакет на призводи кои на најдобар начин ги пресретнуваат потребите на клиентот, унапредувањето на мрежата на експозитури, развојот на технологијата, имаат една основна цел која подразбира градење на платформа за добивање на што повеќе информации преку кои се осознаваат потребите и барањата на клиентите. Ваквиот пристап не само што ни овозможува зголемена ефикасност, туку обезбедува солидна основа за конципирање на правилна стратегија  и структура на понудата преточено во препознаени и прифатени банкарски сервиси или услуги. Советодавната улога на Банката ќе му помогне на секој поединец и секое семејство да ја одбере вистинската услуга согласно потребите, под транспарентни услови, овозможувајќи им  и да ги конципираат своите планови на подолг временски период. Во исто време, клиентите можат да бидат спокојни за сигурноста на услугите кои ги користат во банката (кредити, штедни влогови, трансакциски сметки), бидејќи на располагање им е опција за вклучено кредитно животно осигурување во избраните услуги, кои во случај на несакани ризици ги штитат нив и нивните семејства од дополнителни преоптеретувања.

 

Банкарство: Front-office и back-office се два различни организациони делови кои претставуваат една целина. Колку поддршката од back-office придонесува кон квалитетна услуга за клиентите?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: Front-office и back-office се два клучни и незаменливи елементи на срцето на организациската структура на банката, практично кажано телото и крвотокот. Отсуството на било кој од овие два сегменти во голема мера би го отежнало функционирањето на една организација, во поглед на оперативна ефикасност и во поглед на двонасочната комуникација со клиентите. Следствено на тоа, воспоставувањето и одржувањето на квалитетна и ефиксна комуникација помеѓу овие две функции се од круцијално значење и предизвик за кориснички ориентирана компанија.  
Front-office е целосно посветен на клиентите и се грижи да ги задоволи нивните барања и потреби, а притоа да обезбеди високо ниво на задоволството како предуслов за долгогодишна доверба и соработка. Во позиција на посредник, неопходно е да се осигура дека ќе ја добие соодветната поддршка од back-office. Од друга страна пак, за back-office да ги испорача бараните информации, потребно е да да расолага со комплетни и ажурирани податоци. Исто така, треба да се потенцира важната улога на back-office функциите во контролата на процесите кои се од големо значење за функционирањето на компанијата во целина, бидејќи со нивното делување се минимизира можноста за грешки.
Front-office функциите, всушност го претставуваат лицето, имиџот и го градат личниот впечаток на клиентот при секој контакт со банката каде нема простор за грешка, додека back-office функциите се задолжени за таа корисничка перцепција да остане на високо ниво, обезбедувајќи висок степен на корисничко задоволство, базирана на доверба и квалитет.
Токму тоа е причината поради која нам како Банка инвестицијата во развојот на квалитетна и продуктивна комуникација помеѓу овие делови е еден од нашите  приоритети.  Симбиозата во која овие два сегменти функционираат, двонасочната комуникација и размената на информации, нам како институција, каде клиентот секогаш е во фокус на активностите е основниот предуслов за континуирано подобрување на услугите на банката. Тоа нѐ прави уверени дека крајната цел – задоволни и лојални клиенти ќе биде постигната.  

 

Банкарство: Неодамна објавените финансиски резултати покажуваат подобрување во однос на 2015 година. Како сте задоволни од досешното работење во 2016 година, од аспект на кредитирањето кај населението?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: Кредитирањето на населението од аспект на деловното работење на Охридска банка Сосиете Женерал и согласно очекувањата, се движи во насока на континуиран пораст. Ваквиот тренд е повеќе од очекуван земјаќи го предвид фактот дека Охридска банка Сосиете Женерал значајно инвестира во подобрување и иновативно развивање на своето кредитно портфолио. Во таа насока, Банката станува се поатрактивна за клиентите со воведувањето на нови и конкурентни производи на пазарот. Концептот „План за стан 2030“, во комбинација со кредитното животно осигурување нуди најдолго загарантирана каматна стапка без банкарски трошоци за одобрување на кредитот, со што е понуда која од клиентите на банката е препознаена преку својата конкурентност, транспарентност и искреност во пристапот, која нуди стабилност на долг рок. Покрај тоа, слободно можеме да констатираме дека и останатите понуди од нашето портфолио кое постојано се збогатува со нови поразвиени производи и услуги значајно придонесува во остварувањето на зацртаните финансиски резултати на банката.
Огромен предизвик во динамичното окружување во кое делуваме е да продолжиме да ги антиципираме идните трендови и потреби и со иновативен и флексибилен пристап да успееме да ја задржиме и зацврстиме нашата позиција. Сметаме дека солидно успеваме да ги претвориме тие предизвици во можности, за што говорат и нашите финансиски резултати.

 

Банкарство: Какви се плановите за догодина и што може да очекуваат клиентите во следниот период од Охридска Банка, кога се во прашање кредитите. Можно ли е кредитите дополнително да поефтинат?

КАТЕРИНА ЈАНКОВИЌ: Ние сме повеќе од определни и фокусирани, со исто темпо и ориентација кон потребите на клиентите да ја развиваме својата понуда на ниво на целата банка. Дали ќе поефтинуваат кредитите од понудата на Банката, е одлука која покрај определбите на банката ќе биде детерминирана и од реалните фактори на пазарното опкружување, макро – економските индикатори, како и балансот на побарувачката и понудата. Она во кое сме сите убедени, е дека ќе настојуваме во духот на банка ориентирана кон потребите на клиентите, сите свои ресурси да ги насочиме кон што подобри услови.

 

Интервјуа

Интервју со г-дин Бернд Ахац, член на Управниот одбор на Винер Лајф

Објавено

на

Г-динот Бернд Ахац, Член на Управниот одбор на Винер Лајф, со својот одличен менаџерски потенцијал и долгогодишното искуство во финансиите, успеа да внесе австриски шмек во компанијата која беше основана во 2010 година и за само неколку години од неа да создаде една од најдобрите и најпрепознатливи компании за животно осигурување во Р.Македонија, која во својата палета нуди широк спектар на производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин.

Своето образование г-дин Ахац го има стекнато на Универзитетот Алпен Адриа Клагенфурт во Австрија, каде се стекнал со титулата доктор на науки од областа на трговијата. Својата професионална кариера ја започна во 2000 година во Австрија како финансиски аналитичар во компанијата Флекстроникс, од областа на ЕМС (electronic manufacturing services) за Централна и Источна Европа (CEE). Стигнува до позицијата финансиски директор на Корпоративниот Центар за управување со ликвидност во регионот на Централна и Источна Европа, пред да одлучи да ја напушти компанијата.

Во 2005 година г-дин Ахац беше еден од одговорните менаџери за стартување банкарски и лизинг бизнис во Црна Гора за Хипо Алпе Адриа Груп.

На крајот на 2008 година, заедно со глобалната финансиска криза г-дин Ахац е прераспределен на позицијата CEO, а подоцна и CFO на Хипо Алпе Адриа Лизинг ООД во Софија, Бугарија.

Во мај 2010 година Ахац е дел од управниот одбор на  Хипо Алпе Адриа Лизинг Тов (ДОО) во Киев, а подоцна во 2011 како CFO e член на Хипо Алпе Адриа Лизинг ДООЕЛ.

Во 2012 година, трите земји беа ставени под капата на регионалниот менаџмент или кластер менаџмент HETA, каде г-дин Ахац ја извршуваше функцијата COO, заедно со претходно наведените работни позиции во соодветните локални компании.

Во последниот квартал од 2013 година, г-дин Ахац својот потенцијал го посветува на ВИНЕР ЛАЈФ VIG во Македонија и стапи на функцијата, како член на Управниот одбор, на позицијата која ја извршува и денес.

Поразговаравме со г-динот Ахац за енормниот раст на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на банкоосигурувањето, кое е се поактуелно во последниов период.

Банкарство: Во 2010 година беше основана осигурителната компанија Винер Лајф. Од тогаш па се до денес, компанијата бележи континуиран раст, како во пазарното учество, така и во оcигурителните производи и услуги кои ги нуди. Што ве разликува како компанија од конкуренцијата?

Бернд Ахац: Верувам дека прашањето што го поставивте е всушност клучното прашање кое секоја компанија мора да си го постави и да отпочне со работа со полна пареа. Нашата стратегија од самиот почеток беше да ги задоволиме клиентите со докажани услуги на највисоко ниво во индустријата. Не се водевме по актуелните понуди во земјата, туку можностите во меѓународната индустрија. Со други зборови, погледнавме во нашата групација за да ги идентификуваме производите и услугите кои добро функционираат и резултираа со високо задоволство кај корисниците. Направивме прилагодувања за да постигнеме совпаѓање со локалните потреби и соодветно ги имплементиравме производите.

Она што го научивме е дека во осигурителната индустрија, особено во индустријата за животно осигурување, каде што осигурувањето е многу лична работа, не само што се важни покриеноста и бројките,  туку и начинот на кој услугата може да се понуди. Почнувајќи од првата точка на продажбата, па се до плаќањето по доспевање или настанувањето на осигурен случај, целиот процес и ланец на услуги е важен.

На овој начин, бевме првата компанија која го понуди производот Лајф Инвест (Unit Linked) во Македонија. Овој производ, дизајниран по најсовремените стандарди, а сепак базиран на локален македонски фонд управуван од WVP , а од друга страна поседувајќи интернационални удели во портфолиото, беше одлично прифатен од страна на нашите клиенти.

Да заклучиме, нашата стратегија е да бидеме првиот двигател на пазарот и да ја отвориме вратата за меѓународните стандарди.

Банкарство: Во последно време се поактуелно е банкоосигурувањето. Вие како компанија, влеговте во стратешко партнерство со Шпаркасе Банка Македонија. Секој кој ќе подигне потрошувачки кредит од банката “С-план”, ќе добие животно осигурување сo штедна компонента. Ова е прв ваков производ на пазарот. Може ли накратко да ни ги објасните какви се бенефициите за клиентите од овој пакет?

Бернд Ахац: Банкоосигурувањето е еден од столбовите на нашата стратегија. На ова поле, всушност бевме предвреме на пазарот, бидејќи пазарот на почетокот се уште не беше подготвен. Сега производите на банкоосигурувањето се еден од најголемите двигатели на раст во осигурувањето на живот. Ние нудиме покриеност за потрошувачки и хипотекарни кредити. Се разбира, покрај тоа, целиот спектар на нашите производи може да се најде и во Шпаркасе банка, како што е 3Д класично животно осигурување, дополнително животно осигурување, семеен премиум како и останатите наши производи.

Се чини како логично правило за мене, дека секој пат во животот – без разлика дали со деловни или приватни напори – носење на одлука значи да се измери потенцијалниот ризик наспроти очекуваните придобивки. Општо земено, кога земаме заем во банка за да ги покриеме нашите приватни средства, како станови, автомобили и други добра за широка потрошувачка кои ни се потребни или ги посакуваме, отплатата на истите треба да се обезбеди. Ова е прашање кое не сакаме да го базираме на шпекулации, дали ќе може да се врати кредитот или не. Значи, мерките за спротиставување на секој ризик поврзан со него, имаат смисла.

Главно зборуваме за осигурување од ризик на прво место. Заедно со тоа, никој не сака да биде оптеретен со голем дел од бирократијата при купување на осигурување. Банкарските и осигурителни производи се нудат во one stop shop решение. Клиентот го прави целиот договор во банка. Ова е она што го прави банкарското осигурување толку погодно за клиентите.

Банкарство: Објаснете ни како корисникот всушност успева да заштеди пари со самата исплата на кредитот.

Бернд Ахац: Во право сте, С-план е првиот производ на македонскиот пазар, каде што заедно со покривањето на преостанатиот износ на кредитот, корисниците воедно заштедуваат пари. Ние сме исклучително горди на тоа, бидејќи тоа е прв пат на пазарот, еден производ да биде со двојна корист за клиентот! Во исто време ќе добиете покриеност на ризик и заштеда, прилагодено со Шпаркасе банка, нашиот сигурен партнер за соработка!

Основната идеја е да се комбинира ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума со мешовито осигурување на живот. Најдовме точка, каде комбинацијата на ризико осигурување во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума и мешовито осигурување на живот со фиксна осигурена сума, се вкрстуваат во производ, каде што акумулираната заштеда за времетраењето на кредитот од банка покрива, во зависност од времетраењето и возраста на клиентот,  повеќе од реалната премија за осигурувањето на ризик.

Исто така, тука би сакал уште еднаш да истакнам една важна точка во врска со банкоосигурувањето. Банкоосигурувањето е најпријателски настроено кон клиентот, бидејќи целиот административен товар кој е на клиентот е преземен од страна на експертот во банката, било да е тоа консултација или е со користење на софтверски решенија кои водат кон фактот дека клиентите не треба два пати да одговараат на исто прашање. Едно место и договорот е склучен.

Како што може да видите,  технички производот не е лесно да се објасни со неколку зборови, но резултатот е. Тоа е најевтиниот начин да се купи животно осигурување со покриеност на ризик и заштеда во исто време!

Банкарство: Која е важноста еден граѓанин да има животно осигурување?

Бернд Ахац: За ова прашање како одговор би сакал да ја споделам мојата лична гледна точка. Животното осигурување покрива неколку работи за мене. Како прво, ме ослободува од оставање на товар на моите сакани во случај да ме нема. Јас имам осигурување кое ќе истече кога ќе наполнам 65 години. Во исто време, гледајќи во мојата иднина како пензионер, ме ослободува од прашањето и стравот како ќе изгледа мојот финансиски живот по мојот работен век. За мене можам да кажам дека сум мошне активна и спортска личност, каде што, да бидеме реални, животното осигурување со дополнително осигурување во случај на траен инвалидитет ќе отстрани некои мои грижи, што би се случило во случај на инвалидитет, барем од финансиска гледна точка.

Последно, но не и најмалку важно, животното осигурување, особено мешовитото животно осигурување е важно, бидејќи ви дава повеќе опции во животот. Ако нешто се случи, вие сте покриени, ако ништо не се случи, ќе добиете пари исплатени на крајот за да уживате!

Банкарство: Се школувате во Австрија, долго сте живееле во Украина и Бугарија и сега сте во Македонија. Која е разликата во перцепцијата на луѓето за животното осигурување во сите овие држави?

Бернд Ахац: Повеќе би сакал да зборувам за сличностите на перцепцијата на луѓето од споменатите земји. Верувам дека доживуваме промена од малку “фаталистички” став кон неизвесностите што ги има иднината за сите нас, до пооснована и рационална одлука за тоа како да се справиме со потенцијалните ризици. Во последните неколку години полесно е  отворено да зборуваме не само за пријатните настани кои може да ни се случат, како и да најдеме начин  како да се справиме со нив. Ова се случува затоа што сега имаме повеќе алатки за заштита со кои можеме да ги искористиме. Животното осигурување е една од мерките што е се повеќе и повеќе прифатена во сите земји што ги спомнавте, за да се избегне потенцијалното влијание врз нашиот живот и животот на нашите семејства.

Доколку се направи споредба со Австрија, може да видите дека со текот на годините, животното осигурување со учество од 34% во 2017 година го има освоено првото место од сите категории на осигурување. Оваа бројка треба да се земе  предвид наспроти позадината на економскиот развој на пазарите, но тоа дава индикација за потенцијалот на животното осигурување во текот на годините. Овој позитивен развој во Македонија може да се забележи врз основ на импресивните стапки на раст на животно осигурување, каде што банкарското осигурување стана значаен двигател.

Банкарство: Винер Лајф е ориентирана кон иновации и максимално задоволство на клиентите. Што да очекуваме од Вас како компанија во периодот што претстои?

Бернд Ахац: Да ги слушаме нашите клиенти и нивните потреби и ако ја работиме нашата работа правилно, дури и да ги предвидиме нивните идните предизвици на оваа многу брза планета и да ги формулираме вистинските одговори.

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Дарко Дедиќ: Заштеда, заштита и инвестиција со производот Лајф Инвест (Unit Linked) на Винер Лајф кој отсега нуди уште поповолни услови

Објавено

на

Со своето речиси 20 годишно искуство во финансиите, г-динот Дарко Дедиќ, Претседател на Управниот одбор на Винер Лајф, успеа од компанијата да создаде претпознатлив бренд со производи кои што се достапни и прифатливи за секој граѓанин на Македонија.

Поразговаравме со г-динот Дедиќ за растот на Винер Лајф на македонскиот пазар во изминатиот период. Особено акцент се стави на производот Лајф Инвест (Unit Linked) со кој се овозможува заштеда, заштита и инвестиција за секој осигуреник, а од 01.06.2018 година производот е доусовршен со што станува уште поповолен за осигурениците. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со Христина Џамбазовска Анастасов: Внимателно го градиме нашиот тим и вложуваме во развојот на квалитетен млад кадар во Македонија

Објавено

на

Водечката компанија за животно осигурување во Република Македонија, Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје, неодамна започна Проект за едукација на млади лица кои се на самите почетоци на својата кариера.

Проектот „Вештини за успех“, реализиран во соработка со една од водечките компании за развој на човечки ресурси DEKRA Arbeit Group, има за цел да понуди висококвалитетна обука за унапредување на комуникациските вештини, развој на вештини за водење преговори, како и стекнување на практично знаење за функционирањето на финансискиот пазар. Директорот на Сектор за деловни операции во Кроациа Осигурување – Живот, Христина Џамбазовска Анастасов ги детектира ефектите на проектот, состојбите на пазарот на труд во Македонија, како и стратегијата за едукација и мотивација на вработените во оваа компанија. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange